[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 

Parlament glasao za održive, trajnije proizvode i protiv manipulativnog zelenog marketinga

11-05-2023

STRASBOURG - PLENARNA SJEDNICA
- Trebalo bi zabraniti nepotkrijepljene tvrdnje o prihvatljivosti proizvoda za okoliš
- Dizajniranje proizvoda ograničena trajanja ne bi smjelo biti dopušteno
- Proizvod bi trebao funkcionirati i sa zamjenskim dijelovima te potrošnim materijalom drugog proizvođača

Zastupnici su u utorak podržali prijedlog direktive kako bi poboljšali označivanje i trajanje proizvoda te suzbili obmanjujuće tvrdnje.

S 544 glasa za, 18 protiv i 17 suzdržanih, zastupnici su na plenarnoj sjednici podržali prijedlog nove direktive o jačanju položaja potrošača u zelenoj tranziciji. Njome se želi pomoći potrošačima da donose ekološki prihvatljive odluke te potaknuti proizvođače da nude trajnije i održivije proizvode.

Zabrana obmanjujućih oglasa i općih tvrdnji o prihvatljivosti proizvoda za okoliš

Odobrenim pregovaračkim stajalištem Parlamenta predviđa se zabrana korištenja općih tvrdnji o prihvatljivosti proizvoda za okoliš kao što su „ekološki prihvatljiv”, „prirodan”, „biorazgradiv”, „klimatski neutralan” ili „eko” ako nisu popraćene detaljnim dokazima. Žele se zabraniti i izjave o prihvatljivosti proizvoda za okoliš koje se temelje samo na sustavima kompenzacije za emisije ugljika. Ostale obmanjujuće prakse poput tvrdnje o čitavom proizvodu koja zapravo vrijedi samo za jedan njegov dio ili tvrdnje o trajanju ili maksimalnom intenzitetu korištenja proizvoda koja nije istinita također će biti zabranjene.

Da bi pojednostavnili informacije o proizvodu, zastupnici su predvidjeli da budu dopuštene samo oznake održivosti koje se temelje na službenim programima certificiranja ili su ih utvrdila javna tijela.

Borba protiv ranog zastarijevanja proizvoda

Kako bi proizvodi trajali dulje, Parlament želi zabraniti proizvode sa značajkama kojima se ograničava trajanje ili omogućava prijevremeni kvar proizvoda. Osim toga, proizvođači ne bi smjeli ograničiti funkcioniranje proizvoda u slučaju upotrebe potrošnog materijala, rezervnih dijelova i dodataka (primjerice, punjači ili ulošci s tintom za pisače) drugih proizvođača.

Da bi se pomoglo potrošačima da izaberu trajnije proizvode koji se mogu popraviti, potrebno ih je informirati prije kupnje o ograničenjima kod popravka proizvoda. Uz to, zastupnici su predložili novu jamstvenu oznaku kojom se daju informacije ne samo o trajanju zakonskog jamstva, nego i o trajanju mogućeg produljenog jamstva koje nude proizvođači. Time će se istaknuti visokokvalitetni proizvodi te potaknuti proizvođači da se usredotoče na dulje trajanje proizvoda.

Izjava

Nakon glasanja izvjestiteljica Biljana Borzan (S&D, Hrvatska) izjavila je: „Proizvođači više neće zarađivati od proizvoda koji se pokvare odmah nakon isteka jamstva. Uz to, potrošačima će morati pružiti jasne informacije o mogućnostima i troškovima popravka. Oznake proizvoda pružit će im informacije o tome koji proizvodi imaju duži rok trajanja, a proizvođači trajnijih proizvoda ostvarit će dobit. Stat ćemo na kraj lažnim tvrdnjama o prihvatljivosti za okoliš jer će biti dopuštene samo one koje su utemeljene i certificirane.”

Sljedeći koraci

Vijeće EU-a je 3. svibnja usvojilo pregovaračko stajalište. To znači da pregovori između Parlamenta i država članica o konačnoj verziji direktive mogu uskoro započeti.

Konteks

Predložena direktiva dio je prvog paketa za kružno gospodarstvo, koji uključuje i Uredbu o ekološkom dizajnuUredbu o građevnim proizvodima i izvješće o vlastitoj inicijativi „Strategija EU-a za održive i kružne tekstilne proizvode”. Njome se otvara put za novu direktivu o tvrdnjama o prihvatljivosti proizvoda za okoliš kojom će se dodatno odrediti uvjeti njihova korištenja.

Usvajanjem tog zakonodavstva Parlament odgovara na očekivanja građana u pogledu održive potrošnje, ambalaže i proizvodnje, kao i održivog rasta i inovacija, kako je navedeno u prijedlozima 5.(1.), 7., 10. te 11. (2.) zaključaka Konferencije o budućnosti Europe.

 

 

Poveznice

Usvojeni tekst (11.5.2023.) 
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Videozapis rasprave (9.5.2023.)
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=ET&internalEPId=1683657751533&providerMeetingId=4486ee4f-bdd2-4caa-c3c5-08db4baa428a#

Datoteka postupka
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0092(COD)&l=en

Detaljna analiza Europskog parlamenta o održivoj potrošnji i zakonodavstvu o zaštiti potrošača (travanj 2020.)
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648769/IPOL_IDA(2020)648769_EN.pdf

Besplatne fotografije, videomaterijali i audiomaterijali
https://multimedia.europarl.europa.eu/hr/

 

______________________________________________________________________________________