[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Bruxelles – plenarna sjednica, Objava za medije 06. listopada 2020.

Zastupnici su naglasili da najnoviji prijedlozi Vijeća ne sežu dovoljno daleko za stvaranje praktičnog instrumenta kojim bi se sredstva EU-a uvjetovala s poštovanjem vladavine prava. Nastavljaju se pregovori o dugoročnom proračunu EU-a.

06-10-2020

POREZNI OBVEZNICI ZASLUŽUJU UČINKOVITU ZAŠTITU PRORAČUNA EU-a I VLADAVINE PRAVA

Zastupnici su naglasili da najnoviji prijedlozi Vijeća ne sežu dovoljno daleko za stvaranje praktičnog instrumenta kojim bi se sredstva EU-a uvjetovala s poštovanjem vladavine prava.

Tijekom plenarne rasprave u ponedjeljak većina zastupnika kritizirala je stajalište Vijeća o „mehanizmu uvjetovanja vladavinom prava” usvojenom prošlog tjedna, tvrdeći da njime nije stvoren instrument koji bi se mogao aktivirati u praksi. Budući da se u nekim zemljama članicama kontinuirano ne poštuje vladavina prava, ili vlada korupcija, Europska unija duguje svojim građanima i poreznim obveznicima učinkovitu zaštitu proračuna EU-a. Neki su čak pozvali EU da prestane financirati kršenja temeljnih prava u državama članicama.

Njemačko predsjedništvo Vijeća i Europsku komisiju neki su zastupnici optužili za stvaranje ideologije koja će omogućiti napade na pojedine države članice.

Michael Roth iz predsjedništva Vijeća istaknuo je činjenicu da su se Vijeće i Parlament konačno složili oko potrebe za takvim instrumentom, pri čemu su sve države članice EU-a bile za aktualni prijedlog, te da sada imaju jedinstvenu priliku zajedno uobličiti njegov sadržaj. Zatražio je pomoć Parlamenta u približavanju stajališta zakonodavaca te izrazio nadu da će Parlament podržati brzo usvajanje tog instrumenta.

Pogledajte uvodne izjave predsjedništva Vijeća i Europske komisije na EbS+

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195701

Snimka prvog kruga govornika klubova zastupnika na Ebs+

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-196053

Snimka čitave rasprave

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debate-details.html?date=20201005&detailBy=date

Nastavljaju se pregovori o sljedećem dugoročnom proračunu EU-a i vlastitim sredstvima

Članovi pregovaračkog tima Parlamenta za višegodišnji financijski okvir (VFO) i vlastita sredstva u ponedjeljak su s Vijećem EU-a sudjelovali i u šestom krugu pregovora o sljedećem dugoročnom proračunu EU-a i novim izvorima prihoda EU-a. Nisu postigli napredak ni u pogledu dodatnih sredstava za 15 vodećih programa EU-a ni u pogledu drugih pitanja.

Nakon razgovora pregovarački tim održao je konferenciju za medije. Pogledajte sažetak, s popisom izjava i videozapisom.

Posljednje priopćenje za medije Pregovaračkog tima (28.9.2020)

Poveznice

Datoteka postupka

https://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en

Odbor za proračune

https://www.europarl.europa.eu/committees/hr/budg/home.html

Odbor za proračunski nadzor

https://www.europarl.europa.eu/committees/hr/cont/home.html