[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Parlament poziva na ukidanje patenata za cjepiva protiv bolesti COVID-19

10-06-2021

Kako bi se ubrzalo cijepljenje na globalnoj razini, zastupnici zahtijevaju ukidanje prava na intelektualno vlasništvo za cjepiva protiv bolesti COVID-19.

 
  • Izuzećem od primjene sporazuma o patentima potaknut će se globalni pristup cjenovno pristupačnim cjepivima
  • Dobrovoljno licenciranje, prijenos znanja i iskustva te tehnologije ključni su za znatno povećanje dugoročne globalne proizvodnje
  • Zastupnici pozivaju SAD i Ujedinjenu Kraljevinu na ukidanje zabrane izvoza cjepiva i sirovina
  • Snažnija potpora COVAX-u, instrumentu za globalni pristup cjepivima

 

 

Kako bi se ubrzalo cijepljenje na globalnoj razini, zastupnici zahtijevaju ukidanje prava na intelektualno vlasništvo za cjepiva protiv bolesti COVID-19.

 

U rezoluciji usvojenoj s 355 glasova za, 263 protiv i 71 suzdržanim, Parlament predlaže da započnu pregovori o privremenom izuzeću od primjene Sporazuma WTO-a o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS) o patentima kako bi se poboljšao globalni pristup cjenovno pristupačnim medicinskim proizvodima povezanima s bolešću COVID-19 te rješavalo pitanje ograničenja pri globalnoj proizvodnji cjepiva i opskrbi njime.

 

Zastupnici su istaknuli kako su dobrovoljno licenciranje (kada proizvođači cjepiva odlučuju kome će i pod kojim uvjetima dati licencu na patent kako bi se omogućila proizvodnja), te prijenos znanja, iskustva i tehnologije u države s postojećim industrijama za proizvodnju cjepiva od presudne važnosti za povećanje i ubrzanje dugoročne globalne proizvodnje.

 

Kako bi se uklonili problemi u proizvodnji, Parlament poziva EU da „žurno ukloni izvozne prepreke te da mehanizam odobravanja izvoza zamijeni zahtjevima u pogledu transparentnosti.” Zastupnici ističu da bi SAD i Ujedinjena Kraljevina trebali također „odmah ukinuti zabranu izvoza cjepiva i sirovina”. Da bi 70 % svjetskog stanovništva postalo imuno, potrebno je 11 milijardi doza cjepiva, a proizveden je samo djelić te količine.

 

Proizvodnja cjepiva u Africi

 

Velika većina od 1,6 milijardi do sada iskorištenih doza cjepiva upotrijebljena je u industrijaliziranim zemljama, a samo 0.3 % doza u 29 najsiromašnijih zemalja. Stoga EU treba podupirati proizvodnju u Africi, istaknuo je Parlament. Još jedan važan alat kojim se cjepivo čini dostupnim u gospodarstvima s nižim prihodima je mehanizam za globalni pristup cjepivima COVAX i Parlament potiče ulaganja u njega.

 

Transparentnost za novu generaciju cjepiva

 

Konačno, Parlament traži da se budući ugovori o prethodnoj kupnji u cijelosti objave, osobito za cjepiva nove generacije te da oni uključe zahtjeve u pogledu transparentnosti za dobavljače.

 

Poveznice

 

Prihvaćeni tekst (10.06.2021.)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

 

Videosnimka rasprave (19.05.2021.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=0c65e1d2-73e1-ed25-9081-7dd88fab7472&date=20210519#

 

Priopćenje za medije: MEPs split over waiver for COVID-19 vaccine patents (19.05.2021.) (en)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04116/meps-split-over-waiver-for-covid-19-vaccine-patents

 

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2692(RSP)

 

EP Research Service briefing: World Trade Organization TRIPS waiver to tackle coronavirus (June 2021) (en)

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690649/EPRS_ATA(2021)690649_EN.pdf

 

Besplatne fotografije, video i audio materijal - EU strategija cijepljenja

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk