[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Bruxelles: Eurozastupnici pozivaju na što skoriji početak Konferencije o budućnosti Europe

 .
18-06-2020

Pandemija bolesti COVID-19 razotkrila je institucionalne slabosti EU-a. Vijeće bi uskoro trebalo prihvatiti stajalište i obvezati se na provedbu Konferencije o budućnosti Europe u čijem će središtu biti reforme.

 .

BRUXELLES - PLENARNA SJEDNICA

Konferencija o budućnosti Europe trebala bi početi „čim prije moguće ove jeseni“

Parlament poziva Vijeće da „bez odlaganja usuglasi stajalište o obliku i organizaciji Konferencije" kako bi se čuo glas građana.

U rezoluciji prihvaćenoj s 528 glasova za, 124 protiv, te 45 uzdržana, Parlament ističe da je „10 godina nakon (...) Ugovora iz Lisabona, 70 godina nakon Schumanove deklaracije, te u kontekstu bolesti COVID-19, pravo vrijeme da se Unija ponovno preispita“. Europarlamentarci dodaju kako su „velike krize koje su pogodile Uniju pokazale da je u više područja upravljanja potrebno donijeti institucionalne i političke reforme“.

Parlament također potvrđuje rezoluciju iz siječnja 2020. te ističe da glas građana treba biti u središtu sveobuhvatnih rasprava o tome na koji se način nositi s unutarnjim i vanjskim izazovima koji nisu bili predviđeni u vrijeme donošenja Ugovora iz Lisabona.

Uvažavajući činjenicu da je Konferencija odgođena zbog pandemije bolesti COVID-19, zastupnici pozivaju druge dvije EU institucije na „pregovore kako bi se prije ljetne stanke postigao sporazum.“ Parlament pozdravlja „spremnost Komisije na brzo daljnje postupanje“, ali „izražava žaljenje što Vijeće još uvijek nije usvojilo stajalište“ o Konferenciji.

Europarlamentarci su raspravljali o Konferenciji s državnom tajnicom Nikolinom Brnjac, predstavnicom Hrvatske kao predsjedateljice Vijećem EU-a,  te s potpredsjednicom Komisije za demokraciju i demografiju, Dubravkom Šuicom, u srijedu tijekom plenarne sjednice. Pogledajte ovdje snimku rasprave koja počinje u 19:05 sati, a ovdje isječke iz debate.

Više informacija

Konferenciju o budućnosti Europe trebaju organizirati Parlament, Vijeće i Komisija, a prvotno je bilo predviđeno da proces počne u svibnju 2020. te da traje dvije godine. Parlament želi da građani iz svih dijelova društva, kao i predstavnici civilnog sektora na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, budu uključeni u određivanje prioriteta EU-a. To je u skladu s pristupom „odozdo prema gore“, koji uzima u obzir primjedbe građana, te je transparentan, uključiv i uravnotežen.

Zastupnici u Europskom parlamentu također traže da se tijekom procesa, uz sudjelovanje građana, utvrdi djelokrug Konferencije. Pozivaju na postupanje prema njezinim zaključcima, što uključuje obvezu triju glavnih institucija na provedbu značajnih reformi EU-a, u skladu sa zahtjevima građana, te mogućnost izmjene EU ugovora.

Poveznice

Prihvaćen tekst bit će dostupan ovdje (18.6.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Rezolucija EP-a: Usklađeno djelovanje EU-a za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica (17.4.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_HR.html

Izjava Konferencije predsjednika Europskog parlamenta povodom obljetnice Schumanove deklaracije (7.5.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200507IPR78608/statement-by-ep-conference-of-presidents-on-the-schuman-declaration-anniversary

EP Research briefing: Conference on the Future of Europe (11.6.2020.) (en)

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)651959

Besplatne fotografije, video i audio zapisi

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_14502_pk