[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Parlament osigurao veća prava putnika u željezničkom prijevozu

29-04-2021

Zastupnici su u srijedu usvojili nova pravila koja bolje štite putnike u željezničkom prijevozu u slučaju kašnjenja ili otkazivanja prijevoza te kada su suočeni s diskriminacijom.

 

·         Više mogućnosti preusmjeravanja u slučaju kašnjenja ili otkazivanja prijevoza

·         Veća pomoć za osobe sa smanjenom pokretljivošću

·         Više mjesta za bicikle

 

Zastupnici su u srijedu usvojili nova pravila koja bolje štite putnike u željezničkom prijevozu u slučaju kašnjenja ili otkazivanja prijevoza te kada su suočeni s diskriminacijom.

 

Parlament je u četvrtak odobrio dogovor s državama članicama o revidiranoj Uredbi o pravima putnika u željezničkom prijevozu. Ona će putnicima jamčiti da mogu računati na preusmjeravanje i pomoć u slučaju kašnjenja ili otkazivanja prijevoza. Poboljšat će se pristupačnost i pomoć za osobe sa smanjenom pokretljivošću, a osigurat će se i namjenska mjesta za bicikle.

 

Pomoć za putnike u slučaju poremećaja u prometu

 

U slučaju kašnjenja od više od 60 minuta, putnici mogu birati žele li povrat pune cijene karte, nastavak putovanja ili preusmjeravanje pod usporedivim uvjetima, ali bez dodatnih troškova. Pritom ih se ne smije premjestiti u niži razred prijevoza. Ako putnik u roku od 100 minuta od predviđenog vremena polaska ne bude obaviješten o mogućnostima preusmjeravanja, ima pravo samostalno organizirati putovanje drugim prijevoznim sredstvom i dobiti povrat novca za novu putnu kartu.

 

Obveze preusmjeravanja primjenjuju se i u slučaju više sile, a putnicima se prema potrebi osiguravaju obroci i piće te nadoknađuju troškovi smještaja.

 

Nova pravila jasnije definiraju slučajeve više sile koji oslobađaju željezničke prijevoznike od obveze isplate naknade za kašnjenje ili otkazivanje prijevoza. Uz ekstremne vremenske prilike i velike prirodne katastrofe, slučajevi više sile sada obuhvaćaju i javnozdravstvene krize i terorističke napade. Štrajkovi željezničkog osoblja ne smatraju se višom silom.

 

Pomoć za osobe sa smanjenom pokretljivošću

 

Putnici sa smanjenom pokretljivošću imat će veću fleksibilnost pri organiziranju putovanja jer će prijevozniku morati priopćiti svoje planove samo 24 sata prije polaska (prema važećim pravilima moraju ga obavijestiti 48 sati prije). Ako željeznički prijevoznik zahtijeva da takvi putnici imaju pratnju u vlaku, osobe u pratnji putuju besplatno. Osobama sa smanjenom pokretljivošću koje putuju sa psom pomagačem jamči se da će pas putovati s njima.

 

Više mjesta za bicikle u vlakovima

 

Kako bi se omogućila održiva mobilnost, svi vlakovi moraju imati namjenska mjesta i stalke za bicikle. Svaki vlak mora imati najmanje četiri mjesta za bicikle.

 

Izjava

 

„Imamo dobre vijesti za one koji pri putovanjima koriste vlakove. Uspjeli smo osigurati jednaka minimalna prava za putnike diljem Europe u pogledu preusmjeravanja, prostora za bicikle, jedinstvenih karata i prava putnika sa smanjenom pokretljivošću. To je važan napredak u postizanju prikladnijeg i putnicima poželjnog željezničkog prijevoza”, rekao je izvjestitelj Bogusław Liberadzki (S&D, Poljska).

 

Sljedeći koraci

 

Revidirana pravila u načelu će se primjenjivati na sva međunarodna i domaća putovanja željeznicom i sve međunarodne i domaće usluge željezničkog prijevoza u cijeloj Uniji, s time da države članice mogu na ograničeno vrijeme izuzeti domaće usluge željezničkog prijevoza.

 

Uredba će stupiti na snagu dvadeset dana nakon objave u Službenom listu Europske unije. Počet će se primjenjivati dvije godine poslije, osim zahtjeva za prostor za bicikle, koji se počinje primjenjivati četiri godine nakon stupanja Uredbe na snagu.

 

Poveznice

 

Prijedlog Uredbe o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12262-2020-INIT/hr/pdf

 

Rasprava (28.4.2021.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=5a097c2f-6b73-b7cf-1531-464295757895&date=20210428#

 

Izvjestitelj Bogusław Liberadzki (S&D, Poljska).

https://www.europarl.europa.eu/meps/hr/23768/BOGUSLAW_LIBERADZKI/home

 

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0237(COD)&l=en

 

Brifing Službe Europskog parlamenta o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu u EU-u (travanj 2021.)

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621909/EPRS_BRI(2018)621909_EN.pdf