[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Plenarna sjednica, Bruxelles, 24. i 25. ožujka 2021.

24-03-2021

Ovog tjedna na plenarnoj sjednici: Digitalna zelena potvrda - parlament će odlučiti o ubrzanju odobrenja; Zastupnici će zatražiti novi pristup EU-a Africi; Zastupnici će se založiti za zajedničke kriterije sigurnog putovanja...

 

Zastupnici žele ukloniti još jednu prepreku planu oporavka od pandemije

Parlament će glasati o trima zakonima o provedbi sustava vlastitih sredstava EU-a, čime će se otvoriti put reformi i uvođenju novih izvora prihoda EU-a.

 

Zastupnici će raspravljati i glasati o trima uredbama koje se odnose na provedbu reformiranog sustava prihoda EU-a. Zakoni će funkcionirati zajedno s ključnom Odlukom o sustavu vlastitih sredstava koju je Parlament odobrio u rujnu, a Vijeće u prosincu 2020., te je trenutačno u postupku ratifikacije u državama članicama (popis ratifikacija). Odlukom o sustavu vlastitih sredstava EU-u će se omogućiti pozajmljivanje 750 milijardi eura za plan Europskog instrumenta oporavka  (EU sljedeće generacije  - Next Generation EU).

 

Ova tri zakona sadržavaju odredbe o izračunu i pojednostavnjenju prihoda EU-a, upravljanju novčanim tokovima te pravima na praćenje i inspekciju. Potrebni su kako bi se osiguralo da i nakon reforme sustav prihoda za proračun EU-a neometano funkcionira.

 

Ovim će glasanjem Parlament ubrzati reformu prihoda EU-a, čime će se omogućiti iskorištavanje fonda za oporavak  Next Generation EU u vrijednosti od 750 milijardi eura. Osim toga, novim izvorima prihoda osigurat će se novo financiranje proračuna EU-a, primjerice pristojbama na plastiku, te će se pomoći u otplati duga nastalog u okviru fonda za oporavak. Očekuje se da će zastupnici pozvati države članice EU-a da što prije ratificiraju „Odluku o sustavu vlastitih sredstava”.

 

Dodatne informacije dostupne su ovdje.

Rasprava: srijeda

Glasanje: srijeda i četvrtak

 

Poveznice

Nacrti izvješća

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/all-reports.html?orderBy=reference

 

Priopćenje za medije nakon glasanja u odboru (17.3.2021.)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210312IPR99822/meps-clear-another-hurdle-for-the-covid-19-recovery-plan

 

Suizvjestitelj: José Manuel Fernandes (EPP, Portugal)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96899

 

Suizvjestiteljica Valérie Hayer (RENEW, Francuska)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/135511

 

Dubinska analiza: Reforma sustava vlastitih sredstava EU-a

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2021)690963

 

Nedavno saslušanje u odboru (17.03.2021)

https://twitter.com/EP_Budgets/status/1372218704335925252

 

Datoteka postupka (stavljanje na raspolaganje vlastitih sredstava )

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0131(NLE)

 

Datoteka postupka (provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava EU-a)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0132(APP)

 

Datoteka postupka (Prikupljanje vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0133(NLE)

 

Besplatne fotografije, video i audio materijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

Digitalna zelena potvrda: Parlament će odlučiti o ubrzanju odobrenja

Zastupnici će u četvrtak odlučiti hoće li primijeniti hitni postupak za predloženu digitalnu zelenu potvrdu. Rasprava će se održati u srijedu poslijepodne.

 

Komisija je 17. ožujka 2021. predstavila Prijedlog uredbe o uspostavi digitalne zelene potvrde i predložila njezino donošenje prije ljeta. Prijedlogom se želi olakšati sigurno i slobodno kretanje unutar EU-a tijekom pandemije COVID-19. Uključivala bi informacije o tome je li putnik cijepljen protiv bolesti COVID-19, ima li negativan rezultat testa na COVID-19 ili je prebolio COVID-19.

 

Zastupnici će o digitalnoj zelenoj potvrdi raspravljati prvi put u srijedu poslijepodne, a u četvrtak će odlučiti o daljnjoj proceduri u Parlamentu te hoće li se primijeniti hitni postupak.

 

Poveznice

Datoteka postupka 2021/0068 (COD)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en

 

Besplatne fotografije, video i audio materijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

 

Parlament poziva na donošenje mjera za hitno smanjenje morskog otpada

Kako bi se smanjila razina otpada u oceanima , zastupnici će pozvati na veća ograničenja pri upotrebi plastike u izradi ribolovnog alata.

 

U izvješću koje će se usvojiti u četvrtak, zastupnici će naglasiti da morski otpad, a posebno mikroplastika i nanoplastika, „mogu ozbiljno ugroziti niz životinjskih vrsta u moru”, kao i ribare i potrošače. U tekstu se ističe da prosječni potrošač sredozemnih školjkaša svake godine proguta oko 11 000 komadića plastike. Procjenjuje se da će sektor ribarstva izgubiti između 1 % i 5 % prihoda zbog onečišćenja mora.

 

Očekuje se da bi sektor ribarstva trebao potaknuti kružno gospodarstvo prikupljanjem, recikliranjem, nadogradnjom i boljim dizajnom ribolovnog alata. Otpad od ribarstva i akvakulture čini 27 % morskog otpada, a trenutačno se reciklira samo 1,5 % ribolovnog alata, upozoravaju zastupnici.

 

Rasprava: srijeda

Glasanje i rezultati: četvrtak

 

Poveznice

Datoteka postupka

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0030_EN.html

 

Izvjestiteljica: Catherine CHABAUD (Renew, FR)

https://www.europarl.europa.eu/meps/hr/197505/CATHERINE_CHABAUD/home

 

Odbor za ribarstvo

https://www.europarl.europa.eu/committees/hr/pech/home/highlights

 

Besplatne fotografije, video i audio materijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=marine+litter&sn=true&st=EPV_VIDEO_FOOTAGE-EPV_EDITED_VIDEOS-EPV_PHOTO-EPV_AUDIO-WS_VIDEO&ut=EPV_REPLAY&at=1

 

Zastupnici će zatražiti novi pristup EU-a Africi

Zastupnici smatraju da Europa i Afrika moraju zaboraviti odnos donatora i primatelja te će stoga glasati o svojoj viziji budućnosti dvaju kontinenata.

 

U nacrtu strategije koju je usvojio Odbor za razvoj naglašava se da je potrebno nadići puku suradnju u pitanjima kao što su zelena tranzicija, energetika, digitalna transformacija, održiva radna mjesta, dobro upravljanje i migracije. Ljudski razvoj mora biti u središtu budućih odnosa EU-a i Afrike, naglašavaju zastupnici. Afrika i EU moraju ravnopravno surađivati i osnaživati afričke nacije da u ostvarenju UN-ovih ciljeva održivog razvoja, ističu zastupnici u izvješću o kojem će raspravljati u srijedu, a glasati u četvrtak.

 

Kontekst

 

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je 2020. obnovu odnosa EU-a i Afrike. Poticanje odnosa s Afrikom jedan je od ključnih ciljeva vanjske politike Portugala koji predsjeda Vijećem EU-a.

 

Rasprava: srijeda

Glasanje i rezultati: četvrtak

 

Poveznice

Nacrt izvješća

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0017_EN.html

 

Izvjestiteljica: Chrysoula Zacharopoulou (Renew, Francuska)

https://www.europarl.europa.eu/meps/hr/197499/CHRYSOULA_ZACHAROPOULOU/home

 

EU-Africa strategy in the Parliament: legislative train

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-stronger-europe-in-the-world/file-towards-a-comprehensive-strategy-with-africa

 

Koraci u postupku

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2041(INI)&l=en

 

Izjava predsjednika Odobra o odnosima EU-a i Afrike: Vrijem je za novi početak (09.3.2020.) en

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200309IPR74443/eu-africa-relations-time-for-a-fresh-start

 

EP research: A comprehensive EU strategy for Africa (June 2020)

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/603506/EXPO_BRI(2020)603506_EN.pdf

Zastupnici će se založiti za zajedničke kriterije sigurnog putovanja

Turizam mora biti uključen u nacionalne planove oporavka, dok bi kriteriji EU-a za sigurno putovanje trebali biti dio nove strategije EU-a o turizmu.

 

Parlament će u srijedu raspravljati i u četvrtak glasati o nacrtu rezolucije o uspostavi strategije EU-a za održivi turizam. Zastupnici će pozvati države članice EU-a da u svoje planove oporavka uključe sektore turizma i putovanja te da razmotre privremeno smanjenje PDV-a na te usluge.

 

Zastupnici smatraju da bi zajednička potvrda o cijepljenju trebala olakšati putovanje i djelovati kao alternativa PCR testovima i zahtjevima u pogledu karantene. Mogla bi se koristiti nakon što bude dovoljno dokaza da cijepljene osobe ne prenose virus.

 

U nacrtu teksta također se pozivaju države članice da bez odgode u potpunosti koriste zajedničke kriterije za sigurno putovanje. Oni bi trebali uključivati protokol EU-a o zdravlju i sigurnosti za testiranje prije odlaska na putovanje i odredbu o korištenju karantene samo kao krajnje mjere.

 

Rasprava: srijeda

Glasanje i rezultati glasanja: četvrtak

 

Poveznice

Nacrt rezolucije EP-a o uspostavi strategije EU-a za održvii turizam

IZVJEŠĆE o uspostavi strategije EU-a za održivi turizam (europa.eu)

 

Intervju s izvjestiteljicom Cláudiom Monteiro de Aguiar (EPP, Portugal)

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tran-committee---vote-on-establishing-an-eu-strategy-for-sustainable-tourism-ambiance-shots-of-the-meeting-statement-by-cludia-monteiro-de-aguiar-epppt-rapporteur_I202427-V_v

 

Priopćenje o glasanju u odboru (25.2.2021.)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210219IPR98210/tourism-meps-advocate-common-criteria-for-safe-and-clean-travel  

 

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2038(INI)&l=en

 

Re-open EU

https://reopen.europa.eu/en

Parlament je spreman posegnuti za pravnim sredstvima zaštite proračuna

U četvrtak, zastupnici će glasati o rezoluciji u kojoj upozoravaju da su spremni tužiti Komisiju ako ne zaštiti EU proračun i vrijednosti.

 

Zastupnici podsjećaju na potrebu zaštite fonda oporavka EU sljedeće generacije (Next generation EU) i očuvanja EU vrijednosti. Ističu da se Uredba o uvjetovanosti u pogledu vladavine prava mora provoditi te da „ne može biti podložna prihvaćanju smjernica“, čiju je pripremu najavila Komisija. U nacrtu dokumenta, zastupnici upozoravaju da, u svakom slučaju, navedene smjernice moraju biti donesene do 1. lipnja 2021. te da se prije njihovog prihvaćanja Komisija mora savjetovati s Parlamentom. Ako Komisije ne ispuni svoje obveze te do 1. lipnja ne dostavi tražene informacije, Parlament će „smatrati da se propustilo djelovati“ te će pokrenuti sudski postupak protiv Komisije, prema članku 265. Ugovora o UFEU-a.

 

Kontekst

 

Tijekom posljednje rasprave na plenarnoj sjednici, zastupnici su istaknuli kako će Parlament iskoristiti sva sredstva koja ima na raspolaganju ako Komisija ne ispuni svoju obvezu i aktivira novi mehanizam zaštite EU proračuna.  Naglasivši još jednom kako su nova pravila stupila na snagu 1. siječnja 2021., gotovo svi govornici ponovili su da je Uredba zakonski obvezujuća, za razliku od zaključaka Europskoga vijeća na ovu temu koji nemaju zakonsku snagu.

 

Glasanje: srijeda (amandmani) i četvrtak (konačni tekst)

 

 

Poveznice

Studija Europskog parlamenta- Protection of the Union's budget in case of 'rule of law' deficiencies (prosinac 2020.) (en)

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)659409

 

Legislative train (en)

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies

 

Besplatne fotografije, audio i video materijal

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

Zastupnici ističu potencijal podatkovnog gospodarstva za otvaranje radnih mjesta

EU bi trebao iskoristiti sve veće količine podataka kao izvor rasta i inovacija, navodi se u izvješću o kojem će se glasati u četvrtak.

 

Kako bi europska poduzeća, sveučilišta i istraživači bili globalno konkurentni, potrebna je strategija na razini EU-a koja omogućuje slobodan protok podataka unutar europskog bloka, smatraju zastupnici. Potrebno je uspostaviti podatkovno društvo koje se temelji na pravima i vrijednostima EU-a kao što su privatnost, transparentnost i poštovanje temeljnih prava, što će dovesti do boljih i automatiziranih usluga u stvarnom vremenu, održivog rasta te otvaranja visokokvalitetnih radnih mjesta. Građani bi trebali imati potpunu kontrolu nad svojim podacima i biti ovlašteni za donošenje odluka o njima, naglašavaju zastupnici.

 

Tekst o kojem će zastupnici glasati u četvrtak odgovor je na komunikaciju Europske komisije o europskoj podatkovnoj strategiji.

 

Opća uredba o zaštiti podataka

 

U četvrtak ujutro zastupnici će raspravljati i o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka s Komisijom, dvije godine nakon njezina stupanja na snagu. O rezoluciji će se glasati kasnije istog dana kada se očekuje da će zastupnici pozvati na učinkovitiju provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Rasprava i glasanje: četvrtak

 

Poveznice

Nacrt izvješća o europskoj strategiji za podatke

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0027_EN.html

 

Priopćenje za medije o glasanju u odboru (24.2.2021.)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210219IPR98222/tap-into-the-potential-of-the-data-economy-for-better-services-and-jobs-say-mep

 

Izvjestiteljica Miapetra Kumpula-Natri (S&D, Finska)

https://www.europarl.europa.eu/meps/hr/124735/MIAPETRA_KUMPULA-NATRI/home

 

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2217(INI)&l=en

 

Legislative train schedule: a European Strategy for data

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-european-data-strategy

 

Besplatne fotografije, video i audio materijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

Zastupnici ocjenjuju napredak u Albaniji, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji

U četvrtak će zastupnici raspravljati i glasati o reformama koje četiri države zapadnog Balkana moraju provesti na putu prema mogućem budućem članstvu u EU-u.

 

U izvješćima o Albaniji, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji , koja je Odbor za vanjske poslove usvojio u veljači i ožujku, zastupnici su razmotrili napredak ostvaren u 2019. i 2020. godini. Pozvali su na poboljšanja u različitim područjima kao što su pravosuđe, javna uprava, politički dijalog s oporbom te borba protiv korupcije i organiziranog kriminala. U nekim su zemljama dobrosusjedski odnosi i regionalna suradnja preduvjet za početak ili uspjeh pregovora o proširenju. Sve četiri države trebaju postići napredak u stvaranju okruženja u kojem mogu napredovati slobodni mediji i civilno društvo. Osim toga, zastupnici su izrazili zabrinutost zbog dezinformacija i hibridnih prijetnji te naglasili da bi države koje su kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje za pristup EU-u trebale nastaviti usklađivati svoju vanjsku politiku s vanjskom politikom EU-a.

 

Nakon objave rezultata glasanja o amandmanima, izvjestitelji će održati konferencije za medije u 13:30 (Kosovo i Srbija) i 14:30 (Albanija i Sjeverna Makedonija).

 

Kontekst

 

Izvješća o proširenju odgovor su Europskog parlamenta na godišnja izvješća Komisije o zemljama kandidatkinjama i potencijalnim državama kandidatkinjama za pristupanje EU-u. Rezolucije usvojene na plenarnoj sjednici predstavljaju službeno stajalište Europskog parlamenta u pogledu odnosa EU-a s tim zemljama.

 

Rasprava, glasanje i rezultati. četvrtak

 

Poveznice

Multimedijski centar EP-a: Proširenje EU-a:  Zapadni Balkan

https://multimedia.europarl.europa.eu/hr/eu-enlargement-western-balkans_18103_pk

 

Datoteka postupka Albanija 2019/2170(INI)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2170(INI)&l=en

 

Datoteka postupka Kosovo 2019/2172(INI)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2172(INI)&l=en

 

Datoteka postupka Sjeverna Makedonija 2019/2174(INI)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2174(INI)

 

Datoteka postupka Srbija 2019/2175(INI)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2175(INI)&l=en

 

Stalna izvjestiteljica EP-a za Albaniju Isabel SANTOS (S&D, PT)

https://www.europarl.europa.eu/meps/hr/197650/ISABEL_SANTOS/home

 

Stalna izvjestiteljica EP-a za Kosovo Viola VON CRAMON-TAUBADEL (Greens/EFA, DE)

https://www.europarl.europa.eu/meps/hr/197451/VIOLA_VON+CRAMON-TAUBADEL/home

 

Stalni izvjestitelj EP-a za Sjevernu Makedoniju Ilhan KYUCHYUK (Renew, BG)

https://www.europarl.europa.eu/meps/hr/124866/ILHAN_KYUCHYUK/home

 

Stalni izvjestitelj EP-a za Srbiju  Vladimír BILČÍK (EPP, SK)

https://www.europarl.europa.eu/meps/hr/197771/VLADIMIR_BILCIK/home

Ostale teme

-Provedba direktiva o kvaliteti zraka

-Izjava Komisije o ubojstvu novinarke Daphne Caruane Galizije i vladavini prava na Malti

-Proračun EU-a za 2022. mora biti usmjeren na oporavak od krize uzrokovane bolešću COVID-19

-Oporavak nakon krize COVID-19: Revidiranje pravila o tržištu kapitala

-Osmišljavanje politike digitalnog obrazovanja

-Jačanje međunarodne uloge eura

-Kohezijska politika i regionalne strategije zaštite okoliša u borbi protiv klimatskih promjena

-Kontrola izvoza, prijenosa, brokeringa, tehničke pomoći i provoza robe s dvojnom namjenom– Provedba Direktive 2009/81/EZ o nabavi u području obrane i sigurnosti i Direktive 2009/43/EZ o transferu obrambenih proizvoda

- Povlačenje Turske iz Istanbulske konvencije