[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Europski propis o klimi: Zastupnici potvrdili dogovor o klimatskoj neutralnosti do 2050.

24-06-2021

Novim propisom EU-a o klimi povećava se cilj smanjenja emisija EU-a do 2030. s 40 % na najmanje 55 %. Doprinosom novih ponora ugljika cilj bi se mogao povećati na 57 %.

 

Novim propisom EU-a o klimi povećava se cilj smanjenja emisija EU-a do 2030. s 40 % na najmanje 55 %. Doprinosom novih ponora ugljika cilj bi se mogao povećati na 57 %.

 

Parlament je s 442 glasova za, 203 protiv i 51 suzdržanih podržao zakon o klimi, neslužbeno dogovoren s državama članicama u travnju. Njime se politička predanost europskog zelenog plana klimatskoj neutralnosti EU-a do 2050. pretvara u obvezu. Europskim građanima i poduzećima pruža se pravna sigurnost i predvidljivost koje su im potrebne za planiranje tog prijelaza. Nakon 2050. EU će nastojati prijeći na negativne emisije.

 

Povećavanje ambicija u 2030.

 

Novim propisom EU-a o klimi povećava se cilj EU-a u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova (GHG) do 2030. s 40 % na najmanje 55 % u odnosu na razine iz 1990. Osim toga, predstojećim prijedlogom Komisije o Uredbi o LULUCF-u o reguliranju emisija stakleničkih plinova i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva, povećat će se ponori ugljika u EU-u i time de facto povećati cilj EU-a za 2030. na 57 %.

 

Proračunom za stakleničke plinove mora se voditi budući cilj za 2040.

 

Komisija će predložiti cilj za 2040. najkasnije šest mjeseci nakon prvog globalnog preispitivanja 2023. predviđenog Pariškim sporazumom. U skladu s prijedlogom Parlamenta, Komisija će objaviti najveću procijenjenu količinu stakleničkih plinova koju EU može emitirati do 2050., a da se pritom ne ugrožavaju obveze EU-a u okviru Sporazuma. Taj takozvani „proračun GHG-a” bit će jedan od kriterija za definiranje revidiranog cilja EU-a za 2040.

Komisija će do 30. rujna 2023. i svakih pet godina nakon toga ocijeniti zajednički napredak svih država članica EU-a, kao i dosljednost nacionalnih mjera, prema cilju EU-a da do 2050. postane klimatski neutralan.

 

Europski znanstveni savjetodavni odbor za klimatske promjene

 

S obzirom na važnost neovisnih znanstvenih savjeta i na temelju prijedloga Parlamenta, uspostavit će se Europski znanstveni savjetodavni odbor za klimatske promjene kako bi se pratio napredak i ocijenilo je li europska politika u skladu s tim ciljevima.

 

Izjava

 

Izvjestiteljica Parlamenta Jytte Guteland (S&D, Švedska) izjavila je: „Ponosna sam što napokon imamo propis o klimi. Potvrdili smo cilj smanjenja neto emisija od najmanje 55 %, čak bliže 57 %, do 2030. Radije bih da smo otišli i korak dalje, ali ovo je dobar sporazum temeljen na znanosti te će dovesti do promjena. EU sada mora smanjiti emisije u sljedećem desetljeću više nego što je to bio slučaj u prethodna tri desetljeća zajedno, a imamo i nove ambicioznije ciljeve koji mogu potaknuti više zemalja na akciju.”

 

Sljedeći koraci

 

Očekuje se da će Vijeće uskoro odobriti dogovor. Uredba će se zatim objaviti u Službenom listu i stupiti na snagu 20 dana kasnije. Komisija planira 14. srpnja 2021. predstaviti niz prijedloga kako bi EU mogao ostvariti ambiciozniji cilj za 2030.

 

Kontekst

 

Parlament je imao važnu ulogu u zagovaranju ambicioznijeg zakonodavstva EU-a o klimi te je 28. studenoga 2019. proglasio klimatsku krizu.

 

Poveznice

Usvojeni tekst bit će dostupan ovdje (24.06.2021.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

 

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en

 

Konferencija za medije: Jytte Guteland (S&D, Švedska) & Pascal Canfin (Renew, FR) (21.04.2021.)

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-on-eu-climate-law_20210421-1000-SPECIAL-PRESSER_vd

 

Analiza EP-a: EU Climate Law (3.6.2021.)

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649385

 

Analiza EP-a: Climate change and climate action

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf

 

Besplatne fotografije, video i audio materijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_17506_pk