[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 

EU fond solidarnosti: Hrvatskoj ukupno više od 692 milijuna eura za obnovu nakon potresa i borbu s posljedicama koronavirusa

17-11-2020

U ponedjeljak je Odbor za proračune odobrio paket EU pomoći od 823 milijuna eura za saniranje posljedica potresa u Hrvatskoj, poplava u Poljskoj te koronakrize u nekoliko članica. Hrvatskoj je za saniranje posljedica razornog potresa u Zagrebu odobreno ukupno 683,7 milijuna eura. Predujam u iznosu od 88,9 milijuna eura već je isplaćen, a ostatak slijedi.

EU fond solidarnosti: Hrvatskoj ukupno više od 692 milijuna eura za obnovu nakon potresa i i borbu s posljedicama koronavirusa

  • 124 milijuna eura Njemačkoj, Irskoj, Grčkoj, Mađarskoj Španjolskoj i Portugalu za saniranje posljedica javnozdravstvene krize
  • 7 milijuna eura pomoći Poljskoj za obnovu nakon velikih lipanjskih poplava

U ponedjeljak je Odbor za proračune odobrio paket EU pomoći od 823 milijuna eura za saniranje posljedica potresa u Hrvatskoj, poplava u Poljskoj te koronakrize u nekoliko članica.

Riječ je o pomoći iz Fonda solidarnosti Europske unije (EUSF) koja će se raspodijeliti na sljedeći način:

  • Hrvatskoj je za saniranje posljedica razornog potresa u Zagrebu odobreno ukupno 683,7 milijuna eura. Predujam u iznosu od 88,9 milijuna eura već je isplaćen, ostatak slijedi.
  • Više od 7 milijuna eura odlazi u Poljsku kako bi se poduprli projekti obnove nakon velikih poplava koje su u lipnju pogodile Potkarpatsko vojvodstvo.
  • Više od 132,7 milijuna eura odlazi na isplate predujma Hrvatskoj, Njemačkoj, Irskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Španjolskoj i Portugalu za saniranje javnozdravstvenih posljedica koje je izazvao virus COVID-19, početkom godine.

Hrvatska je 10. lipnja 2020. podnijela zahtjev za mobilizaciju Fonda, nakon potresa u ožujku 2020. koji je pogodio grad Zagreb te Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju. U svojem su zahtjevu, koji je Komisija primila 10. lipnja 2020., a koji je ažuriran 28. i 31. srpnja, hrvatska nadležna tijela ukupnu izravnu štetu procijenila na 11,6 milijardi eura, odnosno 22,9 % hrvatskog BND-a. Hrvatska je ukupan trošak prihvatljivih hitnih operacija od ključne važnosti i operacija oporavka procijenila na 2,27 milijardi eura, pri čemu se najveći dio odnosi se na troškove obnove infrastrukture, osobito obrazovne i zdravstvene, te na troškove privremenog smještaja. Hrvatskoj je, u skladu s dosadašnjom praksom i stopama pomoći, odobrena isplata iz Fonda od ukupno 683,7 milijuna eura. Prema zahtjevu, isplaćen joj je predujam od 88,9 milijuna eura.

Fond za solidarnost EU-a kao odgovor na koronakrizu

Kao dio Investicijske inicijative za odgovor na koronavirus, ove su godine izmijenjena i pravila Fonda za solidarnost EU-a te je time prošireno područje primjene načela solidarnosti EU-a, kako bi Unija  - uz reakciju na prirodne katastrofe - mogla pomoći i u rješavanju izvanrednog stanja velikih razmjera u području javnog zdravlja.

Ukupno 19 država članica EU-a (Austrija, Belgija, Hrvatska, Češka, Estonija, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija i Španjolska) i tri države kandidatkinje za članstvo (Albanija, Crna Gora i Srbija) zatražile su pomoć u borbi protiv posljedica koronakrize. Sedam gore spomenutih zemalja zatražilo je plaćanje predujma, što je predmet ovog glasanja.

Više informacija o Fondu solidarnosti Europske unije (EUSF)

Više informacija, uz tablicu s iznosima po zemljama, nalazi se u nacrtu izvješća Parlamenta i prijedlogu Komisije.

Izvješće zastupnika Oliviera Chastela (RENEW, Belgija) u kojem se predlaže odobravanje pomoći usvojeno je s 40 glasova za, nitko nije bio protiv, niti suzdržan.

Izvješće kojim se odobrava prateći nacrt izmjene proračuna izvjestiteljice Monike Hohlmeier (EPP, Njemačka), usvojeno je s 40 glasova za, nitko nije bio protiv, niti suzdržan.

Sljedeći koraci

Vijeće EU-a odobrilo je dodjelu pomoći 30. listopada. Nacrte izvješća još treba odobriti Parlament na plenarnoj sjednici te se potom novčana pomoć može isplatiti. Komisija trenutno provodi procjenu zaprimljenih zahtjeva. Po završetku će iznijeti prijedlog za mobilizaciju konačnih plaćanja.

Poveznice

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0299(BUD)

Datoteka postupka (prateći Nacrt izmjene proračuna br. 9/2020)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0297(BUD)