[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

PLENARNA SJEDNICA, BRUXELLES, 26. do 29. travnja 2021

23-04-2021

Idućeg tjedna na plenarnoj sjednici: zastupnici će u utorak glasati o davanju suglasnosti za sporazum kojim se utvrđuju pravila za buduće odnose EU-a i Ujedinjene Kraljevine. Zastupnici će raspravljati i glasati o Komisijinu prijedlogu za digitalnu zelenu potvrdu, nakon čega mogu brzo započeti pregovore s državama članicama. Parlament će glasati o ključnom istraživačkom programu Obzor Europa

 

Parlament odlučuje hoće li dati suglasnost za sporazum između EU-a i Ujedinjene Kraljevine

 

Zastupnici će u utorak glasati o davanju suglasnosti za sporazum kojim se utvrđuju pravila za buduće odnose EU-a i Ujedinjene Kraljevine. Rezultati u srijedu.

 

Zastupnici će raspravljati i glasati o rezoluciji kojom se ocjenjuje sporazum, a u kojoj oni ustraju na potpunoj provedbi u skladu s dogovorom o povlačenju. Također se naglašava uloga Parlamenta u nadzoru primjene sporazuma u praksi. Rezultati glasanja bit će objavljeni u srijedu u 9 sati.

 

Pregovarači EU-a i Ujedinjene Kraljevine postigli su 24. prosinca 2020. dogovor o Sporazumu o trgovini i suradnji kojim se utvrđuju uvjeti za buduće odnose EU-a i Ujedinjene Kraljevine u području slobodne trgovine bez kvota i carina, u ribarstvu, energetici, unutarnjoj sigurnosti i standardima poštenog tržišnog natjecanja. Kako bi se poremećaji sveli na najmanju moguću mjeru, sporazum se privremeno primjenjuje od 1. siječnja 2021., a ovo prijelazno razdoblje prestaje važiti 30. travnja 2021. Suglasnost Parlamenta potrebna je kako bi sporazum trajno stupio na snagu.

 

U nacrtu teksta, koji su pripremili klubovi zastupnika u Koordinacijskoj skupini za Ujedinjenu Kraljevinu i Konferencija predsjednika, odlazak Ujedinjene Kraljevine iz EU-a naziva se „povijesnom pogreškom”. U tekstu se pozdravlja sporazum o trgovini i suradnji, ali se osuđuju nedavne jednostrane mjere Ujedinjene Kraljevine kojima se krši Sporazum o povlačenju te se zahtijeva potpuna provedba dogovorenih uvjeta sporazuma.

 

Sljedeći koraci

Uz suglasnost Parlamenta sporazum će stupiti na snagu nakon što Vijeće glasa o njemu.

 

Konferencija za medije: utorak, 14.30 s izvjestiteljima Andreasom Schiederom (S&D, Austrija), Christopheom Hansenom (S&D, Luksemburg) te predsjednicima odbora za vanjske poslove i za međunarodnu trgovinu, Davidom McAllisterom (EPP, Njemačka) Berndom Langeom (S&D, Njemačka).

 

Poveznice

Nacrt rezolucije o ishodu pregovora EU-UK bit će dosputpan ovdje

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=motions

 

Priopćenje za medije o ishodu glasanja u odboru (15.04.2021.)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210415IPR02102/ep-committees-recommend-giving-consent-to-eu-uk-agreement

 

Izvjestitelj u Odboru za vanjske poslove: Andreas Schieder (S&D, Austrija)

https://www.europarl.europa.eu/meps/hr/197670/ANDREAS_SCHIEDER/home

 

Izvjestitelj odbora za međunarodnu trgovinu Christophe Hansen (EPP, Luksemburg)

https://www.europarl.europa.eu/meps/hr/193419/CHRISTOPHE_HANSEN/home

 

Besplatne fotografije, video i audio zapisi

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-uk-relations_17405_pk

 

Nacrt preporuke za suglasnost bit će dostupan ovdje

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=reports&dateSys=&source=&orderBy=committee

 

Nacrt rezolucije o ishodu pregovora EU-UK bit će dostupan ovdje

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=motions

 

 

Digitalna zelena potvrda: Usvajanje mandata za razgovore s članicama EU-a

 

Zastupnici će raspravljati i glasati o Komisijinu prijedlogu za digitalnu zelenu potvrdu, nakon čega mogu brzo započeti pregovore s državama članicama.

 

Nakon što Parlament izmijeni zakonodavni prijedlog i time dovrši svoj mandat za pregovore, pregovori s državama članicama mogu započeti odmah, kako bi se do ljeta usvojila uredba o digitalnoj zelenoj potvrdi. Vijeće je svoj pregovarački mandat usvojilo 14. travnja 2021.

 

Očekuje se da će zastupnici u raspravi koja prethodi glasanju naglasiti važnost olakšavanja slobodnog kretanja bez diskriminacije s pomoću sigurne i interoperabilne potvrde u digitalnom ili papirnatom obliku. Potvrda bi sadržavala informacije o statusu cijepljenja pojedine osobe, rezultatima testova na virus COVID-19 ili statusu oporavka.

 

Zastupnici se zalažu za to da COVID-19 testovi budu cjenovno pristupačni i jednostavno dostupni građanima kako bi se izbjegla moguća diskriminacija osoba koje nisu cijepljene te da se poštuju visoki standardi zaštite podataka. Očekuje se da će biti riječ o tome kako postupati u slučajevima korištenja cjepiva koja trenutačno nisu odobrena u EU-u te pitanju nedostatka konsenzusa među znanstvenicima o imunitetu koji se dobiva cijepljenjem. Također, o pojašnjenjima mogućnosti korištenja potvrda od strane država članica na nacionalnoj razini te koliko dugo bi taj dokument trebao biti u uporabi.

 

Rasprava i glasanje o pregovaračkom stajalištu Parlamenta za razgovore s državama članicama bit će u srijedu , a rezultati će se objaviti u četvrtak ujutro. Tijekom iste rasprave, zastupnici će ocijeniti dostupnost i cjenovnu pristupačnost COVID-19 testova. O rezoluciji na tu temu glasat će se u četvrtak.

 

Poveznice

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home.html

 

Datoteka postupka (građani EU-a)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en

 

Datoteka postupka (građani zemalja izvan EU-a)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0071(COD)&l=en

 

European Data Protection Board (EDPB) and the European Data Protection Supervisor (EDPS): Joint opinion on the Proposals for a Digital Green Certificate (6.4.2021)

21-03-31_edpb_edps_joint_opinion_digital_green_certificate_en_0.pdf (europa.eu)

 

Istraživanje EP-a: At a glance : Digital green certificate

Digital green certificate (europa.eu)

 

Videozapis rasprave Odbora za građanske slobode, 13.04.2021.

COVID-19 digital certificate: extracts from the exchange of views in Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs - Multimedia Centre (europa.eu)

 

Besplatne fotografije, video i audio materijali

Home - Multimedia Centre (europa.eu)

 

 

Parlament će glasati o ključnom istraživačkom programu Obzor Europa

 

Istraživački program 2021. – 2027. pomoći će zdravstvenim sustavima EU-a da se pripreme za buduće pandemije, a industriji da posveti inovacijama.

 

Program Obzor Europa, o kojem će se raspravljati u ponedjeljak i glasati u utorak, imat će ukupni proračun od 95,5 milijardi eura, uključujući 5,4 milijarde eura iz plana EU-a za oporavak EU sljedeće generacije (Next Generation EU), te dodatna sredstva u iznosu od 4 milijarde eura iz višegodišnjeg financijskog okvira EU-a (VFO). Istraživačkim programom osigurava se kratkoročno i dugoročno financiranje istraživanja i inovacija povezanih s globalnim izazovima kao što su borba protiv klimatskih promjena, digitalizacija i pandemija koronavirusa. Obzor Europa obuhvaća najveći dosadašnji proračun namijenjen istraživanju u području digitalnih tehnologija te pruža potporu inovativnim malim i srednjim poduzećima te  europskoj istraživačkoj infrastrukturi. Dodatna milijarda eura osigurat će se za osnovna istraživanja koja se usmjeravaju putem Europskog istraživačkog vijeća.

 

Europski institut za tehnologiju

 

Zastupnici će u utorak glasati i o novim prioritetima Europskog instituta za tehnologiju (EIT), čiji je cilj bolje transformacija europskog temeljnog istraživanja u uspješnu primjenu u praksi.  Ti prioriteti uključuju europski zeleni plan, europski plan oporavka nakon pandemije virusa COVID-19, strategije za mala poduzeća i industriju, stratešku autonomiju Unije i ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda.

 

Poveznice

Nacrt izvješća o prijedlogu uredbe o uspostavi Obzora Europa

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0401_HR.html

 

Izvješće o nacrtu odluke Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0118_HR.html

 

Izvjestitelj Dan Nica (S&D, Rumunjska)

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124784/DAN_NICA/home

 

Izvjestitelj Christian Ehler (EPP, Njemačka)

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/28226/CHRISTIAN_EHLER/home

 

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0224(COD)&l=en

 

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0225(CNS)&l=en

 

Legislative train schedule: Horizon Europe

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-horizon-europe-fp

 

Besplatne fotografije, video i audio materijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/horizon-europe_18401_pk

 

 

Prava putnika u željezničkom prometu: pomoć tijekom puta

 

Zastupnici bi trebali donijeti nova pravila o boljoj zaštititi putnika u slučaju kašnjenja i otkazivanja vlakova ili diskriminacije.

 

Parlament će u srijedu raspravljati, a u četvrtak glasati o revidiranim pravilima o pravima putnika u željezničkom prometu, o kojima su Parlament i Vijeće postigli dogovor u listopadu 2020. Pravila su donesena kako bi se zajamčilo preusmjeravanje i pomoglo putnicima u slučaju kašnjenja i otkazivanja putovanja, kako bi se poboljšao pristup i pomoć osobama sa smanjenom pokretljivošću te kako bi se stvorilo više prostora namijenjenog za bicikle.

 

Ako je kašnjenje dulje od 60 minuta, putnici mogu odabrati povrat cijene karte u cijelosti, nastavak putovanja ili preusmjeravanje pod usporedivim uvjetima, ali bez dodatnih troškova. Također moraju moći putovati u istom razredu za koji su kupili originalnu kartu. Ako je potrebno, moraju se osigurati obroci i osvježavajuća pića te nadoknaditi troškovi smještaja.

 

Putnici sa smanjenom pokretljivošću imat će veću fleksibilnost pri organizaciji putovanja jer će biti obvezni obavijestiti operatera o svojim planovima putovanja 24 sata unaprijed (u skladu s važećim pravilima moraju obavijestiti prijevoznika 48 sati unaprijed).

 

Poveznice

Nacrt pravila o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12262-2020-INIT/hr/pdf

 

Priopćenje za medije o privremenom dogovoru (01.10.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87933/better-and-more-robust-rights-for-rail-passengers

 

Izvjestitelj Bogusław Liberadzki (S&D, Poljska)

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/23768/BOGUSLAW_LIBERADZKI/home

 

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0237(COD)&l=en

 

EP Research Service briefing on rail passengers' rights and obligations in the EU (travanj 2021.)

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621909/EPRS_BRI(2018)621909_EN.pdf


 

 

Ostale teme:

 

·         Rusija: rasprava s Josepom Borrellom o najnovijim događajima

·         Zaključci sa sastanka Europskog vijeća 25. i 26. ožujka i rasprava o sastanku na visokoj razini EU-a i Turske u Ankari od 6. travnja

·         Rasprava o sankcijama koje je Kina uvela protiv zastupnika

·         Sprečavanje širenja terorističkih sadržaja na internetu

·         Planovi za temeljnu izmjenu međunarodnih pravila o oporezivanju

·         Odobrenje programa Europskog fonda za obranu

·         Program aktivnosti za zaštitu okoliša i klime (LIFE) 2021-2027

·         Europski program digitalne transformacije

·         Poboljšana prevencija, pripravnost i odgovor EU-a na katastrofe

·         Međuinstitucijski sporazum o obveznom registru transparentnosti

·         Više sredstava za promicanje demokracije i temeljnih prava u EU-u

·         Novi program za borbu protiv prijevara kao dio zaštite proračuna EU-a

·         Svemirski program za razdoblje 2021. – 2027. i Agencija EU-a za svemirski program

·         Potpora pristupačnijem Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji

·         Program jedinstvenog tržišta za razdoblje 2021. – 2027.

·         Učinkovitiji i čišći pomorski promet

·         Razrješnica za 2019: odgoda odobrenja za račune Frontexa

·         Pojačat borbu protiv siromaštva među djecom

·         Vladavina prava na Malti