[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Bruxelles - plenarna sjednica Objava za medije II, 22. listopada 2020.

22-10-2020

Zastupnici su pozvali na uklanjanje digitalnog jaza u Europi jer je pandemija pogoršala nejednakosti, što mnogima otežava pristup školskom obrazovanju. Žele da digitalno obrazovanje bude dostupno svima.

COVID-19: ZASTUPNICI TRAŽE MJERE ZA PREMOŠĆIVANJE DIGITALNOG JAZA U OBRAZOVANJU

  • Kriza COVID-19 razotkrila je ozbiljne nejednakosti u EU-u u pogledu pristupa obrazovanju
  • Uklanjanje razlika u digitalnom obrazovanju trebalo bi biti prioritet
  • Proračun programa Erasmus+ mora se utrostručiti

Zastupnici su pozvali na uklanjanje digitalnog jaza u Europi jer je pandemija pogoršala nejednakosti, što mnogima otežava pristup školskom obrazovanju.

Rezolucija je usvojena u četvrtak s 593 glasa za, 58 protiv i 36 suzdržanih.

Digitalno obrazovanje mora biti stvarnost za sve

Zastupnici izražavaju žaljenje zbog „ozbiljnih razlika” u poučavanju diljem EU-a tijekom razdoblja ograničenja kretanja zbog pandemije, pri čemu 32 % učenika u nekim državama članicama nekoliko mjeseci nisu imala pristup obrazovanju. Zastupnici strahuju da će se time smanjiti buduće razine prihoda za cijelu generaciju i negativno utjecati na produktivnost rada i konkurentnost u cijeloj Europskoj uniji.

Stoga se treba neposredno baviti zatvaranjem digitalnog jaza, pri čemu Komisija daje prednost ulaganjima u povezivost i opremu, osobito u udaljenim i ruralnim područjima, te poučavanju i pomaganju učiteljima u osposobljavanju za upotrebu nove tehnologije.

Poticanje ulaganja za pripremu za drugi val krize

„Mnoge zemlje još nisu spremne za drugi val koji sada pogađa Europu. Potrebno je učiniti više kako bi se svima zajamčio pristup kvalitetnom obrazovanju i osposobljavanju, a za to trebamo ulagati u obrazovanje. Duboko žalimo što Vijeće predlaže rezove u programima kojima se podupire obrazovanje i osposobljavanje. Ponovno pozivamo na utrostručenje proračuna za Erasmus+. Potičemo države članice da znatno povećaju javnu potrošnju na obrazovanje. Komisija mora dati prednost ulaganjima u obrazovanje u Planu oporavka", rekao je Victor Negrescu (S&D, Rumunjska) u ime Odbora za kulturu i obrazovanje na plenarnoj sjednici uoči glasanja.

Odvažna vizija europskog prostora obrazovanja

Zastupnici također kritiziraju nedostatak koordinacije i razmjene najboljih obrazovnih praksi tijekom krize te tvrde da bi EU trebao biti aktivniji u koordinaciji među državama. Predložili su da bi državama članicama trebalo osigurati platformu za razmjenu praksi i pozvali na to da europski prostor obrazovanja napreduje „iz općenite vizije utemeljene na općim načelima u konkretan program rada“.

„Pozdravljamo paket mjera za obrazovanje koji je Komisija predstavila krajem rujna. Međutim, to je tek prvi korak. Vrijeme je da vizija europskog prostora obrazovanja i izmijenjeni akcijski plan za digitalno obrazovanje budu popraćeni konkretnim mjerama i financijskim sredstvima za njihovo ostvarenje", izjavila je izvjestiteljica Sabine Verheyen (EPP, Njemačka) nakon glasanja.

Kontekst

Prema podacima UNESCO-a, čak i u najrazvijenijim zemljama svijeta tijekom prvog vala krize uzrokovane bolešću COVID-19 pristup digitalnom obrazovanju iznosio je oko 90 %, dok je 10 % učenika ostalo zapostavljeno. Manje od 25 % zemalja s niskim dohotkom pružilo je neki oblik učenja na daljinu. 

Poveznice

Usvojeni tekst bit će dostupan ovdje (22.10.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Rasprava na plenarnoj sjednici prije glasanja

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=6ce8ec23-3b50-b949-a196-2b697602a35f&date=20201019#

Digitalni jaz među državama članicama: Indeks DESI (Komisija)

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

„Pravednost školskog obrazovanja u Europi” – izvješće Europske komisije (19.10.2020.)

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/node/11809_hr