[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 

O Uredu Europskog parlamenta u Hrvatskoj

 
 

Ured Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj otvoren je kako bi se hrvatskim građanima približio rad i uloga Europskog parlamenta.

Misija nam je biti prva točka dodira građana s Europskim parlamentom i podizati razinu informiranosti o ovoj važnoj europskoj instituciji - sukreatoru većine europskih politika.

Predani smo radu s mladom populacijom, a usko surađujemo s medijima, obrazovnim institucijama i civilnim sektorom.

Snažno podupiremo aktivno sudjelovanje građana u svim važnim procesima odlučivanja na europskoj razini, zalažući se pritom za slobodu govora i mišljenja, ravnopravnost spolova i kulturnu raznolikost.

Važan zadatak nam je i pružati podršku hrvatskim građanima u komunikaciji s  Europskim parlamentom i njegovim članovima.

 
 

Tim Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj

 
 
 .

Violeta SIMEONOVA STANIČIĆ
voditeljica Ureda
violeta.stanicic@ep.europa.eu
00385 1 4880 280

 

Maja LJUBIĆ KUTNJAK
odnosi s medijima
maja.ljubic@ep.europa.eu
00385 1 4880 272
00385 99 4904 715

 .
 

Barbara PERANIĆ
odnosi s medijima
barbara.peranic@ep.europa.eu
00385 1 4880 272
00385 99 271 3026

 

Marko BOKO
odnosi s javnošću
marko.boko@ep.europa.eu
00385 1 4880 274

 

Janja Mateja ALEŠ
asistentica
mateja.ales@ep.europa.eu
00385 1 4880 269

 

Domagoj PARAĆ
asistent
domagoj.parac@ep.europa.eu
00385 1 4880 276

 
 
 
 
 .
 
 .
 

Dosadašnje pripravnice i pripravnici:

 

Jasenko JAŠAREVIĆ | Marijana TOŠIĆ | Zvonimir ZVONAR | Petra KOVAČEVIĆ | Ivo ANTUNOVIĆ | Petar KARABATIĆ | Tomislav LEKO | Jelena PRTORIĆ | Marko BOKO | Marina HARAPIN | Lucija PONGRAC | Toni SILIĆ | Iva PETKOVIĆ | Ivan ILINIĆ | Marinko IŠEK | Lana RADMAN | Lara SOBOL | Daria DESOVIĆ | Paula LONČAR | Marina KONTIĆ | Ivana PUŠONJIĆ | Nikola JURAK | Margot GOLEŠ-MAČEŠIĆ | Danijela SVIRČIĆ | Ena SALIHOVIĆ | Emil ČANČAR | Sandro SADIKOVIĆ | Nikolina LEDNICKI | Andro ANIĆ | Tamara NOVEL | Vered PERKOVIĆ | Ivan MIHIĆ |Andrea LOMBAROVIĆ | Iskra KARLOVIĆ | Anamaria CVITKOVIĆ | Matko GALIĆ | Igor ZDJELAREVIĆ | Vitomir ŠALAMON | Marta BOŠNJAK | Tea MIHANOVIĆ | Mislav MODRONJA | Lara PAŠA | Matej KEČKEŠ | Anja DIDOVIĆ | Lorena ŠIKORONJA | Dora PUĐA | Marina ŠIMIĆ