[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Pripreme za izbor novog predsjednika Europske komisije

Kada države članice budu predlagale kandidate za mjesto novog predsjednika Europske komisije u lipnju 2014., morat će kao osnovu za svoj izbor uzeti rezultate europskih izbora. Novi Parlament morat će odobriti tog kandidata: Europski parlament izabire predsjednika Komisije, kao što stoji u Lisabonskom ugovoru.

14-02-2014

Europske političke stranke mogu predstaviti svoje kandidate za ovu vodeću poziciju u Europskoj uniji i prije europskih izbora. Na taj način se dozvoljava građanima da imaju utjecaj na izbor novog predsjednika Europske komisije.

Nominacije europskih političkih stranaka po kronološkom redu :

• Alexis Tsipras, Grčka, Europska ljevica
o Izabran na kongresu Europske ljevice (15. prosinca 2013.)
http://european-left.org/4th-el-congress/tsipras-nominated-european-left-voice-denounce-policies-troika-european-commission

• Guy Verhofstadt, Belgija, ALDE (Europska liberalna, demokratska i reformistička stranka)
o Osvojio kandidaturu 20. siječnja nakon što se povukao sadašnji povjerenik Olli Rehn (1. veljače, ALDE Izborni skup u Bruxellesu) http://www.aldeparty.eu/en/events/electoral-meeting-alde-party-candidate-european-commission-president"

• José Bové, Francuska, i Franziska Keller, Njemačka, Europska stranka zelenih
o Objava kandidature 29. siječnja
o Izborna konvencija  22. veljače http://europeangreens.eu/brussels2014/electoral-convention

• Martin Schulz, Njemačka - kandidat PES-a – Stranka europskih socijalista  
o Izbor na kongresu PES-a,  1. ožujka, Rim
http://pes.eu/en/events/pes-election-congress

• EPP (European People’s Party) Europska pučka stranka
o Nominacije 13. veljače - 5. ožujka
o EPP kongres 6.-7. ožujka 2014. u Dublinu bira kandidata (7.ožujka). http://dublin2014.epp.eu/programme.php

Pregled političkih stranaka
http://www.elections2014.eu/en/european-political-parties

Predsjedničke debate

Europska radiodifuzijska unija (European Broadcasting Union EBU) priprema organizaciju jedne ili dvije televizijske debate između kandidata za predsjednika Europske komisije.