[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 

NAJAVA PLENARNE SJEDNICE

STRASBOURG, od 8. do 11. svibnja 2023.

05-05-2023

Ovog tjedna na plenarnoj sjednici u Strasbourgu: „Ovo je Europa” rasprava s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom; Zaustavljanje manipulativnog zelenog marketinga: Parlament usvaja stajalište za pregovore; Reforma pravila EU-a o gospodarskom upravljanju; Smanjenje emisija metana iz energetskog sektora; Nasilje nad ženama: Ratifikacija Istanbulske konvencije; etc. 

 

„Ovo je Europa” rasprava s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom

U utorak, 9. svibnja od 10:30 do 12 sati njemački kancelar Olaf Scholz raspravljat će sa zastupnicima o izazovima i budućnosti EU-a. 

To će biti deseta plenarna rasprava o temi „Ovo je Europa” nakon gostovanja luksemburškog premijera Xaviera Bettela 19. travnja 2023., litavskog predsjednika Gitanasa Nausėde 14. ožujka 2023. te debata u 2022. s estonskom premijerkom Kajom Kallas, talijanskim premijerom Mariom Draghijem, irskim premijerom Micheálom Martinom, hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakisom, finskom premijerkom Sannom Marin i slovenskim premijerom Robertom Golobom.

Rođen 1958., Olaf Scholz postao je kancelar 2021., i četvrti je političar SPD-a koji obnaša tu dužnost. Prije toga bio je zamjenik kancelara i ministar financija od 2018. do 2021. te prvi gradonačelnik Hamburga od 2011. do 2018. Također je obnašao dužnost saveznog ministra rada i socijalnih pitanja, senatora unutarnjih poslova slobodnog i Hanseatskog grada Hamburga i zamjenika predsjednika SPD-a.

Poveznice
Životopis Olafa Scholza
https://www.bundesregierung.de/breg-en/federal-cabinet/1988528-1988528

Besplatni multimedijski materijal o raspravama „Ovo je Europa”
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/this-is-europe-debates_22603

 

Zaustavljanje manipulativnog zelenog marketinga: Parlament usvaja stajalište za pregovore

Zastupnici će u četvrtak usvojiti pregovaračko stajalište o direktivi za poboljšanje označivanja proizvoda, produljenje njihova vijeka trajanja i okončanje obmanjujućih tvrdnji.

Nacrtom teksta Odbora za unutarnje tržište zabranila bi se uporaba općih tvrdnji o proizvodima kao što su „ekološki prihvatljivi”, „prirodni”, „biorazgradivi”, „klimatski neutralni” ili „ekološki neutralni” ako ne postoje detaljni dokazi. Kako bi se pojednostavile informacije o proizvodima, dopuštene bi bile samo oznake održivosti koje se temelje na službenim programima certificiranja ili su ih potvrdila javna tijela. Zastupnici također žele da se svako dodatno dobrovoljno produljenje jamstva koje nude proizvođači na usklađen način navede na proizvodu.

Kako bi proizvodi trajali dulje, zastupnici traže zabranu uvođenja dizajnerskih značajki koje ograničavaju trajnost proizvoda te dovode do prijevremenih kvarova. Sva bi roba trebala bi biti napravljena tako da se potrošni materijal, rezervni dijelovi ili dodatni pribor (na primjer punjači ili spremnici s tintom) mogu proizvesti u različitim kompanijama, ističu zastupnici. Ako se proizvod ne može popraviti, potrošači bi trebali biti obaviješteni o tome, kao i o drugim ograničenjima servisiranja, prije same kupnje.

Kontekst
Predložena direktiva dio je prvog paketa o kružnom gospodarstvu, zajedno s uredbom o ekološkom dizajnu, uredbom o građevnim proizvodima i izvješćem o vlastitoj inicijativi o strategiji EU-a za održive i kružne tekstilne proizvode. Njome se utire put novoj direktivi o tvrdnjama o prihvatljivosti proizvoda za okoliš kojom će se dodatno odrediti uvjeti.

Poveznice
Nacrt izvješća o osnaživanju potrošača za zelenu tranziciju
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0099_EN.html

Datoteka postupka
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0092(COD) &l=hr

Izvjestiteljica Biljana BORZAN (S&D, HR)
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/112748/BILJANA_BORZAN/home

Priopćenje za medije o glasanju u resornom odboru (28.03.2023.)
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230327IPR78516/no-more-greenwashing-imco-committee-adopts-position-on-product-labelling

Služba Europskog parlamenta za istraživanja detaljno analizira zakonodavstvo o održivoj potrošnji i zaštiti potrošača
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648769/IPOL_IDA(2020)648769_EN.pdf

Besplatne fotografije, video i audio materijal
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

 

Reforma pravila EU-a o gospodarskom upravljanju

U utorak ujutro zastupnici u Europskom parlamentu, Komisija i predsjedništvo Vijeća raspravljat će o zakonodavnim prijedlozima podnesenima prošlog tjedna za reformu EU pravila o gospodarskom upravljanju.

Reforma fiskalnih pravila EU-a, prije svega kako bi se poboljšala održivost duga i potaknuo rast, već je dugo u planu, ali je stavljena na čekanje kada je izbila pandemija bolesti COVID-19. S obzirom na to da je zdravstvena kriza završila, a privremena suspenzija nekih fiskalnih pravila trebala bi isteći u siječnju, Komisija je sada podnijela svoje zakonodavne prijedloge.

Tijekom rasprave zastupnici će iznijeti svoje prioritete u vezi s tom reformom, nadovezujući se na rezoluciju usvojenu u srpnju 2021.

Kontekst

Predložene izmjene sastoje se od paketa s tri zakonodavna teksta koji se odnose na sprečavanje prekomjernog deficita i nagomilavanja duga, ispravljanje takvih prekomjernih nakupljanja te poboljšanje proračunskog planiranja i nacionalne odgovornosti za planove. Cilj je da Vijeće i Europski parlament postignu dogovor do kraja godine.

Poveznice
Istraživanje službi EP-a o okviru gospodarskog upravljanja EU-a
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/research/advanced-search?keywords=006212

Besplatne fotografije, video i audio materijal 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

 

Smanjenje emisija metana iz energetskog sektora

Zastupnici će u ponedjeljak raspravljati o stajalištu Parlamenta o novom zakonu o smanjenju emisija metana u energetskom sektoru.

Odbori Parlamenta za okoliš i za industriju 26. travnja su usvojili stajalište o prvom zakonodavstvu na razini EU-a čiji je cilj smanjenje emisija metana iz energetskog sektora. Tekstom se jačaju obveze otkrivanja i popravka istjecanja metana, a zastupnici žele da od 2026. godine novim zakonodavstvom budu obuhvaćeni uvezeni ugljen, plin i nafta. Predlažu i da se do kraja 2025. donese obvezujući EU cilj smanjenja emisija metana u svim relevantnim sektorima do 2030. godine.

Kontekst
Metan je snažan staklenički plin i odgovoran je za otprilike trećinu trenutnog globalnog zatopljenja. Dolazi iz širokog spektra sektora, uključujući poljoprivredu, koja je odgovorna za 53 % emisija metana u EU-u, otpad, koji čini 26 % te energetiku čiji udio u emisiji metana iznosi 19 %. Danas su ciljevi emisija metana obuhvaćeni Uredbom EU-a o raspodjeli tereta.

Poveznice
Datoteka postupka
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0423(COD) &l=hr

Objava za medije - Metan: Zastupnici žele da obvezujući cilj donese dvostruku pobjedu za klimu i zdravlje (21.10.2021.)
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211014IPR14928/methane-meps-want-binding-target-to-bring-double-win-for-climate-and-health
 
Istraživanje službe EP-a - Smanjenje emisija metana: Nova strategija EU-a za borbu protiv globalnog zatopljenja
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2020)649400#:~:text=On 14 October 2020%2C the,strategy to reduce methane emissions.&

Globalna obveza u pogledu metana
https://www.globalmethanepledge.org/ 

Besplatne fotografije, videozapisi i audio materijali
https://multimedia.europarl.europa.eu/en

 

Nasilje nad ženama: Ratifikacija Istanbulske konvencije

Europska unija konačno će ratificirati Konvenciju o sprečavanju nasilja nad ženama, u skladu s mišljenjem Suda iz 2021.

Unatoč višestrukim pozivima Parlamenta, zbog odbijanja nekoliko država članica, Europska unija još nije ratificirala prvi obvezujući međunarodni instrument za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i djevojčicama koji je potpisala još prije šest godina. Budući da je u mišljenju Suda EU-a od 6. listopada 2021. potvrđeno kako Europska unija može ratificirati Istanbulsku konvenciju čak i ako nisu suglasne sve države članice, Vijeće je sada zatražilo suglasnost Parlamenta za zaključenje postupka. Zastupnici će raspravljati o ovom pitanju u utorak, a glasati u srijedu.

Pristupanje EU-a Istanbulskoj konvenciji ne oslobađa države članice od potrebe pojedinačne ratifikacije, rekli su zastupnici u više navrata. Pozivaju preostalih šest EU zemalja – Bugarsku, Češku, Mađarsku, Latviju, Litvu i Slovačku – da bez odgode ratificiraju Konvenciju.

Poveznice
Izvjestiteljica odbora FEMM Arba Kokalari (EPP, Švedska)
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197406/ARBA_KOKALARI/home

Izvjestitelj odbora LIBE Łukasza Kohuta (S&D, Poljska)
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197523/LUKASZ_KOHUT/home

Datoteka postupka
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0062A (NLE)

Objava za medije - Nasilje nad ženama: Zastupnici traže da EU ratificira Istanbulsku konvenciju (15.02.2023.)
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230210IPR74805/violence-against-women-meps-demand-the-eu-ratify-the-istanbul-convention

EP Think Tank: Ptristupanje EU-a istanbulskoj konvenciji, 2.05.2023.
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2023)747114

Besplatne fotografije, video i audio materijal
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

 

Otplaćivanje plana oporavka: Proračun EU-a i ključni programi pod pritiskom

Zastupnici će raspravljati i glasati o rezoluciji koja upozorava na utjecaj povećanja troškova zaduživanja za oporavak na proračun EU-a za sljedeću godinu, te moguće ugrožavanje vodećih programa EU-a.

Zastupnici su „duboko zabrinuti da će, ako se ne poduzmu mjere, „sve veći troškovi zaduživanja Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI) vjerojatno ozbiljno ograničiti sposobnost proračuna EU-a da financira prioritete i politike Unije te da odgovori na nove potrebe”, navodi se u nacrtu teksta o kojem će se raspravljati na plenarnoj sjednici. S obzirom na rast kamatnih stopa i visoku inflaciju, zahtijevaju hitnu reformu financija EU-a.

O rezoluciji će se raspravljati u ponedjeljak, a glasati u utorak.Više informacija u nedavnom priopćenju za medije .

Prihodi EU-a: novi početak za financije EU-a
U odvojenoj rezoluciji o kojoj će se također raspravljati u ponedjeljak i glasati u utorak, zastupnici procjenjuju prihodovnu stranu proračuna EU-a. Zalažu se za nekoliko novih „vlastitih sredstava” – tokova prihoda za proračun EU-a – uoči prijedloga Komisije koji se očekuje kasnije ove godine. Zastupnici su „iznimno zabrinuti” da iznosi koji proizlaze iz novih vlastitih sredstava neće biti dovoljni za pokrivanje svih otplata i troškova zaduživanja u okviru instrumenta „Next Generation EU” (NGEU), koji se procjenjuju na najmanje 15 milijardi EUR godišnje do 2058. godine.Više informacija u nedavnom priopćenju za medije .


Poveznice
Datoteka postupka – „Utjecaj povećanja troškova zaduživanja Instrumenta Europske unije za oporavak na proračun EU-a za 2024.” 
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2023/2037 (BUI) & l=hr

Datoteka postupka – „REPORT o vlastitim sredstvima: novi početak za financije EU-a, novi početak za Europu”
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/2172 (INI)

Služba Europskog parlamenta za istraživanja - „Sustav vlastitih sredstava EU-a” (16.11.2022.)

Objava za medije Komisije - Komisija predlaže sljedeću generaciju vlastitih sredstava EU-a (22.12.2021.)

Plan za uvođenje novih vlastitih sredstava
https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222#d1e32-44-1

Informativni članci o Europskoj uniji: Prihodi Unije
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/27/the-union-s-revenue

Europska komisija: Vlastita sredstva

 

Razrješnica: Zastupnici glasaju o tome treba li odobriti proračun EU-a za 2021.

Parlament će u srijedu odlučiti hoće li odobriti način na koji su institucije EU-a izvršile proračun EU-a za 2021., prvu godinu EU isplata za oporavak.

Gotovo svim rashodima EU-a (oko 98 %) upravlja Europska komisija. Proračun EU-a povećao se 2021. za otprilike 30 % u odnosu na 2020., uglavnom zbog sredstava utrošenih za program Next Generation EU za borbu protiv posljedica pandemije bolesti COVID-19.

Očekuje se da će zastupnici dati pozitivnu ocjenu o uspješnosti Komisije, istodobno izražavajući zabrinutost u vezi s ograničenim mogućnostima nadzora korištenja sredstava za oporavak te tražeći od država članica koje primaju EU novac da zaštite vladavinu prava. U nacrtu rezolucije zastupnici također zahtijevaju dodatna jamstva da se sredstvima EU-a financiraju samo organizacije koje strogo poštuju vrijednosti EU-a. Među zahtjevima o kojima će se raspravljati su i pozivi na novu Uredbu o nevladinim organizacijama koja bi uključila uvjete za primanje sredstava EU-a i obveze izvješćivanja o izvorima financiranja i aktivnostima koje se provode u ime stranih aktera.

Tijekom glasanja 22. ožujka i 28. veljače Odbor za proračunski nadzor preporučio je Parlamentu da odobri razrješnicu svim drugim institucijama, tijelima i agencijama EU-a, osim Europskom vijeću, koje će vjerojatno 13. godinu zaredom dobiti odgodu.

Postupak davanja razrješnice

Parlament ima ovlasti političkog nadzora nad načinom na koji se koristi proračun EU-a. Svake godine provjerava je li novac poreznih obveznika EU-a upotrijebljen u skladu s relevantnim pravilima i načelima dobrog financijskog upravljanja.

Odluka o davanju razrješnice za izvršenje proračuna EU-a donosi se uzimajući u obzir neobvezujuću preporuku Vijeća i godišnje nalaze neovisnog vanjskog revizora EU-a – Europskog revizorskog suda. 

Poveznice
Nacrt odluke i rezolucija o razrješnici Komisiji za financijsku godinu 2021.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0127_EN.html

Datoteka postupka: Razrješnica za 2021.: Opći proračun EU-a – Komisija
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/2081 (DEC) 

Služba Europskog parlamenta za istraživanja: Postupak davanja razrješnice za proračun EU-a: Politički nadzor nad izvršenjem proračuna
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2020)649410

Priopćenje za medije o glasovanju u odboru: Planovi za oporavak i otpornost: Komisija mora postrožiti provjere i nadzor (22. ožujka 2023.)
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230320IPR77906/recovery-and-resilience-plans-commission-must-tighten-checks-and-oversight

Suizvjestitelj Jeroen Lenaers (EPP, NL)
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/95074/LENAERS Jeroen/meetings/past#detailedcardmep

Suizvjestiteljica Monika Hohlmeier (EPP, DE)
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home

Nacrti izvješća o razrješnici za druge institucije i tijela za financijsku godinu 2021.
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/all-reports.html?orderBy=reference

 

Proširenje EU-a: Zastupnici ocjenjuju napredak Srbije i Kosova

Na plenarnoj sjednici raspravljat će se o nezadovoljavajućem razvoju u pristupnim pregovorima sa Srbijom i o nastojanjima Kosova da dobije status zemlje kandidatkinje.

U raspravi u utorak zastupnici će, kako se očekuje, pozvati Srbiju da se uskladi sa sankcijama EU-a protiv Rusije te pozdraviti zahtjev Kosova za članstvo u EU-u. O dva izvješća u kojima se sažimaju stajališta Parlamenta, zastupnici će glasati na plenarnoj sjednici u srijedu.

S obzirom na to da je normalizacija odnosa između Srbije i Kosova prioritet i preduvjet za pristupanje obiju zemalja EU-u, zastupnici će ih pozvati na angažiranje u dijalogu Beograda i Prištine kako bi se postigao napredak.

Zastupnici će se vjerojatno osvrnuti i na i strana uplitanja i kampanje dezinformiranja koje dolaze iz Rusije i Kine, što je posebno izraženo u državama koje pregovaraju o pristupu EU-u.

Nakon glasanja na plenarnoj sjednici, izvjestitelji Parlamenta za Srbiju Vladimír Bilčík (EPP, Slovačka) i za Kosovo Viola von Cramon-Taubadel (Zeleni/EFA, Njemačka) održat će zajedničku konferenciju za medije u Strasbourgu u 14:30.

Poveznice
2022. Nacrt izvješća za Srbiju
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0172_EN.html

2022. Nacrt izvješća za Kosovo
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0174_EN.html

Služba Europskog parlamenta za istraživanja: 2022 Serbia Report
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2023)747112

Služba Europskog parlamenta za istraživanja: 2022 Kosovo Report
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2023)747113

Objava za medije: Zastupnici pozivaju na koordiniranu strategiju EU-a protiv vanjskog uplitanja
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230424IPR82034/meps-call-for-coordinated-eu-strategy-against-foreign-interferenc

Multimedijski centar EP-a: besplatne fotografije, video i audio materija
lhttps://multimedia.europarl.europa.eu/en

 

Ostale teme na dnevnom redu

 • Poljoprivrednici u zelenoj tranziciji: izgradnja otpornog poljoprivredog sektora EU-a
 • Sudan: Zastupnici zabrinuti zbog humanitarnog i sigurnosnog stanja
 • Zastupnici razmatraju prijedloge Komisije za borbu protiv korupcije
 • Predsjednik Portugala Rebelo de Sousa obratit će se Parlamentu
 • Zastupnici će obnoviti povlaštene trgovinske mjere za Ukrajinu i ukrajinsko žito na europskom tržištu
 • Nove mjere za potporu i povećanje proizvodnje streljiva u EU-u
 • Zastupnici namjeravaju odobriti 145 milijuna eura dodatne pomoći Moldovi
 • Voće, povrće i mlijeko u školama: Zastupnici će zatražiti na više financijskih sredstava
 • Europska građanska inicijativa: „Stop rezanju peraja – stop trgovini ”
 • Eksternalizacija zahtjeva za azil i uvjetovanje financiranja trećim zemljama provedbom sporazuma o vraćanju
 • Početak Europske godine vještina
 • Borba protiv kiberzlostavljanja mladih diljem EU-a
 • Zajednička rasprava o oceanima, biološkoj raznolikosti i ribarstvu: - Zaštita i obnova morskih ekosustava za održivo i otporno ribarstvo