[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Minimalna plaća lijek je za siromaštvo među zaposlenima, smatraju zastupnici

10-02-2021

Za ukidanje siromaštva među zaposlenima, zastupnici pozivaju na uvođenje minimalne plaće, jednake uvjete rada za sve i bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

  • Minimalne plaće treba povisiti iznad praga siromaštva
  • Zakoni o radu i odredbe o socijalnoj sigurnosti moraju obuhvaćati i one koji rade putem digitalnih platformi
  • Žene su izložene većem riziku od siromaštva nego muškarci

Za ukidanje siromaštva među zaposlenima, zastupnici pozivaju na uvođenje minimalne plaće, jednake uvjete rada za sve i bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

Načelo da je „rad najbolji lijek za siromaštvo” ne djeluje u sektorima s niskim primanjima niti za one koji rade u nesigurnim i netipičnim radnim uvjetima. Zastupnici stoga pozivaju Komisiju i države članice da u okvir općeg cilja okončanja siromaštva u EU-u uključe i sprječavanje siromaštva među onima koji su već zaposleni.

Europska direktiva o minimalnoj plaći

Zastupnici pozdravljaju prijedlog Komisije o direktivi EU-a o minimalnim plaćama, opisujući ga kao važan korak kako bi se osiguralo da svi mogu zarađivati za život od svojega rada i ravnopravno sudjelovati u društvu. Direktivom bi se trebalo osigurati da propisane minimalne plaće, kada je to primjenjivo, uvijek budu iznad praga siromaštva, naglašavaju zastupnici. Također se pojašnjava da poslodavci ne bi trebali od minimalne plaće odbiti troškove nužni za izvršavanje rada, kao što su smještaj, obavezna odjeća, alati, osobna zaštita i druga oprema.

Jednaki uvjeti rada za one koji rade putem digitalnih platformi

Kao još jedan važan element borbe protiv „siromaštva unatoč zaposlenju“, zastupnici navode zakonodavni okvir o minimalnim uvjetima rada za sve radnike. To uključuje netipične ili nestandardne oblike rada u digitalnom gospodarstvu, često povezane s neizvjesnošću. Na te radnike također se moraju primjenjivati postojeći zakoni o radu i odredbe o socijalnoj sigurnosti, kao i mogućnost kolektivnog pregovaranja.

Ravnoteža između poslovnog i privatnog života

Zastupnici tvrde da su prenošenje u nacionalno zakonodavstvo i provedba Direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života ključni za borbu protiv siromaštva i nejednakosti. S obzirom na to da su žene izloženije riziku od siromaštva i socijalne isključenosti nego muškarci, rješavanje problema razlika u plaćama između spolova i jamstvo dostupnosti cjenovno pristupačne i kvalitetne skrbi za djecu važni su koraci u tom pogledu.

Tekst je usvojen s 365 glasova za, 118 glasova protiv i 208 suzdržanih. 

Izjava

"EU je jedno od najbogatijih područja na svijetu. Unatoč tome, 95 milijuna Europljana živi u opasnosti od siromaštva. Samo iz tog razloga trebali bismo hitno djelovati kako bismo svima osigurali život bez siromaštva. Diljem Europe trebamo minimalne socijalne standarde i snažne sustave socijalne sigurnosti. Trebamo plaće i prihode koji omogućuju dostojanstveni život. Ne bismo smjeli dopustiti gospodarskim interesima da prevladaju nad socijalnom zaštitom“, izjavila je izvjestiteljica Ӧzlem Demirel (Ljevica, Njemačka)

Kontekst

Prema definiciji Eurostata, pojedinci su izloženi riziku od siromaštva unatoč zaposlenju kada rade više od polovice godine, a njihov je godišnji raspoloživi dohodak manji od 60 % srednje vrijednosti nacionalnog dohotka kućanstava nakon socijalnih transfera. Podaci Eurostata pokazuju da je u 2018. 9,4 % europskih radnika bilo izloženo riziku od siromaštva. Niske plaće nisu se povećale istom stopom kao i druge vrste plaća u mnogim državama članicama, čime se povećavaju nejednakosti u dohotku i siromaštvo unatoč zaposlenju te smanjuje sposobnost osoba s niskim dohotkom da se nose s financijskim poteškoćama.

Poveznice

Prihvaćeni tekst (10.2.2021.)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Video snimka rasprave (08.02.2021)

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

Datoteka postupka:

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2188(INI)

Eurostat Quality of Life indicators - material living indicators

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview