[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Procedura prekomjernog proračunskog deficita

08-01-2014

Procedura prekomjernog proračunskog deficita (eng. Excessive deficit procedure, EDP)  je akcija predviđena Ugovorom o Europskoj uniji,  kasnije je još detaljnije obrađena u Paktu o stabilnosti i rastu, a odnosi se na mjere koje Europska unija poduzima prema državama članicama čije javne financije nisu u skladu s pravilima koja se odnose na veličinu proračunskog manjka i javnog duga.

Procedura pri prekomjernom deficitu obuhvaća nekoliko koraka te u konačnici može rezultirati i sankcijama s ciljem da države članice EU-a stave pod kontrolu svoj proračunski deficit, što će omogućiti normalno funkcioniranje Ekonomske i monetarne unije. Sve države članice Europske unije šalju jasno propisane podatke o stanju svojih javnih financija Eurostatu, dva puta godišnje (do 1. travnja i do 1. listopada svake godine). Tri tjedna nakon tog roka i nakon provjere kvalitete podataka o proračunskom manjku i javnom dugu, Eurostat objavljuje relevantne podatke za sve države članice.

Da bi izbjegle bilo kakav oblik sankcija, države članice moraju imati zdrave javne financije, što se ogleda u tome da proračunski manjak nije veći od 3% BDP-a i da javni dug ne premašuje 60% BDP-a. Sljedeći koraci u proceduri su da Europska komisija izrađuje izvješća o prekoračenju referentnih vrijednosti za one države članice kod kojih je to slučaj, te daje preporuke za započinjanje procedure pri prekomjernom deficitu. Te se preporuke raspravljaju u relevantnim tijelima Vijeća EU i konačno ih usvaja Vijeće ministara, koje osim odluke o započinjanju EDP-a također daje i rokove u kojima države članice moraju ispraviti prekomjerne deficite.

Ukoliko tijela EU zaključe da država članica ne poduzima prikladne mjere, usvaja se izvješće o neispunjavanju preporuka, čije daljnje nepoštivanje može dovesti i do financijske kazne u iznosu od 0,2% BDP-a, što važi samo za države članice eurozone. U suprotnom, ako država poduzima konkretne i učinkovite mjere te u zadanim rokovima vraća relevantne veličine na dogovorene razine, Vijeće EU-a, na preporuku Europske komisije, donosi odluku o ukidanju procedure pri prekomjernom deficitu. Vijeće EU-a također može, ovisno o okolnostima, tijekom tekuće procedure pri prekomjernom deficitu donijeti odluku o produžavanju roka u kojem država članica treba ispraviti deficit.

Za države članice izvan eurozone ne postoji mogućnost nametanja financijskih sankcija u slučaju nepoštivanja preporuka u okviru EDP-a. Međutim postoje neki drugi mehanizmi kao što je suspenzija korištenja sredstava fondova Europske unije. Primjer je Mađarska, kojoj je tijekom 2011. i 2012. godine zbog nepoduzimanja potrebnih mjera za smanjenje proračunskog manjka bio privremeno onemogućen pristup sredstvima strukturnih fondova EU.

Najava događaja na temu EU-a i krize te procedure prekomjernog deficita za Hrvatsku

Krajem siječnja Ured za informiranje Europskog parlamenta će u suradnji s Predstavništvom Europske komisije održati raspravu na temu ekonomske krize u EU te izazovima za Hrvatsku u kontekstu krize kao nove države članice Unije. Jedan od fokusa rasprave bit će i pitanje otvaranja procedure prekomjernog proračunskog deficita te njenih mogućih implikacija za Hrvatsku.

deficit