[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Objava za medije 10. studenog 2020.

Postignut kompromis o dugoročnom proračunu: 16 milijardi eura više za ključne programe. Građani će imati koristi od dodatnih sredstava za vodeće programe EU-a kao što su zdravlje, programi Obzor (istraživanje) i Erasmus+, veća uloga Parlamenta u nadziranju sredstava za oporavak...

10-11-2020

POSTIGNUT KOMPROMIS O DUGOROČNOM PRORAČUNU: 16 MILIJARDI EURA VIŠE ZA KLJUČNE PROGRAME

  • Građani će imati koristi od dodatnih sredstava za vodeće programe EU-a kao što su zdravlje, programi Obzor (istraživanje) i Erasmus +
  • Pravno obvezujući plan za uvođenje novih dogovorenih izvora prihoda EU-a
  • Poboljšana je uloga Parlamenta u nadziranju sredstava za oporavak
  • Snažnije odredbe osigurane za biološku raznolikost i rodnu ravnopravnost

Pregovarači Parlamenta i predsjedništvo Vijeća postigli su kompromis za politički dogovor o budućem financiranju EU-a.

U utorak, nakon deset tjedana intenzivnih pregovora, pregovarači Parlamenta za proračun postigli su dogovor s predsjedništvom Vijeća o nacrtu dogovora o sljedećem Višegodišnjem financijskom okviru (VFO 2021. – 2027.) i novim vlastitim sredstvima. Obje institucije trebaju službeno podržati kompromis.

Parlament je kompromisom izborio 16 milijardi eura povrh paketa koji su dogovorili šefovi država ili vlada na sastanku na vrhu u srpnju. Iznosom od 15 milijardi eura ojačat će se vodeći programi za zaštitu građana od pandemije COVID-19, pružiti prilike za sljedeću generaciju i očuvati europske vrijednosti. Jednom milijardom eura povećat će se fleksibilnost za rješavanje budućih potreba i kriza.

Glavni prioritet Parlamenta bilo je osigurati povećanje sredstava za vodeće programe za koje postoji rizik od nedovoljnog financiranja u okviru dogovora Europskog vijeća iz srpnja 2020., čime se ugrožavaju obveze i prioriteti EU-a, posebno Zeleni plan i Digitalna agenda.

Dodatna sredstva uglavnom će se povući iz iznosa koji odgovaraju novčanim kaznama za kršenje pravila tržišnog natjecanja (koje poduzeća moraju platiti kada ne poštuju pravila EU-a), u skladu s onim što već dugo zahtijeva Parlament, a to je da novac stvoren u Europskoj uniji ostane u proračunu EU-a.

Zahvaljujući tom kompromisu Europski parlament, među ostalim, utrostručuje omotnicu za program EU4Health, osigurava dodatnu godinu financiranja programa Erasmus+ i osigurava da se financiranje istraživanja nastavi povećavati.

Nova vlastita sredstva

Pregovarači su se složili s načelom da srednjoročni i dugoročni troškovi otplate duga iz fonda za oporavak ne bi trebali biti na štetu dobro uhodanih investicijskih programa u VFO-u niti bi trebali rezultirati mnogo većim doprinosima država članica koji se temelje na bruto nacionalnom dohotku. Pregovarači Parlamenta stoga su izradili plan za uvođenje novih vlastitih sredstava tijekom sljedećih sedam godina. Taj je plan uključen u „Međuinstitucijski sporazum”, koji je pravno obvezujući tekst. Osim doprinosa koji se temelji na plastici, od 2021. plan uključuje vlastita sredstva koja se temelje na ETS-u (sustav trgovanja emisijama) (od 2023., po mogućnosti povezano s mehanizmom za prilagodbu cijena proizvoda iz trećih zemalja, ovisno o njihovoj proizvodnji ugljika), digitalnu pristojbu (od 2024.) i vlastita sredstva koja se temelje na porezu na financijske transakcije te financijski doprinos povezan sa sektorom trgovačkih društava ili novu zajedničku osnovicu poreza na dobit (od 2026.).

Provjera načina na koji se troše sredstva EU-a sljedeće generacije: jačanje proračunskog nadzora

Kad je riječ o rashodima fondova Instrumenta Europske unije za oporavak (Next Generation EU) Parlament je osigurao da će se tri institucije redovito sastajati kako bi ocijenile korištenje sredstava stavljenih na raspolaganje na pravnoj osnovi iz članka 122. Trošit će se na transparentan način, a Parlament će zajedno s Vijećem provjeriti svako odstupanje od prethodno dogovorenih planova.

Instrument za oporavak (Next Generation EU) temelji se na članku Ugovora o EU-u (članak 122. UFEU-a) kojim se ne predviđa uloga Europskog parlamenta. Pregovarači Parlamenta također su se izborili za novi postupak kojim se uspostavlja „konstruktivni dijalog” između Parlamenta i Vijeća na temelju ocjene Komisije, kako bi se dogovorili o utjecaju svakog predloženog novog pravnog akta na proračun na temelju članka 122.

Horizontalna pitanja: Ciljevi biološke raznolikosti, rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti

Uvest će se poboljšane metodologije praćenja klime i biološke raznolikosti kako bi se osiguralo da se najmanje 30 % ukupnog iznosa proračuna Unije i rashoda „EU-a sljedeće generacije“ namijeni klimatskim ciljevima te kako bi se osiguralo da 7,5 % godišnje potrošnje bude namijenjeno ciljevima biološke raznolikosti od 2024. i 10 % od 2026. nadalje.

Još jedan horizontalni prioritet u VFO-u bit će promicanje rodne ravnopravnosti i rodno osviještene politike.

Pregovarački tim EP-a za sljedeći dugoročni proračun EU-a i reformu vlastitih sredstava

Johan Van Overtveldt (ECR, Belgija), predsjednik Odbora za proračune

Jan Olbrycht (EPP, Poljska), suizvjestitelj za VFO

Margarida Marques (S&D, Portugal), suizvjestiteljica za VFO

José Manuel Fernandes (EPP, Portugal), suizvjestitelj za vlastita sredstva

Valérie Hayer (Renew, Francuska), suizvjestitlejica za vlastita sredstva

Rasmus Andresen (Zeleni/EFA, Njemačka)

Pratite ih naTwitteru: https://twitter.com/EP_Budgets/lists/mff-negotiation-team

Izjave

Izjave pregovarača Parlamenta

Osnovne informacije

Ovaj nacrt dogovora postignutog između pregovaračkog tima Parlamenta i predsjedništva Vijeća još uvijek trebaju potvrditi Vijeće, predsjednik Parlamenta i voditelji klubova zastupnika, a o njemu će se glasati u Odboru za proračune i na plenarnoj sjednici.

Poveznice:

Konferencija za tisak:

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-johan-van-overtveldt-chair-of-committee-on-budgets-jan-olbrycht-and-margarida-ma_20201110-1530-SPECIAL-PRESSER_vd

Odbor za proračune

https://www.europarl.europa.eu/committees/hr/budg/home/highlights