[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Parlament usvojio dogovor o kvaliteti vode za piće i smanjenju plastičnog otpada

Parlament je u utorak odobrio dogovor s državama članicama o novoj Direktivi o vodi za piće. Novim pravilima želi se poboljšati kvaliteta vode iz slavine u cijeloj Uniji, te smanjiti potrošnja flaširane vode. Države članice osigurat će besplatnu opskrbu vodom u javnim zgradama, a restorane, kantine i druge ugostiteljske objekte poticat će da nude vodu iz slavine besplatno ili uz nisku naknadu.

16-12-2020

PARLAMENT USVOJIO DOGOVOR O KVALITETI VODE ZA PIĆE I SMANJENJU PLASTIČNOG OTPADA

  • Smanjenjem potrošnje flaširane vode kućanstva u Uniji moglo bi uštedjeti više od 600 milijuna eura godišnje
  • „Right2Water” prva je europska građanska inicijativa pretočena u zakonodavstvo
  • Strože granične vrijednosti za određene onečišćujuće tvari

Nova Direktiva o vodi za piće osigurat će kvalitetniju vodu iz vodovoda i njezinu veću dostupnost ranjivim skupinama.

Parlament je u utorak odobrio dogovor s državama članicama o novoj Direktivi o vodi za piće.

Novim pravilima želi se poboljšati kvaliteta vode iz slavine u cijeloj Uniji. Odgovor je to na zahtjeve gotovo dva milijuna Europljana koji su podržali inicijativu „Right2Water” za poboljšanje dostupnosti sigurne vode za piće svim Europljanima, prvu uspješno provedenu europsku građansku inicijativu.

U tu svrhu države članice osigurat će besplatnu opskrbu vodom u javnim zgradama, a restorane, kantine i druge ugostiteljske objekte poticat će da nude vodu iz slavine besplatno ili uz nisku naknadu. Države članice trebale bi poboljšati i dostupnost vode ranjivim skupinama poput izbjeglica, nomadskih zajednica, beskućnika i manjinskih kultura poput Roma. 

Praćenje i poboljšanje kvalitete vode iz vodovoda

Određivanjem strožih graničnih vrijednosti za neke onečišćujuće tvari, uključujući olovo, poboljšat će se kvaliteta vode iz vodovoda. Stanovništvo će se time potaknuti da umjesto flaširane vode pije vodu iz slavine.

Do početka 2022. Komisija bi trebala izraditi popis tvari i spojeva koji izazivaju zabrinutost javnosti ili znanstvene zajednice i pratiti te tvari u vodi. Među njima su lijekovi, endokrini disruptori i mikroplastika.

Komisija će izraditi i europske popise tvari koje smiju doći u kontakt s vodom za piće.

Države članice dužne su osigurati da se mjere za provedbu novih normi temelje na načelu predostrožnosti te da ni u kojem slučaju ne dovode do pogoršanja kvalitete vode za piće.

Izjava

„Prva Direktiva o vodi za piće stupila je na snagu prije dvadeset godina. Vrijeme je da je ažuriramo i postrožimo granične vrijednosti za neke onečišćujuće tvari poput olova. Parlamentu je bilo najvažnije da zahvaljujući novoj direktivi voda za piće bude još sigurnija te da se u obzir uzmu i nove onečišćujuće tvari. Stoga pozdravljam odredbe o mikroplastici i endokrinim disruptorima poput bisfenola A”, rekao je Christophe Hansen (EPP, Luksemburg).

Sljedeći koraci

Direktiva će stupiti na snagu dvanaest dana nakon objave u Službenom listu Europske unije. Države članice morat će uskladiti svoje zakonodavstvo s Direktivom u roku od dvije godine.

Dodatne informacije

Prema podacima Europske komisije, smanjena potrošnja flaširane vode mogla bi pomoći kućanstvima u Europi da uštede više od 600 milijuna eura godišnje. Zahvaljujući većem povjerenju u vodu iz slavine građani mogu doprinijeti i smanjenju plastičnog otpada koji potječe od flaširane vode, a tako bi se smanjio i morski otpad. Plastične boce jedan su od najčešćih plastičnih predmeta za jednokratnu uporabu koji se mogu naći na europskim plažama.

Poveznice

Usvojeni tekst bit će dostupan ovdje (15.12.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/hr/texts-adopted.html

Datoteka postupka: Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017%2F0332(COD)&l=en

EP kratka studija: Europska legislativa o vodi

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)659388

Video: izjava izvjestitelja

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/water-legislation-statement-by-christophe-hansen-epp-lu-rapporteur-and-illustration-shots_I200195-V_v

Besplatne fotografije, videomaterijali i audiomaterijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/hr/home