Revisionsrapporter och donationer 

Europeiska politiska partier

Ett europeiskt politiskt parti är en organisation med ett politiskt program. Det har nationella partier och/eller enskilda som medlemmar, finns representerat i flera medlemsstater och är registrerat hos myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (nedan kallad myndigheten) . Enligt fördragen ska politiska partier på europeisk nivå ” bidra till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja”.

Europeiska politiska stiftelser

En europeisk politisk stiftelse är en organisation som är knuten till ett europeiskt politiskt parti och som stöder och kompletterar partiets målsättningar och är registrerad hos myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (nedan kallad myndigheten) . En sådan stiftelse observerar, analyserar och bidrar till debatten om politiska frågor på europeisk nivå. Den bedriver även verksamhet kopplad till en europeisk politisk fråga, exempelvis genom seminarier, utbildning, konferenser och studier.

Revisionsrapporter och donationer

Myndighet

Rättslig ram (till och med budgetåret 2017)