[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Bruxelles - plenarna sjednica Objava za medije III, 13. studenog 2020.

13-11-2020

Europske vrijednosti moraju prevladati čak i u izvanrednim okolnostima smatraju zastupnici. Ovlasti za krizne situacije moraju biti nužne, razmjerne, vremenski ograničene i podložne demokratskom nadzoru, zabrane prosvjeda ne bi se smjele koristiti radi usvajanja kontroverznih mjera, štititi prava svih ljudi, uključujući žene, LGBTI osobe, izbjeglice i zatvorenike.

EUROPSKE VRIJEDNOSTI MORAJU PREVLADATI ČAK I U IZVANREDNIM OKOLNOSTIMA, SMATRAJU ZASTUPNICI

  • Ovlasti za krizne situacije moraju biti nužne, razmjerne, vremenski ograničene i podložne demokratskom nadzoru
  • Zabrane prosvjeda ne bi se smjele koristiti radi usvajanja kontroverznih mjera
  • Štititi prava svih ljudi, uključujući žene, LGBTI osobe, izbjeglice i zatvorenike

Parlament upozorava na „opasnost od zlouporabe ovlasti“ i poziva Komisiju da poveća napore za poduzimanje pravnih mjera, ako je potrebno.

Parlament je u petak s 496 glasova za, 138 protiv i 49 suzdržanih usvojio rezoluciju u kojoj se analizira stanje europskih demokratskih vrijednosti u kontekstu uvođenja nacionalnih mjera za borbu protiv pandemije COVID-19.

U raspravi održanoj u četvrtak s povjerenikom za pravosuđe Didierom Reyndersom gotovo su svi govornici izrazili zabrinutost u pogledu prava građana i ranjivih skupina u nizu zemalja EU-a u kojima su poduzete hitne mjere.

Poštovanje demokratskih načela i temeljnih prava

U rezoluciji Parlament ističe da hitne mjere predstavljaju „opasnost od zlouporabe ovlasti” i naglašava da one moraju biti nužne, razmjerne i privremene kada utječu na demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava. Nacionalne vlade ne bi trebale „zloupotrebljavati izvanredne ovlasti za hitne mjere kako bi usvojile zakonodavstvo koje se ne odnosi na izvanredno stanje uzrokovano bolešću COVID-19”.

Nadalje, zastupnici pozivaju države članice EU-a da

·         okončaju „izvanredno stanje” ili barem jasno definiraju delegiranje ovlasti svojim izvršnim tijelima, i

·         osiguraju odgovarajući parlamentarni i sudski sustav provjere i ravnoteže,

·         suzdrže se od neopravdanog ograničavanja slobode okupljanja ili zabrana prosvjeda protiv kontroverznih mjera,

·         suzdrže se od usvajanja mjera koje imaju jak utjecaj na temeljna prava, npr. seksualno i reproduktivno zdravlje i prava (poput de facto zabrane pobačaja u nekim državama članicama) dok se, zbog očuvanja javnog zdravlja, ne mogu održavati odgovarajuće demokratske rasprave i sigurni prosvjedi,

·         poštuju pravo na slobodne i poštene izbore, posebno u vezi s izmjenama izbornog zakonodavstva,

·         osiguraju jednaka prava svima koji se kandidiraju na izborima i kampanjama i razmotre mogućnosti organiziranja alternativnih oblika glasanja,

·         budu krajnje suzdržane u ograničavanju slobode kretanja, posebno u odnosu na pravo na obiteljski život,

·         jamče pravo na obrazovanje tako što će studentima osigurati pristup poučavanju,

·         zajamče pristup postupcima dodjele azila unatoč pandemiji i smjesta isprazne kampove na grčkim otocima te premjeste tražitelje azila u druge zemlje EU-a, te

·         pronađu rješenja za zaštitu prava optuženika putem tehnološke ili pravosudne suradnje i zaštitite prava zatvorenika;

 

Naposljetku, Parlament poziva Komisiju da provede evaluaciju mjera „prvog vala“, kao dodatak prvotnim napomenama iz prvog godišnjeg izvješća o vladavini prava, te da po potrebi razmotri pravne mjere za zaštitu temeljnih vrijednosti EU-a.

Izjava

Izvjestitelj Juan Fernando López Aguilar (S&D, Španjolska) izjavio je: „Ova pandemija postaje najgora kriza u povijesti Europske unije. Međutim, Europski parlament ispunjava svoju dužnost prema građanima boreći se za njihova prava i slobode, posebno ako se vlade koriste pandemijom kao izgovorom za napad na vrijednosti EU-a. Komisija i države članice moraju pojačati napore za očuvanje temeljnih prava, demokracije i vladavine prava tijekom ove krize te osigurati da vlade u svojim mjerama poštuju demokratska načela.”

 

Poveznice:

Usvojeni tekst (13.11.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Video zapis rasprave (12.11.2020.)

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/event_20201112-0900-PLENARY_vd?start=20201112073756&end=20201112083017

Priopćenje za medije: MEPs warn of attempts by some EU countries to silence and subdue critical media (27.10.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media

Priopćenje za medije: European values: towards a permanent monitoring mechanism against backsliding (22.09.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87418/european-values-towards-a-permanent-monitoring-mechanism-against-backsliding

EP Research Service: European added value of an EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights - Preliminary assessment (23.04.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642831

Policy Department on Citizens' Rights and Constitutional Affairs: The Impact of COVID-19 Measures on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights in the EU

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343  

Infografika: Postupak iz članka 7. u slučaju kršenja vladavine prava i vrijednosti EU-a

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic

Besplatne fotografije, video i audio materijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_14501_pk