[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Bruxelles: Eurozastupnici upozoravaju na kratak rok za postizanje dogovora o budućem partnerstvu EU - UK

 .
18-06-2020

Glavni pregovarač EU-a o Brexitu ima neupitnu potporu eurozastupnika. Britanski „selektivni odabir” neprihvatljiv je za Uniju, a suglasnost Parlamenta uvjetovana je postizanjem dogovora o ravnopravnim tržišnim pravilima i ribarstvu.

 .

BRUXELLES – PLENARNA SJEDNICA

PREGOVORI O BREXITU: EUROZASTUPNICI ODLUČNO PODUPIRU STAJALIŠTE EU-a

Zastupnici negoduju jer vrijeme za postizanje dogovora o budućem partnerstvu Unije i Ujedinjene Kraljevine istječe, a razlike su i dalje znatne.

Parlament je u rezoluciji - prihvaćenoj u četvrtak velikom većinom - sagledao stanje pregovora o budućem partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom te primio na znanje namjeru pregovarača o intenziviranju procesa u srpnju.

Izrazili su žaljenje jer ni nakon četiri kruga pregovara nije postignut napredak, a razlike su i dalje znatne.

Zastupnici ustraju na postizanju sveobuhvatnog sporazuma, u interesu obiju strana. Selektivni odabir uz insistiranje na pristupu jedinstvenom tržištu nakon Brexita „neprihvatljivi” su za Uniju, stoji u tekstu, a činjenica da vlada Ujedinjene Kraljevine želi pregovarati samo o područjima koja su u njezinu interesu izaziva zabrinutost.

U rezoluciji je istaknuto i da glavni pregovarač EU-a Michel Barnier ima punu i neupitnu potporu Parlamenta u pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom na temelju političkog mandata koji su mu povjerile države članice i Europski parlament.

Zastupnici pozivaju Ujedinjenu Kraljevinu da ispuni svoje obveze navedene u Političkoj izjavi koju je potpisao premijer Boris Johnson i koju su ratificirali Europski parlament i Parlament Ujedinjene Kraljevine.

Obveze nakon povlačenja

Stroga provedba Protokola o Irskoj i Sjevernoj Irskoj i Sporazuma o povlačenju, koji se tiču građana EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini, kao i građana te zemlje u Europskoj uniji, preduvjet je za stjecanje povjerenja koje je potrebno za uspješno postizanje dogovora o budućem partnerstvu, navodi se u tekstu.

Ravnopravna tržišna pravila i ribarstvo

U rezoluciji je istaknuto da suglasnost Parlamenta za budući trgovinski sporazum s Ujedinjenom Kraljevinom ovisi o tome hoće li britanska vlada pristati na ravnopravne uvjete (zajednička pravila i standarde) u područjima kao što su zaštita okoliša, standardi tržišta rada i državna potpora, te o sklapanju zadovoljavajućeg sporazuma o ribarstvu. To je nužno zbog geografske blizine Ujedinjene Kraljevine, razine međusobne povezanosti i izrazite postojeće usklađenosti s propisima Europske unije.

U rezoluciji je istaknuto da se britanska vlada dosad nije angažirala u pregovorima o osiguravanju ravnopravnih uvjeta tržišnog natjecanja.

Rezolucija je usvojena s 572 glasa za, 34 protiv te 91 suzdržan, a bit će dostupna ovdje.  (18.6.2020.)

David McAllister, predsjednik Odbora za vanjske poslove i Koordinacijske skupine za UK, izjava:

„Europska unija i Ujedinjena Kraljevina iskazale su spremnost da intenziviraju pregovore u srpnju. Danas donesenom rezolucijom Europski parlament izražava svoju spremnost da sklopi ambiciozan i pravedan sporazum, a da pritom ne odstupi od svojih načela i ciljeva”, rekao je predsjednik Odbora za vanjske poslove i Koordinacijske skupine za Ujedinjenu Kraljevinu David McAllister (EPP, Njemačka), komentirajući glasovanje na plenarnoj sjednici i ishod sastanka na visokoj razini od 15. lipnja.

Kliknite na imena zastupnika kako biste vidjeli cjelovite videozapise njihovih izjava na sjednici:

David McAllister (EPP, Njemačka) predsjednik Odbora za vanjske poslove i Koordinacijske skupine za UK

Bernd Lange (S&D, Njemačka), predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu, član Koordinacijske skupine za Ujedinjenu Kraljevinu

Kati Piri (S&D, Nizozemska), suizvjestiteljica, članica Koordinacijske skupine za Ujedinjenu Kraljevinu

Christophe Hansen (EPP, Luksemburg), suizvjestitelj, član Koordinacijske skupine za Ujedinjenu Kraljevinu

Više informacija

Prijelazno razdoblje završava 31. prosinca 2020. Da bi sutradan na snagu stupili novi sporazum o trgovini i sveobuhvatni sporazum, stranke ih moraju potpisati najkasnije u listopadu. Sporazume zatim moraju ratificirati Europski parlament i Parlament Ujedinjene Kraljevine te, u slučaju da bude sklopljen takozvani mješoviti sporazum, parlamenti svih država članica EU-a.

Poveznice

Videozapis rasprave (17.6.2020.)
https://multimedia.europarl.europa.eu/hr/webstreaming

Rezultat poimeničnih glasovanja (17. i 18.6.2020.)
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hr/votes.html?tab=votes

Priopćenje za medije: Rasprava o EU-u i Ujedinjenoj Kraljevini: Zastupnici neće biti za dogovor pod svaku cijenu (18.6.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20200616IPR81318/rasprava-o-eu-u-i-uk-a-zastupnici-nece-biti-za-dogovor-pod-svaku-cijenu

Priopćenje za tisak i izjave nakon glasovanja u dvama odborima (12.6.2020.)
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200611IPR81004/eu-uk-talks-meps-united-behind-eu-stance-rejecting-uk-cherry-picking

Priopćenje za medije: Buduće veze EU-a i Ujedinjene Kraljevine: „ravnopravni uvjeti” ključni za osiguravanje poštenog tržišnog natjecanja (12.2.2020.)
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20200206IPR72011/buduce-veze-eu-a-i-ujedinjene-kraljevine-ravnopravni-uvjeti-kljucni

Profil izvjestiteljice Kati Piri (S&D, Nizozemska)
https://www.europarl.europa.eu/meps/hr/37229/KATI_PIRI/home

Profil izvjestitelja Christophea Hansena (EPP, Luksemburg)
https://www.europarl.europa.eu/meps/hr/193419/CHRISTOPHE_HANSEN/home

Dosje o postupku (nacrt izvješća, podneseni amandmani, izvješće podneseno za plenarnu sjednicu itd.) https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2023(INI)

Brexit: Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/priorities/brexit

Multimedijski centar EP-a: besplatne fotografije, video-zapisi i audio materijali
https://multimedia.europarl.europa.eu/hr/eu-uk-relations_14808_pk