[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Novi Europski parlament

14-02-2014

Izborni dani: 22. do  25. svibnja 2014.
Lipanj: Formiranje klubova zastupnika; provjera valjanosti mandata
1. do  3. srpnja: konstituirajuća sjednica Europskog parlamenta: Zastupnici službeno zauzimaju svoja mjesta u Europskom parlamentu. Izbor predsjednika Europskog parlamenta, potpredsjednika i kvestora.

Ostatak rasporeda:

7. do 10. srpnja: službeni sastanak klubova zastupnika
14. do 17. srpnja: sjednica Europskog parlamenta - izbor predsjednika Europske komisije    
Rujan: saslušanje imenovanih povjerenika
Listopad: glasovanje za cijelu Komisiju

Što se događa nakon izbora?

Kada stignu službeni rezultati, nadležne nacionalne vlasti informiraju Europski parlament o izabranim zastupnicima. Nakon provjere valjanosti njihovih mandata od strane administracije Parlamenta, 751 novoizabranih zastupnika mogu zauzeti svoja mjesta na otvaranju prve plenarne sjednice, 1. srpnja 2014.
Prije konstituirajuće plenarne sjednice u srpnju, novoizabrani zastupnici sastat će se u skladu sa svojom političkom pripadnošću. Službeni klubovi zastupnika, koji čine Parlament, moraju se osnovati do kraja lipnja.

Sastanci unutar klubova zastupnika - lipanj

U lipnju, zastupnici iz različitih država članica formiraju klubove zastupnika na osnovi svojih političkih pripadnosti. Da bi dobili službeni status kluba zastupnika moraju imati najmanje 25 članova iz najmanje jedne četvrtine svih zemalja članica (najmanje njih sedam).

Konstituirajuća sjednica 1. do 3. srpnja 2014., Strasbourg

Prva sjednica novog Parlamenta bit će posvećena formalnom konstituiranju Parlamenta, kada će novoizabrani zastupnici izabrati svog predsjednika, 14 potpredsjednika i 6 kvestora. Otvaranju sjednice će predsjedati aktualni predsjednik, ako je ponovo izabran. U suprotnom ovaj zadatak izvršava jedan od aktualnih potpredsjednika po redu prvenstva, ili, u slučaju njihovog odsustva, zastupnik koji ima najduži staž u parlamentu (Pravilo 12 Pravilnika o procedurama Europskog parlamenta).

Izbor predsjednika Europskog parlamenta

Kandidate za predsjednika Europskog parlamenta mogu predložiti klubovi zastupnika ili minimalno 40 zastupnika (Članak 13.). Izbor se održava na prvi dan sjednice tajnim glasovanjem. Da bi bio izabran, kandidat mora osvojiti apsolutnu većinu važećih glasova, to jest 50% plus 1 (Članak 14.). Ako nakon 3. kruga nijedan kandidat nije osvojio apsolutnu većinu glasova, samo 2 zastupnika s najvećim bojem glasova mogu sudjelovati u 4. krugu glasovanja.

Novoizabrani predsjednik preuzet će svoju funkciju i može održati govor (iako se on/a mogu obratiti sa samo nekoliko riječi, a formalni govor ostaviti za kasnije) prije nego što započne predsjedavanjem  izbora potpredsjednika i kvestora.

Izbor potpredsjednika i kvestora

Kandidate za mjesta potpredsjednika ili kvestora moraju također predložiti klubovi zastupnika, ili najmanje 40 zastupnika. Izbori za potpredsjednike se održavaju drugog dana sjednice tajnim glasovanjem.

Uloga potpredsjednika i kvestora

Uloga potpredsjednika je mijenjanje predsjednika u obavljanju svih potrebnih dužnosti, uključujući predsjedavanje plenarnim sjednicama (Članak 21.). Također su članovi Predsjedništva, tijela odgovornog za cijelu administraciju, osoblje i organizaciju Parlamenta. Pet kvestora se bavi administrativnim poslovima, koji direktnu utječu na zastupnike. (Članak 26.).

Konstituiranje odbora 7. do 10. srpnja (Bruxelles)

U tjednu nakon prve konstituirajuće sjednice Parlamenta, stalni odbori izabrat će svoje predsjednike odbora i njihove zamjenike. Međuparlamentarne delegacije će učiniti isto.

Svaki stalni odbor bira svoje predsjedništvo, koje se sastoji od predsjedavatelja i njegovog zamjenika. Broj zamjenika određuje puni sastav Parlamenta na prijedlog Konferencije predsjednika.

Više detaljnih informacija možete naći na stranici "Često postavljana pitanja" http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/FAQ  

Sjednica Europskog parlamenta, 14. do 17. srpnja, Strasbourg

Izbor novog predsjednika Europske komisije

Po Lisabonskom ugovoru, Parlament bira predsjednika Komisije. Europsko vijeće, kojeg čine predsjednici vlada država članica, moraju uzeti u obzir rezultate izbora za Europski parlament pri predlaganju predsjednika Europske komisije. Kakva će biti raspodjela po klubovima zastupnika u Parlamentu znat će se sredinom lipnja, što će olakšati posao Europskom Vijeću pri prijedlogu kandidata.
Kada Europsko vijeće da svoj prijedlog za predsjednika Komisije, nastupit će razdoblje pregovaranja s Parlamentom o njegovim/njenim političkim prioritetima i programu.
Druga plenarna sjednica u srpnju dat će Europskom parlamentu prvu priliku za glasovanje. Uspješni kandidat  trebat će podršku najmanje polovice od ukupno 751 zastupnika (376).
Glasovanje je tajno. Ako je kandidat odbijen, Europsko vijeće, po principu kvalificirane većine,  ima mjesec dana da predloži novog kandidata.
(Lisabonski ugovor, Članak 17. i 7. Pravila o procedurama Europskog parlamenta, Članak 105.).
Kada je izabran predsjednik Europske komisije, Vijeće u dogovoru s predsjednikom Komisije, usvaja popis imenovanih povjerenika.

Rujan/listopad 2014. (tbc) - Bruxelles/ Strasbourg

Saslušanje povjerenika - imenovanje i glasanje

Imenovani povjerenici pojavljuju se pred parlamentarnim odborima koji su relevantni za njihov budući djelokrug. Saslušanja se obavljaju javno. Nakon toga svaki se odbor sastaje i procjenjuje stručnost i predstavljanje kandidata, a taj se izvještaj šalje predsjedniku Parlamenta. U prošlosti ova saslušanja su znala rezultirati povlačenjem kandidata za povjerenika, ili mijenjanjem njegovog portfelja.
Nakon ovog procesa provjere, predsjednik Komisije predstavlja puni sastav Kolegija povjerenika i njegov program na sjednici Europskog parlamenta. Predsjednik Europske komisije, Visoki predstavnik za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, te ostali članovi Komisije moraju dobiti povjerenje Europskog parlamenta. Ako Parlament odobri predsjednika i povjerenike, imenuje ih Vijeće i to kvalificiranom većinom.
Ako dođe do značajnih promjene unutar Komisije, ili se isprazni mjesto, dotični povjerenici ili kandidati moraju se ponovno pojaviti pred odgovarajućim odborom.

raspored