[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Postani top aktivist platforme zajednoza.eu i sudjeluj na Algebrinoj edukaciji o umjetnoj inteligenciji!

07-04-2021

Registriraj se i putem svoje jedinstvene poveznice na platformu zajednoza.eu pozovi što više novih korisnika. Ako u tome tijekom travnja budeš među 10 najuspješnijih aktivista na platformi, Europski parlament nagrađuje te sudjelovanjem u online radionici „Izazovi korištenja umjetne inteligencije“ 28. 4. 2021. s početkom u 10 sati.

 
 

Što je zajednoza.eu?

Radi se o paneuropskoj zajednici koju je pokrenuo Europski parlament kako bi potaknuo građanke i građane iz svih 27 država članica Europske unije na aktivno sudjelovanje u europskoj demokraciji. 

 

Oni se okupljaju i međusobno povezuju registracijom na paneuropskoj platformi zajednoza.eu, dostupnoj na 24 europska jezika. Na ovoj platformi građanke i građani, organizacije i udruženja promoviraju svoje aktivnosti od značaja za lokalnu zajednicu  - a na taj načini i za Europu općenito. zajednoza.eu je i platforma na kojoj mogu saznati kako se uključiti u aktivnosti drugih dionika zajednice te u institucionalne aktivnosti, webinare i konferencije Europskog parlamenta diljem Unije.

 

Kako postati top aktivist zajednoza.eu i sudjelovati u radionici?

 

Registriraj se i putem svoje jedinstvene poveznice na platformu zajednoza.eu pozovi što više novih korisnika (koji svoju registraciju moraju potvrditi putem aktivacijskog emaila). Ako u tome tijekom travnja budeš među 10 najuspješnijih aktivista na platformi, Europski parlament nagrađuje te sudjelovanjem u online radionici „Izazovi korištenja umjetne inteligencije“ 28. 4. 2021. s početkom u 10 sati.

 

Radionicu organizira naš obrazovni partner Algebra, a svi sudionici dobit će diplome i LinkedIn preporuke Algebre i Europskog parlamenta o uspješno savladanim osnovama umjetne inteligencije.

 

Zato požuri i pozovi što više prijatelja da se registriraju na zajednoza.eu! Možda baš tebi omogućimo da saznaš mogu li strojevi čitati misli, sanjaju li androidi električne ovce i hoćemo li prirodu uskoro mirisati na ekranu svojih pametnih telefona!