[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

EU potvrde za COVID-19 moraju olakšati slobodno kretanje bez diskriminacije

29-04-2021

Parlament je u četvrtak donio svoje pregovaračko stajalište o prijedlogu za potvrdu kojom bi se potvrdilo pravo na slobodu kretanja u Europi tijekom pandemije.

 

• Univerzalno, dostupno, pravovremeno i besplatno testiranje diljem EU-a

• Potvrde EU-a za COVID-19 nisu putne isprave

• Države članice ne bi trebale nametati karantenu/testove nositeljima potvrde

 

Parlament je u četvrtak donio svoje pregovaračko stajalište o prijedlogu za potvrdu kojom bi se potvrdilo pravo na slobodu kretanja u Europi tijekom pandemije.

 

Zastupnici su se složili da bi nova „Potvrda EU-a za COVID-19”, a ne digitalna zelena potvrda kako ju je nazvala Komisija, trebala biti na snazi 12 mjeseci, ne dulje od toga.

 

Tim će se dokumentom, koji može biti u digitalnom ili papirnatom obliku, potvrditi da je osoba cijepljena protiv koronavirusa, da je nedavno dobila negativni rezultat na testiranju ili da se oporavila od bolesti. Međutim, potvrde EU-a za COVID-19 neće služiti kao putne isprave niti će postati preduvjet za ostvarivanje prava na slobodno kretanje, kaže zastupnici u Europskom parlamentu.

 

Zakonodavni prijedlog koji se odnosi na državljane EU-a odobren je s 540 glasova za, 119 protiv i 31 suzdržanih, dok je prijedlog koji se odnosi na državljane zemalja izvan EU-a prošao s 540 glasova za, 80 protiv i 70 suzdržanih. Glasanje je održano u srijedu, a rezultati su objavljeni u četvrtak ujutro. Parlament i Vijeće sada su spremni započeti pregovore. Cilj je postići dogovor prije ljetne turističke sezone.

 

Bez dodatnih ograničenja putovanja i besplatni testovi za COVID-19

 

Zastupnici smatraju da nositelji potvrde EU-a za COVID-19 ne bi trebali podlijegati dodatnim ograničenjima putovanja, kao što su karantena, samoizolacija ili testiranje. Ističu i da bi, zbog izbjegavanja diskriminacije osoba koje nisu cijepljene, kao i zbog ekonomskih razloga, države članice EU-a trebale „osigurati univerzalno, pristupačno, pravovremeno i besplatno testiranje”.

 

Potvrda kompatibilna s nacionalnim inicijativama

 

Parlament želi osigurati da potvrda EU-a funkcionira zajedno sa svim inicijativama koje su pokrenule države članice, pri čemu bi se također trebao poštovati isti zajednički pravni okvir.

 

Zastupnici smatraju da države članice moraju prihvatiti potvrde o cijepljenju izdane u drugim članicama za cjepiva koje je odobrila EMA - Europska agencija za lijekove - za primjenu u EU-u (trenutačno Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Janssen). Države članice odlučit će hoće li prihvatiti i potvrde o cijepljenju koje su izdane u drugim članicama za cjepiva koja je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) uvrstila na popis za hitnu uporabu.

 

Jamstva za zaštitu podataka

 

Potvrde, kao i vjerodostojnost elektroničkih pečata sadržanih u ispravi provjeravat će se kako bi se spriječila prijevara i krivotvorenje. Osobni podaci dobiveni na temelju potvrda ne mogu se pohraniti u odredišnim državama članicama i neće postojati središnja baza podataka uspostavljena na razini EU-a. Popis subjekata koji će obrađivati i primati podatke bit će javan kako bi građani mogli ostvariti svoja prava na zaštitu podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

 

Pristupačna cjepiva na globalnoj razini

 

Zastupnici upozoravaju kako bi se cjepiva protiv bolesti COVID-19 trebala proizvoditi u velikoj količini i po prihvatljivoj cijeni te da ih treba raspodijeliti na svjetskoj razini. Izražavaju zabrinutost zbog ozbiljnih problema do kojih dolazi jer se tvrtke ne pridržavaju rasporeda proizvodnje i isporuke.

 

Izjava

 

Nakon glasanja na plenarnoj sjednici Juan Fernando López Aguilar (S&D, Španjolska), predsjednik Odbora za građanske slobode i izvjestitelj, izjavio je: „”Moramo uvesti potvrdu EU-a za COVID-19 kako bismo vratili povjerenje ljudi u Schengen dok se i dalje borimo protiv pandemije. Države članice moraju koordinirati svoj odgovor na siguran način i osigurati slobodno kretanje građana unutar EU-a. Cjepiva i testovi moraju biti dostupni i besplatni za sve građane. Države članice ne bi trebale uvoditi daljnja ograničenja nakon što potvrda stupi na snagu.”

 

Poveznice

 

Usvojeni tekst (29.04.2021.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

 

Plenarna rasprava (28.04.2021.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=4d46f7ed-9cb5-7687-4c62-83a871f0f561&date=20210428#

 

Datoteka postupka (građani EU-a)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en

 

Datoteka postupka (građani zemlja izvan EU-a)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0071(COD)&l=en

 

Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) i Europski nadzornik za zaštitu podataka: Joint opinion on the Proposals for a Digital Green Certificate (6.4.2021.)

https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/21-03-31_edpb_edps_joint_opinion_digital_green_certificate_en_0.pdf

 

Studija EP-a: Digitalna zelena potvrda

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690531/EPRS_ATA(2021)690531_EN.pdf

 

Europska komisija: Još jedan važan korak prema digitalnoj zelenoj potvrdi: države članice postigle dogovor o tehničkim specifikacijama (22.4.2021.)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_21_1883

 

Webinar s vodećim zastupnicima uoči usvajanja mandata za pregovore, (26.04.2021)

https://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20210426-1215-SPECIAL-SEMINAR&rampActive=true