[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Bioraznolikost: Zastupnici traže obvezujuće ciljeve za zaštitu divlje flore i faune

09-06-2021

Parlament je u utorak s 515 glasova za, 90 protiv i 86 suzdržanih usvojio rezoluciju „Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030.: vraćanje prirode u naše živote” kojom se nastoje zaustaviti i preokrenuti trenutačni trendovi smanjenja biološke raznolikosti u Europi i ostatku svijeta.

 

·         30 % kopnenih i morskih područja Unije mora biti zaštićeno

·         Obvezujući ciljevi za urbanu bioraznolikost, npr. za zelene krovove na novim zgradama

·         Hitne mjere za zaustavljanje smanjenja populacija pčela i drugih oprašivača

 

Potreban je „Pariški sporazum” za bioraznolikost i europski propis o bioraznolikosti za obnovu i prikladnu zaštitu ekosustava do 2050.

 

Parlament je u utorak s 515 glasova za, 90 protiv i 86 suzdržanih usvojio rezoluciju „Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030.: vraćanje prirode u naše živote” kojom se nastoje zaustaviti i preokrenuti trenutačni trendovi smanjenja biološke raznolikosti u Europi i ostatku svijeta.

 

Prema procjenama Međuvladine znanstveno-političke platforme za bioraznolikost i usluge ekosustava (IPBES), priroda u svijetu propada neviđenom brzinom te milijunu od procijenjenih osam milijuna vrsta prijeti izumiranje. Zastupnici stoga pozdravljaju namjeru Strategije EU-a za bioraznolikost da do 2050. globalni ekosustavi budu obnovljeni, otporni i prikladno zaštićeni. Za ostvarenje te namjere traže europski propis o bioraznolikosti sličan europskom propisu o klimi.

 

Zastupnici su izrazili žaljenje što Unija nije postigla ciljeve u području bioraznolikosti za 2020. te kažu da nova strategija mora adekvatno obuhvatiti svih pet uzročnika promjena: promjene u korištenju tla i mora, izravno iskorištavanje organizama, klimatske promjene, onečišćenje i invazivne strane vrste. Ističu da za zaštitu bioraznolikosti u Europi treba mobilizirati 20 milijardi eura godišnje.

 

Zatražili su i da se na konferenciji UN-a u listopadu 2021. donese sporazum sličan Pariškom sporazumu kojim bi se utvrdili globalni prioriteti u području bioraznolikosti za 2030. i nakon toga.

 

30 % kopnenih i morskih područja Unije mora biti zaštićeno

 

Iako Unija već ima najveću mrežu zaštićenih područja na svijetu, zastupnici smatraju da treba donijeti plan EU-a za obnovu prirode. Ponovili su svoj zahtjev da se do 2030. zaštiti najmanje 30 % kopnenih i morskih područja EU-a te istaknuli da se najmanje trećina tih područja, uključujući sve preostale prašume i stare šume, treba još strože štititi. U nacionalnim ciljevima treba u obzir uzeti razlike u veličini i udjelu prirodnih područja.

 

Zaštita divlje flore i faune

 

Zastupnici smatraju da ne smije biti nazadovanja u trendovima očuvanja te da do 2030. treba postići „povoljno stanje očuvanosti” zaštićenih vrsta i staništa. Uz to, za 30 % vrsta i staništa koji trenutačno nemaju povoljno stanje, treba postići ili povoljno stanje ili snažan pozitivan trend prema poboljšanju. Parlament smatra da Unija mora predvoditi nastojanja za zaustavljanje komercijalne trgovine ugroženim vrstama i njihovim dijelovima.

 

Bioraznolikost u urbanim područjima

 

Parlament podržava osnivanje platforme EU-a za urbanu ekologizaciju i uvođenje obvezujućih ciljeva za bioraznolikost u urbanim područjima, poput minimalnog udjela zelenih krovova na novim zgradama i zabrane upotrebe kemijskih pesticida.

 

Pčele i drugi oprašivači

 

Zastupnici se protive ponovnom odobrenju upotrebe glifosata nakon 31. prosinca 2022. Ponovili su svoj zahtjev da se inicijativa EU-a za oprašivače hitno revidira kako bi se u nju uključio ambiciozan okvir za praćenje oprašivača u cijeloj Uniji s jasnim pokazateljima i ciljevima za zaustavljanje smanjenja populacija oprašivača, koji su ključni za okoliš i sigurnost hrane. Kako bi se smanjila uporaba pesticida, zastupnici ističu da bi poljoprivrednici trebali primjenjivati rješenja zaštite uroda koja su sigurna za okoliš.

 

Izjava

 

Izvjestitelj César Luena (S&D, Španjolska) izjavio je: „Danas zahtijevamo europski propis o bioraznolikosti sličan europskom propisu o klimi, kojim bi se utvrdili okvir za zaštitu bioraznolikosti do 2050. i obvezujući ciljevi za 2030. Zadovoljan sam što smo usvojili glavne ciljeve prijedloga Komisije i podržali izradu plana EU-a za obnovu prirode kako bi se zaštitilo najmanje 30 % kopnenih i morskih područja Unije. Izražena je i velika potpora za donošenje propisa o zaštiti i održivoj upotrebi tla te plana za zajedničko rješavanje klimatske krize i krize bioraznolikosti.”

 

 

Poveznice

Usvojeni tekst bit će dostupan ovdje (8.6.2021.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/hr/texts-adopted.html

 

Videozapis rasprave (7.6.2021.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=888e1e80-d1c4-05a5-ce5d-8821f48fba40&date=20210607#

 

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2273(INI)&l=en

 

Priopćenje za medije Europskog parlamenta: Bioraznolikost: zastupnici traže obvezujuće ciljeve za zaštitu divlje flore i faune i ljudi (28.5.2021.)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04609/biodiversity-meps-demand-binding-targets-to-protect-wildlife-and-humans

 

Videomaterijali: glasovanje u Odboru i izjava izvjestitelja Césara LUENE (S&D, Španjolska)

https://multimedia.europarl.europa.eu/hr/eu-biodiversity-strategy-for-2030-bringing-nature-back-into-our-lives-vote-in-envi-committee-and-statement-by-csar-luena-sd-es-rapporteur_I206293-V_v 

 

Priopćenje za medije Europskog parlamenta: Zastupnici traže obvezujuće globalne i europske ciljeve za zaštitu bioraznolikosti (16.1.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level

 

Priopćenje za medije Europskog parlamenta: Zastupnici pozivaju da se smanji uporaba pesticida kako bi se spasile europske pčele (18.12.2019.)

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20191212IPR68921/zastupnici-pozivaju-da-se-smanji-uporaba-pesticida-kako-bi-se-spasile-pcele

 

Besplatne fotografije, videomaterijali i audiomaterijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/hr/biodiversity-strategy-2030_17802_pk