Parlamentariska föreningar 

Enligt bestämmelserna om ekonomiskt stöd till parlamentariska föreningar (budgetpunkterna 4400 och 4420) måste Europaparlamentet offentliggöra vissa upplysningar om anslagen under budgetpunkterna 4400 (Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter) och 4420 (Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet). Dessa anslag är avsedda att täcka föreningarnas berättigade utgifter för deras verksamhet och utgifter som uppstår till följd av verksamhet som rör Europeiska unionens politik.

Föreningens namn och adress:

Föreningen för f.d. ledamöter av Europaparlamentet, Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, B-1047 Bryssel

Stödets ändamål:

Att främja förbindelserna mellan tidigare och nuvarande ledamöter av Europaparlamentet genom att upprätta och utnyttja informationsnätverk, erbjuda före detta ledamöter en möjlighet att träffas genom att tillhandahålla lokaler för sammanträden, diskussioner och kulturella, vetenskapliga och sociala arrangemang, samt genom att främja kontakter mellan liknande organisationer i Europa.

Tekniskt stöd från parlamentet:

  • Språktjänster, däribland tolkning till högst fem av unionens officiella språk för halvdagssammanträden i parlamentets lokaler och översättning av broschyrer, artiklar till webbsidan och informationsbladet, sammanträdeshandlingar, inbjudningar, administrativa texter och protokoll.
  • Tillhandahållande av resurser, såsom sammanträdesrum, ledamötsrestaurangen två gånger årligen, ett fast kontor i Bryssel och Strasbourg för de före detta ledamöterna, och tre kontor i Bryssel för personer som ingår i föreningens personal, med kontorsutrustning, kopieringsapparater, datorer, telefoner och lämpliga passerkort.

Beviljat belopp

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 230.000

Föreningens namn och adress:

Europeiska parlamentariska föreningen, 76 allée de la Robertsau, F- 67000 Strasbourg

Stödets ändamål:

Att utgöra en samlingspunkt – genom att organisera föreläsningar, informationskvällar och kulturella evenemang – där ledamöterna av parlamentet och Europarådets parlamentariska församling kan knyta kontakter i en vänskaplig miljö för att upprätta mänskliga och yrkesmässiga relationer sinsemellan och med företrädare för samhällslivet. Att samarbeta med Europaparlamentet genom att genomföra verksamheter och åtgärder av europeisk karaktär.

Tekniskt stöd från parlamentet:

Tre passerkort.

Beviljat belopp

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 230.000