[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 

Tjedna najava od 11. do 17. srpnja 2022.

11-07-2022

Ovog tjedna u Europskom parlamentu: Paket „Spremni za 55 %“ / Energetska učinkovitost; Globalno krčenje šuma; Potrošački krediti; Mađarska / EU vrijednosti; EU istraživanje o medijskim stavovima i navikama građana; itd.

 

BRUXELLES - IZDVOJENO

Paket „Spremni za 55 %“ / Energetska učinkovitost. Odbor za industriju, istraživanje i energetiku usvojit će stajališta o dva nacrta zakona koji su dio paketa borbe protiv klimatskih promjena „Spremni za 55 %”. Zastupnici će glasati o novim ciljevima EU-a za ubrzanje korištenja obnovljive energije i povećanje energetske učinkovitosti. Mjere bi također trebale poduprijeti energetski suverenitet i sigurnost EU-a u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu. (srijeda)

Globalno krčenje šuma. Odbor za okoliš glasat će o nacrtu zakona za zaustavljanje globalne deforestacije uzrokovane potrošnjom robe u EU-u. Cilj je inicijative maksimalno smanjiti potrošnju proizvoda koji dolaze iz lanaca opskrbe povezanih s krčenjem ili propadanjem šuma. Stoga se novim zakonom predlaže da tvrtke, prije stavljanja robe i proizvoda na tržište EU-a, primjenjuju koncept dužne pažnje (due diligence), odnosno provjeravaju da njihova aktivnost ne doprinosi deforestaciji. (utorak)

Paket „Spremni za 55 %“: pregovori s državama članicama. Očekuje se početak pregovora pod češkim predsjedanjem Vijećem o EU sustavu trgovanja emisijama (ETS) i mehanizmu granične prilagodbe ugljika (tzv. CBAM). Parlament i države članice usvojile su stajališta o navedenim zakonima u lipnju. (ponedjeljak)

Potrošački krediti. Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača glasat će o ažuriranju pravila EU-a koja štite potrošače od prezaduženosti. Digitalizacija je donijela brojne promjene i na strani ponude i na strani potražnje, promijenila navike potrošača te omogućila pojavu novih proizvoda i načina pružanja informacija pa je potrebno prilagoditi postojeće propise. Revizija se tiče područja primjene, oglašavanja, informiranja potrošača te procjene kreditne sposobnosti.(utorak)

Mađarska / EU vrijednosti . Odbor za građanske slobode usvojit će izvješće o sustavnim prijetnjama EU vrijednostima od strane mađarske vlade. Očekuje se da će zastupnici istaknuti kako su EU države članice već trebale djelovati po ovom pitanju te da svako daljnje odgađanje rješenja predstavlja kršenje vladavine prava od strane samog Vijeća. (srijeda)

NATO / Stoltenberg. Odbor za vanjske poslove, Pododbor za sigurnost i obranu i Izaslanstvo za odnose s NATO-om raspravljat će s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom o suradnji između EU-a i Sjevernoatlantskog saveza. (srijeda)

COVID-19. Posebni odbor EP-a za pandemiju bolesti COVID-19 održat će raspravu s ravnateljicom Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), glavnim direktorom Agencije za pripravnost i odgovor na hitne zdravstvene situacije (HERA) i glavnim epidemiolozima iz nekoliko EU država članica. (srijeda)

Prava ukrajinskih žena koje bježe od rata. Europarlamentarci će sa zastupnicima iz nacionalnih parlamenata raspravljati o pravima ukrajinskih žena koje bježe od rata, posebno o uvjetima prihvata i pristupu socijalnoj zaštiti, tržištu rada, stanovanju, skrbi za djecu i obrazovanju. (utorak)

EU istraživanje o medijskim stavovima i navikama građana. Parlament će objaviti istraživanje Eurobarometra o medijskim navikama građana EU-a, njihovom povjerenju u različite medijske izvore i stavovima prema prijetnji koju predstavljaju dezinformacije. (utorak)

Kalendar predsjednice. Predsjednica EP-a Roberta Metsola u utorak će održati uvodni govor na dijalogu Europskog parlamenta o članku 17. Ugovora o funkcioniranju EU-a. Članak 17. institucionalizira dijalog EU-a s vjerskim zajednicama, filozofskim udrugama i nevjerskim organizacijama. 

Detaljniji raspored tjednih aktivnosti radnih tijela Europskog parlamenta dostupan je ovdje.

 

MULTIMEDIJSKA RUBRIKA

Rad Europskog parlamenta možete pratiti na internetskim stranicama u multimedijskoj rubrici iz koje izdvajamo: 

Češko predsjedanje Vijećem EU-a: https://multimedia.europarl.europa.eu/package/czech-presidency_23803

EU odgovor na pandemiju bolesti COVID-19: https://multimedia.europarl.europa.eu/package/eus-response-to-covid-19_19704

Odnosi EU - NATO: https://multimedia.europarl.europa.eu/package/eu-nato-relations_23301

 

AKTIVNOSTI HRVATSKIH ZASTUPNIKA*  

SUNČANA GLAVAK (HDZ – EPP)
Zastupnica Sunčana Glavak sudjelovat će u ponedjeljak na izvanrednom sastanku Odbora za vanjske poslove (AFET) te na sastanku Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI). U ponedjeljak će sudjelovati i na pripremnom sastanku zastupnika EPP-a u odboru ENVI. U utorak će sudjelovati na sastancima Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI), dok će u srijedu i četvrtak sudjelovati na sastancima Odbora za vanjske poslove (AFET).

LADISLAV ILČIĆ (HRAST - ECR)
Zastupnik Ilčić radni tjedan počinje u Zagrebu gdje organizira javnu panel diskusiju „Hrvatsko pitanje u BiH jučer i danas, kroz hrvatsku i EU perspektivu“. O položaju Hrvata u BiH govorit će renomirani stručnjaci i političari iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ostatak tjedna radi iz Bruxellesa gdje će sudjelovati na sastancima odbora ITRE, AGRI i PECH te na sastanku izvjestitelja iz sjene za izvješće o reviziji EPBD direktive. Nadalje, prisustvovat će radnom doručku gdje će s ostalim zastupnicima raspravljati o mogućnostima vodika u kontekstu klimatski neutralne Europe.

TONINO PICULA  (SDP - S&D)
Radni tjedan zastupnik će provesti u Bruxellesu. U ponedjeljak i utorak sudjeluje na Odboru za poljoprivredu gdje se predstavljaju prioriteti češkog predsjedanja Vijećem EU-a, a predstavnik Komisije izlaže procjenu učinka oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima zaštićenima u EU-u. U utorak će voditi radnu skupinu za vanjske poslove te sastanak kluba S&D-a za vanjske poslove s povjerenikom Várhelyijem, a Odbor za regionalni razvoj će glasovati o Izvješću Pogranične regije EU-a: Živući laboratoriji europske integracije, na kojem je zastupnik radio kao izvjestitelj kluba S&D-a. U srijedu i četvrtak, u sklopu sjednice Odbora za vanjske poslove, Picula će sudjelovati u raspravi s češkim šefom diplomacije o vanjskopolitičkim prioritetima češkog predsjedanja te u razmjeni mišljenja s glavnim tajnikom NATO-a Stoltenbergom.

TOMISLAV SOKOL (HDZ - EPP)
U utorak, zastupnik doc. dr. sc. Tomislav Sokol sudjelovat će na sjednici Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO) na kojoj će se glasovati o Direktivi o potrošačkim kreditima. Kao izvjestitelj Kluba zastupnika EPP-a, Sokol je na tekst prijedloga Direktive uložio 150 amandmana s ciljem povećanja zaštite potrošača. U utorak će sudjelovati i na sjednici Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI) Europskog parlamenta u razmjeni mišljenja s češkim ministrom zdravstva. Isti dan će Sokol također prisustvovati sjednici Odbora za regionalni razvoj (REGI), dok je u srijedu na rasporedu sjednica Posebnog odbora za pandemiju bolesti COVID-19 (COVI) na kojoj će Sokol u svojstvu zamjenika koordinatora EPP-a sudjelovati na saslušanju glavnih epidemiologa pojedinih država članica.

*Napomena: raspored parlamentarnih nestranačkih aktivnosti zastupnika objavljujemo isključivo na temelju informacija dostavljenih od strane njihovih ureda.

 

U FOKUSU

Siromaštvo žena u Europi
Prema podacima Eurostata, 64,6 milijuna žena i 57,6 milijuna muškaraca u EU-u živi u siromaštvu. Od 2017. rodne razlike u pogledu siromaštva povećale su se u 21 državi članici, a u 2020. godini rizik od siromaštva i socijalne isključenosti za žene je iznosio 22,9 %, a za muškarce 20,9 %. Na prošlotjednoj plenarnoj sjednici zastupnici su pozvali Komisiju i EU države članice da učinkovito riješe problem nejednakosti s kojima se suočavaju žene što uključuje uklanjanje prepreka na tržištu rada te omogućavanje cjenovno pristupačnih usluga skrbi o djeci. U izvještaju koji je prihvaćen uvjerljivom većinom (535 glasova za, 18 protiv te 79 suzdržanih), zastupnici su zatražili da se pitanje rodne ravnopravnosti učinkovitije uključi u sve programe i mjere te politike i prakse koje se odnose na beskućništvo i nedostatak pristupa cjenovno pristupačnom i odgovarajućem smještaju i energiji. Istaknuli su kako bi Komisija trebala razviti ambicioznu europsku strategiju za borbu protiv siromaštva do 2030. s konkretnim ciljevima i naglaskom na iskorjenjivanju siromaštva žena. Parlamentarci su upozorili da je pogoršana socijalna i gospodarska situacija uzrokovane pandemijom koronavirusa pogodovala rastu uznemiravanja i nasilja nad ženama u svim njegovim oblicima te su pozvali države članice na uspostavu mjera za pružanje potpore i zaštite žena u tim situacijama. Zastupnici su zatražili ponovnu procjenu i vrednovanje poslova koje tipično obavljaju žene te razvoj i primjenu instrumenata za međusektorsku rodno neutralnu evaluaciju radnih mjesta. Namjera je osigurati pravedne naknade za poslove koje većinom obavljaju žene kao i jednake plaće za rad jednake vrijednosti, uz istodobno jačanje ženskog poduzetništva u malim i srednjim poduzećima. Parlament je također pozvao države članice da izbjegavaju rodnu diskriminaciju u svojim poreznim politikama te da ukinu poreze na ženske higijenske potrepštine, koji nerazmjerno ugrožavaju dostojanstvo žena s nižim dohotkom. Smatra i da bi države članice pri reformiranju mirovinskih sustava i prilagodbi dobi za umirovljenje trebale uzeti u obzir rodnu dimenziju te razlike između žena i muškaraca u obrascima rada, uključujući sve oblike neplaćenog rada, kao i veći rizik od diskriminacije žena, osobito onih starijih, na tržištu rada.