[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Bruxelles - plenarna sjednica, Objava za medije 08. listopada 2020.

08-10-2020

Parlament traži smanjenje emisija do 2030. godine, na 60%. Sve države članice moraju postati klimatski neutralne do 2050., istaknuo je Parlament i zatražio ambiciozne ciljeve smanjenja emisija za 2030. i 2040.

PARLAMENT TRAŽI PLAN ZA JOŠ VEĆE SMANJENJE EMISIJA DO 2030. GODINE, NA 60 POSTO

  • Proračun o stakleničkim plinovima osigurat će da Unija postigne cilj iz Pariškog sporazuma
  • Osniva se neovisno znanstveno tijelo za praćenje napretka
  • Sve izravne i neizravne subvencije za fosilna goriva treba postupno ukinuti do 2025.

Sve države članice moraju postati klimatski neutralne do 2050., istaknuo je Parlament i zatražio ambiciozne ciljeve smanjenja emisija za 2030. i 2040.

Parlament je u srijedu s 392 glasa za, 161 glasom protiv i 142 suzdržana usvojio pregovaračko stajalište o europskom propisu o klimi. Cilj je tog propisa pretvoriti političko obećanje da će Unija postati klimatski neutralna do 2050. u pravnu obvezu. Time će se europskim građanima i poduzećima pružiti pravna sigurnost i predvidljivost koje su potrebne za planiranje tranzicije.

Europarlamentarci ustraju na tome da i Unija i sve države članice pojedinačno moraju postati klimatski neutralne najkasnije 2050. te da poslije toga Unija treba ostvarivati „negativne emisije”. Traže i da se osiguraju dostatna sredstva za ostvarenje tog cilja.

Komisija mora do 31. svibnja 2023. u redovnom zakonodavnom postupku predložiti putanju napretka na razini Unije za postizanje ugljične neutralnosti do 2050. Pritom treba u obzir uzeti ukupne preostale emisije stakleničkih plinova do 2050. kako bi se ograničio porast temperature u skladu s Pariškim sporazumom. Putanja napretka preispitivat će se nakon svakog globalnog pregleda stanja.

 

Parlament je zatražio i osnivanje Europskog vijeća za klimatske promjene (ECCC) kao neovisnog znanstvenog tijela koje će ocjenjivati dosljednost politika i pratiti napredak.

Potreban je ambiciozniji cilj za 2030.

Trenutačni cilj smanjenja emisija za 2030. iznosi 40 % u odnosu na razine iz 1990. godine. Komisija je nedavno u izmijenjenom prijedlogu europskog propisa o klimi predložila da se taj cilj poveća na “najmanje 55 %”. Parlament je sada zatražio ambiciozniji cilj od 60 %, dodajući da bi se nacionalni ciljevi trebali povećavati na financijski učinkovit i prihvatljiv način.

Zastupnici su od Komisije zatražili i da provede procjenu učinka i na temelju nje predloži međucilj za 2040. kako bi se osiguralo da je Unija na pravom putu da postigne cilj za 2050.

K tome, smatraju da bi Europska unija i države članice trebale do 31. prosinca 2025. postupno ukinuti sve izravne i neizravne subvencije za fosilna goriva te su naglasili da treba i dalje raditi na smanjenju energetskog siromaštva.

Izjava

Nakon glasanja, izvjestiteljica Jytte Guteland (S&D, Švedska) izjavila je: „Usvajanjem izvješća poslali smo jasnu poruku Komisiji i Vijeću prije nadolazećih pregovora. Očekujemo da sve države članice postignu klimatsku neutralnost najkasnije 2050., a da bismo to postigli trebamo konkretne međuciljeve za 2030. i 2040.

Zadovoljna sam što je u prijedlog uvršten proračun stakleničkih plinova, u kojem se utvrđuje ukupna preostala količina emisija stakleničkih plinova koja bi se mogla emitirati najkasnije do 2050., ne ugrožavajući pritom obveze Unije u okviru Pariškog sporazuma.”

Sljedeći koraci

Parlament može započeti pregovore s državama članicama čim Vijeće dogovori zajedničko stajalište.

Dodatne informacije

Nakon što je odlukom Europskog vijeća (2019.) prihvaćen cilj klimatske neutralnosti do 2050., Komisija je u ožujku 2020. iznijela prijedlog europskog propisa o klimi kojim bi to postala pravna obveza za Uniju.

Parlament je zagovarao ambicioznije zakonodavstvo EU-a o klimi i 28. studenoga 2019. proglasio klimatsku krizu.

Poveznice

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en

Priopćenje za tisak Parlamenta: „EU climate law: MEPs want to increase emission reductions target to 60% by 2030” (11.9.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030

Nacrt izvješća o europskom propisu o klimi

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_HR.html

Konferencija za medije s Jytte Guteland (S&D, Švedska) 7. listopada u 10.00

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-jytte-guteland-rapporteur-on-climate-law_20201007-1000-SPECIAL-PRESSER-1_vd

Brifing Službe Europskog parlamenta za istraživanja: „European Climate Law”

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649385/EPRS_BRI(2020)649385_EN.pdf

Istraživanje Europskog parlamenta: „Climate change and climate action”

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf

Priopćenje za medije: „Eurobarometar: Borba protiv klimatskih promjena za Europski parlament mora biti prioritet” (29.11.2019.)

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20191129IPR67710/eurobarometar-borba-protiv-klimatskih-promjena-mora-biti-prioritet-za-ep

Besplatne fotografije, videozapisi i audiomaterijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk