[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Konferencija o budućnosti Europe: 19. travnja aktivirat će se digitalna platforma za građane

08-04-2021

Izvršni odbor podržao je uspostavu višejezične digitalne platforme kako bi građani iz cijelog EU-a mogli dati doprinos Konferenciji. Postignut je dogovor i o metodama rada Odbora te o pripremama za događaj koji će obilježiti inauguraciju Konferencije na Dan Europe (9. svibnja).

 

• Poziv građanima EU-a: „Budućnost je u vašim rukama”

• Od 19. travnja bit će pokrenuta digitalna platforma Konferencije

• Priprema za inauguraciju 9. svibnja (Dan Europe)

 

Na sastanku u srijedu Izvršni odbor Konferencije o budućnosti Europe nastavio je s pripremama.

 

Izvršni odbor podržao je uspostavu višejezične digitalne platforme kako bi građani iz cijelog EU-a mogli dati doprinos Konferenciji. Postignut je dogovor i o metodama rada Odbora te o pripremama za događaj koji će obilježiti inauguraciju Konferencije na Dan Europe (9. svibnja).

 

Otvorena i uključiva rasprava o participativnoj demokraciji

 

Zahvaljujući novoj višejezičnoj digitalnoj platformi građani iz cijele Europe moći će od 19. travnja iznijeti svoja stajališta o bilo kojoj temi koju smatraju važnom za budućnost EU-a. Time će se građanima omogućiti da prvi put na razini EU-a iznesu svoje ideje, komentiraju tuđe, organiziraju događaje i sudjeluju u njima. Platforma će biti glavno čvorište Konferencije, mjesto na kojem će se okupljati i razmjenjivati svi doprinosi konferenciji, uključujući decentralizirana događanja, paneli europskih građana te plenarna zasjedanja Konferencije.

 

Specijaliziranim mehanizmom povratnih informacija objedinit će se i analizirati ključna pitanja kako bi ih se moglo uzeti u obzir i tijekom panela europskih građana i plenarnih zasjedanja Konferencije. Platforma će također pružiti informacije o strukturi i radu Konferencije, kao i resurse za organizatore događanja, uključujući katalog ključnih događanja putem kojih će moći promicati svoje inicijative na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Građani će na jednostavan način moći tražiti događanja na kojima žele sudjelovati uz pomoć posebnog rasporeda.

 

Izjave supredsjedatelja Izvršnog odbora nakon sastanka:

 

Guy Verhofstadt (RE, Belgija) iz Europskog parlamenta: „Moramo tu raspravu učiniti što življom, a u vrijeme koronavirusa to znači eksperimentirati s digitalnim platformama u najvećoj mogućoj mjeri. Ovom platformom nudimo alate koji svima omogućuju da se aktivno uključe u tu raspravu i pobrinut ćemo se za to da se te ideje uvrste u analizu i zaključke Konferencije. To je njihova budućnost, stoga je to i njihova Konferencija.”

 

Portugalska državna tajnica za poslove EU-a u ime predsjedništva Vijeća EU-a Ana Paula Zacarias komentirala je da će "digitalna platforma dovesti Europljane u javni prostor. To će im omogućiti da daju primjedbe, podijele s drugima svoje snove i očekivanja te da surađuju sa svojim predstavnicima. Kako bi postala snažnija, Uniji je potrebna snaga njezinih građana. To je odlučujući trenutak koji će nam omogućiti da iskreno i bez tabua raspravljamo o različitim stajalištima.”

 

Potpredsjednica Komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica: „Za desetak dana bit će pokrenuta digitalna platforma kojom će se osigurati jedinstven prostor za sudjelovanje naših građana u razgovorima i raspravama diljem Europe. Time će se ljudima omogućiti da izraze svoje ideje, primjedbe, nade i snove, i to na svim službenim jezicima EU-a. Zamah postaje sve veći i radujem se unaprijed rezultatima.”

 

Službeni hashtag Konferencije #BudućnostJeVaša poziv je građanima EU-a da doprinesu i definiraju budućnost EU-a: „Budućnost je u vašim rukama”.

 

Inauguracija na Dan Europe

 

Izvršni odbor nastavio je s pripremama inauguracijskog događaja Konferencije na Dan Europe (9. svibnja), u skladu s epidemiološkim uvjetima. Također je usvojio metode rada Odbora te održao prvu raspravu o nacrtu pravila za sastav i rad plenarnih sjednica Konferencije.

 

Sljedeći koraci

 

Izvršni odbor ponovno će se sastati za dva tjedna kako bi dovršio raspravu o poslovniku i razmotrio druge preduvjete za organizaciju konferencije.