Förteckning över inbjudningar att lämna anbud, inbjudningar till intresseanmälan och inbjudningar att lämna förslag
 

"Europaparlamentet är enligt budgetförordningen för Europeiska unionens allmänna budget skyldigt att offentliggöra en inbjudan att lämna anbud vid upphandling av varor och tjänster.

Under vissa tröskelvärden får kontrakt upphandlas inom ramen för icke-offentliga förfaranden bland ett begränsat antal leverantörer, som valts ut genom en inbjudan att anmäla intresse."

"Anbudsinfordringar offentliggörs regelbundet i tillägget till Europeiska unionens officiella tidning (S-serien). Du kan även hitta dem online i databasen TED, som är gratis och uppdateras dagligen. De uppgifter som offentliggörs på Europaparlamentets webbplats
– är informella,
– finns normalt sett inte att tillgå på alla officiella språk,
– ska inte uppfattas som heltäckande.

De ersätter på intet sätt det officiella offentliggörandet av anbudsinfordringar i Europeiska unionens officiella tidning (S-serien)."

Open tenders

Fleråriga infordringar