[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

EU-UK: zastupnici još uvijek žele sporazum, ali pozdravljaju pripreme za slučaj njegovog izostanka

18-12-2020

Parlament se nada postizanju sporazuma o budućim odnosima između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, ali također ističe kako će trebati vremena za njegovu analizu.

EU - UK: ZASTUPNICI JOŠ UVIJEK ŽELE SPORAZUM, ALI POZDRAVLJAJU PRIPREME ZA SLUČAJ NJEGOVOG IZOSTANKA

Parlament se nada postizanju sporazuma o budućim odnosima između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, ali također ističe kako će trebati vremena za njegovu analizu.

Tijekom rasprave s potpredsjednikom Komisije Marošem Šefčovičem i s glavnim pregovaračem EU-a Michelom Barnierom, gotovi su svi zastupnici istaknuli da Parlament zagovara potpisivanje sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom, ali ne pod cijenu ugrožavanja integriteta jedinstvenog tržišta.

Zastupnici su pozdravili glasanje o ciljanim izvanrednim mjerama radi pripreme na mogući scenarij izostanka dogovora. Naglasili su kako je prijedlog Europske unije bez presedana kad je riječ o širini i ponudi ukidanja carina i kvota, te da u zamjenu za to UK treba poštovati pravila o pravednoj tržišnoj utakmici. Prekratak rok za pregovore ovakvog sporazuma bez presedana nametnula je sama Ujedinjena Kraljevina, podsjetili su zastupnici. Ponovili su poziv glavnog pregovarača Michela Barniera da se omogući ribarskoj floti EU-a nesmetani pristup vodama Ujedinjene Kraljevine.

Nekoliko zastupnika je pozdravilo dogovor postignut u četvrtak koji bi trebao osigurati zaštitu prava građana i mir na irskom otoku. Također su ponovili kako u slučaju da sporazum ne bude postignut do 20. prosinca - roka postavljenog u četvrtak od strane čelnika klubova zastupnika - Parlament neće biti u mogućnosti proučiti dokument i odlučiti o njegovom prihvaćanju, što je preduvjet da sporazum stupi na snagu od 1. siječnja 2021. godine.

 

Raspravu možete pogledati ovdje. Za pregled pojedinačnih istupa, odaberite ime govornika.

 

Maroš Šefčovič, potpredsjednik Europske komisija

Michel Barnier, glavni pregovarač EU-a

David McAllister , (EPP, Njemačka ), šef Koordinacijske skupine za UK

Iratxe García Pérez, (S&D, Španjolska)

Nathalie Loiseau, (Renew, Francuska)

Nicholas Bay, (ID, Francuska)

Philippe Lamberts, (Greens/EFA, Belgija)

Derk Jan Eppink, (ECR, Nizozemska)

Martin Schirdewan, (GUE/NGL, Njemačka)

Fabio Massimo Castaldo, (NI, Italija)