[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Obilježavanje Međunarodnog dana žena u kontekstu krize - razlike u plaći još uvijek najveći problem

08-03-2013

Kao najvažniji problem kod nejednakosti spolova, u kontekstu krize na samom vrhu popisa nalazi se razlika u plaći, ali i vrlo različiti kriteriji pri zapošljavanju.

Porast nasilja nad ženama i sve veći napori koje žene moraju uložiti kod usklađivanja privatnog i profesionalnog života idući su na popisu posljedica ekonomske krize. Ostale obrađene teme su kriteriji prilikom zapošljavanja te prioriteti koje je potrebno promovirati u kampanji za izbore za Europski parlament u 2014. godini.