[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Odobren proračun EU-a za 2022.: Više ulaganja za snažan oporavak

24-11-2021

· Gotovo 480 milijuna eura povrh prijedloga Komisije za ključne prioritete kao što su zdravlje, mladi i klimatska politika
· Dodatni novac za ubrzavanje cijepljenja diljem svijeta
· Dosad najveći godišnji proračun, koji obuhvaća 169,5 milijardi eura općeg proračuna  plus otprilike 143,5 milijardi iz plana za oporavak

 

U proračunu EU-a za sljedeću godinu zastupnici su osigurali bolju potporu zdravstvu, istraživanju, klimatskoj politici, malim i srednjim poduzećima i mladima.

Parlament je dobio ukupno 479,1 milijun eura za svoje prioritete povrh onoga što je Komisija predložila nacrtom proračuna u ažuriranom pismu izmjene. Zastupnici su uspjeli povećati sredstva za programe i politike kojima se doprinosi oporavku nakon pandemije, u skladu s prioritetima Parlamenta utvrđenima u njegovim smjernicama za 2022.

Stvaranje uvjeta za otporniju Europsku uniju

Posebno valja istaknuti povećanja za:

Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI – Globalna Europa) (+ 190 milijuna eura s posebnim naglaskom na borbi protiv pandemija, među ostalim cijepljenjem),

• Istraživački program Obzor Europa (+100 milijuna eura),

Program LIFE za okoliš i klimatsku politiku (+ 47,5 milijuna eura),

Erasmus +  (+35 milijuna eura),

EU4Health (+51 milijun eura),

Program jedinstvenog tržišta (+ 30 milijuna eura),

Kreativna Europa (5,5 milijuna eura),

• i program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (+ 5,5 milijuna eura).

Ukupno to je 169,5 milijardi eura u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 170,6 milijardi eura u odobrenim sredstvima za plaćanja. Pojedinosti o sporazumu o proračunu od 15. studenoga dostupne su u priopćenju za medije objavljenom nakon dogovora s Vijećem te u zajedničkim zaključcima. Tablica s brojkama može se preuzeti ovdje. Osnovne informacije o donošenju proračuna Europske unije za 2022. mogu se pronaći na ovoj poveznici.

Ubrzavanje cijepljenja u svijetu, pružanje potpore sirijskim izbjeglicama

Nacrti izmjene proračuna br. 5/2021. i 6/2021. bili su dio općeg dogovora. Usmjereni su na pružanje pomoći sirijskim izbjeglicama u Turskoj i regiji te financiranje 200 milijuna doza cijepljenja s pomoću mehanizma COVAX. Usvojeni su s  588 glasova za, 87 protiv i 14 suzdržanih (DAB 5/2021) i 623 glasova za, 27 protiv i 38 suzdržanih (DAB 6/2021). Više informacija o tome može se pronaći u jednom od posljednjih priopćenja za medije te u informativnom članku.

Vijeće je 23. studenoga službeno odobrilo dogovor o proračunu EU-a za 2022. postignut s Parlamentom. Parlament je odobrio proračun u srijedu s  550 glasova za, 77 protiv i 62 suzdržana. Zatim ga je potpisao predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli.

Izjave

Johan Van Overtveldt (ECR, Belgija), predsjednik Odbora za proračune: „Dogovor o proračunu za 2022. ne može se promatrati odvojeno, već zajedno s povećanjem sredstava iz instrumenta NextGenerationEU. Osim 169,5 milijardi eura u obvezama iz redovnog proračuna, tu je još 143 milijarde eura bespovratnih sredstava iz plana oporavka. Države članice također mogu uzimati zajmove. Stoga se proračunom za sljedeću godinu nastoji ostvariti snažan gospodarski oporavak.” (Cijeli govor na nizozemskom jeziku, pogledajte videozapis).

Karlo Ressler (EPP, Hrvatska), glavni izvjestitelj za proračun EU-a za 2022. (za dio III. – Komisija):

„Tijekom ove godine slijedili smo niz političkih obveza za usmjeravanje proračuna prema stvarnom i opipljivom instrumentu prilagođenom za pružanje potpore poduzećima, regijama i generacijama građana. Cilj je bio jasan: ostvariti snažan proračun za oporavak u godini u kojoj je, prvi put, godišnji proračun znatno dopunjen Planom ulaganja u oporavak.” (Cijeli govor, pogledajte videozapis).

Damian Boeselager (Zeleni/EFA, Njemačka), izvjestitelj za ostale dijelove:

„Za Parlament konačni ishod (...) predstavlja uspjeh. Teško da smo ikad imali proračun koji je toliko usmjeren na naše prioritete, bilo da je riječ o borbi protiv klimatskih promjena, solidarnosti koja se pokazuje kampanjama cijepljenja i u podupiranju naše istraživačke izvrsnosti, da spomenem samo nekoliko primjera.” (Cijeli govor, pogledajte videozapis).

Kontekst

S obzirom na potrebu za upravljanjem radom i mjerama poduzetima tijekom nekoliko godina, u proračunu EU-a razlikuju se odobrena sredstva za preuzimanje obveza (trošak svih pravnih obveza ugovorenih tijekom tekuće financijske godine, s mogućim posljedicama u sljedećim godinama) i odobrenih sredstava za plaćanje (novac koji je stvarno isplaćen tijekom tekuće godine, po mogućnosti za provedbu obveza preuzetih prethodnih godina).

Oko 93 % proračuna EU-a namijenjeno je građanima, regijama, gradovima, poljoprivrednicima i poduzećima.

Poveznice

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0227(BUD)

Glavni izvjestitelj za proračun EU-a za 2022. (za dio III. – Komisija) Karlo Ressler (EPP, Hrvatska)

https://www.europarl.europa.eu/meps/hr/197413/KARLO_RESSLER/home

Izvjestitelj za ostale dijelove Damian Boeselager (Zeleni/EFA, Njemačka)

https://www.europarl.europa.eu/meps/hr/197439/DAMIAN_BOESELAGER/home

Informativni članak: proračunski postupak

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hr/sheet/10/the-budgetary-procedure