[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Europski parlament odobrio višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021-2027.

17-12-2020

Parlament je u srijedu dao suglasnost za sljedeći višegodišnji financijski okvir (VFO). Zastupnici su dogovorili 15 milijardi eura za ključne EU programe kao što su Zdravlje, Obzor (istraživanje), i Erasmus+. Također, poboljšana je uloga Parlamenta u nadzoru sredstva za oporavak.
 

EUROPSKI PARLAMENT ODOBRIO VIŠEGODIŠNJI FINANCIJSKI OKVIR ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027.

  • Glasanjem konačno prihvaćen sporazum Europskog vijeća
  • Zastupnici su u pregovorima dogovorili najvažnije dodatke za vodeće programe EU-a kao što su Zdravlje, Obzor (istraživanje) i Erasmus+ za dobrobit građana EU-a
  • Pravno obvezujući plan za uvođenje novih dogovorenih izvora prihoda EU-a
  • Poboljšana je uloga Parlamenta u nadzoru sredstava za oporavak
  • Osigurane snažnije odredbe oko biološke raznolikosti i rodne ravnopravnosti

Parlament je u srijedu dao suglasnost za sljedeći višegodišnji financijski okvir (VFO) kako bi potpora EU-a građanima stigla početkom sljedeće godine.

U srijedu je odobren tekst dogovoren s Vijećem 10. studenoga o dugoročnom proračunu EU-a za razdoblje 2021. - 2027. s 548 glasova za, 81 protiv i 66 suzdržanih. Tekst dogovoren s Vijećem o Međuinstitucijskom sporazumu (IIA) odobren je s 550 glasova za, 72 protiv i 73 suzdržana.

15 milijardi eura dodatnih sredstava za ključne programe EU-a

Povećanje je rezultat pregovaračkih napora Parlamenta za poticaj 10 odabranih vodećih programa EU-a u sljedećih sedam godina za bolju zaštitu građana od pandemije bolesti COVID-19, pružanje većih mogućnosti sljedećoj generaciji i očuvanje europskih vrijednosti. Zahvaljujući tom kompromisu Europski parlament u realnim vrijednostima utrostručuje omotnicu za program EU4Health, osigurava dodatnu godinu financiranja programa Erasmus+ i osigurava da se financiranje istraživanja nastavi povećavati.

  • 11 milijardi eura uglavnom će se povući iz iznosa koji odgovara iznosu novčanih kazni za kršenje pravila tržišnog natjecanja (koje poduzeća moraju platiti ako ne poštuju pravila EU-a), u skladu s dugotrajnim zahtjevom Parlamenta da bi novac koji je generirala Europska unija trebao ostati u proračunu EU-a. Tim iznosom od 11 milijardi eura postupno će se povećati ukupna gornja granica VFO-a (utvrđena na 1 074,3 milijarde eura u cijenama iz 2018.) na 1 085,3 milijarde eura.
  • 4 milijarde eura financirat će se preraspodjelom sredstava i razlikama u okviru VFO-a.
  • Osim toga, 1 milijarda eura izdvojit će se za rješavanje svih budućih potreba i kriza, a mogla bi se dodati i ključnim programima.

Nova vlastita sredstva

Pregovarači su se složili s načelom da srednjoročni do dugoročni troškovi otplate duga iz fonda za oporavak ne bi trebali biti na štetu dobro uhodanih investicijskih programa u VFO-u niti bi trebali rezultirati mnogo većim doprinosima država članica koji se temelje na BND-u. Pregovarači Parlamenta stoga su izradili plan za uvođenje novih vlastitih sredstava koja će se tijekom sljedećih sedam godina uključiti u proračun EU-a.

Taj je plan dio „Međuinstitucionalnog sporazuma”, pravno obvezujućeg teksta. Osim doprinosa danog od 2021., na temelju količine nereciklirane plastike u zemlji, plan uključuje vlastita sredstva koja se temelje na ETS-u (sustav trgovanja emisijama) (od 2023., možda povezana s mehanizmom za graničnu prilagodbu emisija ugljika). Uključuje i digitalni namet (od 2023.) i vlastita sredstva koja se temelje na porezu na financijske transakcije te financijski doprinos koji korporativni sektor mora dati ili novoj zajedničkoj osnovici poreza na dobit (od 2026.).

Parlament će pratiti kako se troše sredstva EU-a sljedeće generacije

Kad je riječ o rashodima fondova EU-a za sljedeću generaciju, Parlament je osigurao redovite sastanke triju institucija kako bi se ocijenila primjena sredstava stavljenih na raspolaganje na pravnoj osnovi iz članka 122. Ta iznimna sredstva, izvan redovnog proračuna za ponovno pokretanje gospodarstva na koje pandemija snažno utječe, potrošit će se na transparentan način, a Parlament će zajedno s Vijećem provjeriti svako odstupanje od prethodno dogovorenih planova.

Instrument za oporavak (Next Generation EU) temelji se na članku Ugovora o EU-u (članak 122. UFEU-a) kojim se za Europski parlament ne predviđa nikakva uloga. Pregovarači EP-a stoga su inzistirali i izborili novi postupak kojim se uspostavlja „konstruktivni dijalog” između Parlamenta i Vijeća. Nakon što Komisija procijeni utjecaj svakog predloženog novog pravnog akta na proračun na temelju članka 122., započet će dijalog između Parlamenta i Vijeća.

Horizontalna pitanja: Ciljevi biološke raznolikosti, rodnih i jednakih mogućnosti

Poboljšat će se praćenje kako bi se osiguralo da se najmanje 30 % ukupnog iznosa proračuna Europske unije i rashoda EU-a sljedeće generacije namijeni ciljevima zaštite klime te da će 7,5 % godišnjih rashoda biti namijenjeno ciljevima biološke raznolikosti od 2024., a 10 % od 2026. godine nadalje.

Rodna ravnopravnost i rodno osviještena politika sada će biti prioritet u VFO-u, kroz temeljitu procjenu utjecaja na rodnu ravnopravnost i praćenje programa.

 

Pregovarački tim EP-a za dugoročni proračun EU-a i vlastita sredstava

Johan Van Overtveldt (ECR, Belgija), predsjednik Odbora za proračune

Jan Olbrycht (EPP, Poljska), suizvjestitelj za VFO

Margarida Marques (S&D, Portugal), suizvjestiteljica za VFO

José Manuel Fernandes (EPP, Portugal), suizvjestitelj za vlastita sredstva

Valérie Hayer (RENEW, Francuska), suizvjestiteljica za vlastita sredstva

Rasmus Andresen (Zeleni/EFA, Njemačka)

Pratite ih na Twitteru: https://twitter.com/i/lists/1205126942384676866

 

Izjave pregovarača

Sljedeći koraci

Vijeće EU-a mora službeno odobriti uredbu o VFO-u i međuinstitucijski sporazum, nakon čega će biti objavljeni u Službenome listu i stupiti na snagu 1. siječnja 2021. godine

 

Poveznice

Usvojeni tekst (MFF)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0260_HR.html 

Usvojeni tekst (međuinstitucijski sporazum)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0261_EN.html

Video snimka rasprave

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

Priopćenje: Zastupnici o rezultatima summita: dugoročni proračun, vladavina prava, klima

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20201213IPR93804/zastupnici-o-rezultatima-summita-dugorocni-proracun-vladavina-prava-klima

Priopćenje:  Parlament usvojio „uvjet vladavine prava” za pristup sredstvima EU- a https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20201211IPR93622/parlament-usvojio-uvjet-vladavine-prava-za-pristup-sredstvima-eu-a

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0166(APP)&l=en

EP background briefing on the political agreement on the 2021-2027 Multiannual Financial Framework (MFF), the Next Generation EU (NGEU) recovery instrument and new own resources

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659371

Detailed explanatory statement on the political agreement on the MFF and Own Resources

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0260_EN.html#title4

Factsheet - A good deal for citizens

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201214RES93941/20201214RES93941.pdf