[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

PLENARNA SJEDNICA, 19. do 23. listopada

Donosimo vam teme plenarne sjednice koja će se održati sljedeći tjedan od 19.do 23. listopada. Neke od tema su: poljoprivredna reforma, propis o digitalnim uslugama, pravila o umjetnoj inteligenciji, te kako ublažiti socijalne posljedice uzrokovane pandemijom COVID-19.

16-10-2020

Parlament će glasati o budućnosti poljoprivredne politike EU-a

Zastupnici će raspravljati i glasati o planovima za održiviju, otporniju i fleksibilniju poljoprivrednu politiku EU-a kako bi se i dalje jamčila sigurnost opskrbe hranom diljem EU-a.

Rasprava je zakazana za utorak ujutro, a glasanja će se održati tijekom tjedna.

Zastupnici u Europskom parlamentu trebali bi podržati promjenu politike kojom bi se zajednička poljoprivredna politika (ZPP) trebala bolje prilagoditi potrebama pojedinih država članica. Nacionalne vlade trebale bi izraditi strateške planove u kojima se navodi kako namjeravaju provesti ciljeve EU-a na terenu. Komisija bi provjeravala njihovu uspješnost, a ne samo njihovu usklađenost s pravilima EU-a.

U paket reformi uključeni su i planovi za poboljšanje obveznih praksi koje ne štete klimi ni okolišu koje svaki poljoprivrednik mora primjenjivati ako želi primati izravnu potporu te za jačanje financijske potpore za prakse koje poljoprivrednici mogu dobrovoljno primjenjivati. Zastupnici će glasati i o prijedlozima za smanjenje isplata većim poljoprivrednim gospodarstvima i za usmjeravanje više novca manjim poljoprivrednim gospodarstvima i mladim poljoprivrednicima kako bi im se pomoglo da se nose s krizama te pojednostavnilo pravila o provođenju provjera i kontrola.

Nakon što Parlament donese odluku, zastupnici će biti spremni započeti pregovore s ministrima EU-a o paketu reformi.

Kontekst

Posljednja reforma poljoprivredne politike EU-a, utvrđena 1962., datira iz 2013. godine.

Postojeća pravila o ZPP-u prestaju važiti 31. prosinca 2020. Trebalo bi ih zamijeniti prijelaznim pravilima dok Parlament i Vijeće ne dogovore i odobre tekuću reformu ZPP-a.

ZPP čini 34,5 % proračuna EU-a za 2020. (58,12 milijardi eura). Oko 70 % proračuna ZPP-a namijenjeno je potpori šest do sedam milijuna poljoprivrednih gospodarstava u EU-u.

Rasprava u utorak,20. listopada, glasanje u utorak i petak, 20. i 23 listopada

Postupak: redovni zakonodavni postupak

Poveznice:

Datoteka postupka (strateški planovi)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0216(COD)

Datoteka postupka: (organizacija zajedničkog tržišta poljoprivrednim proizvodima)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0218(COD)

Datoteka postupka (financiranje, upravljanje i praćenje ZPP-a)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0217(COD)

Izvjestitelj - strateški planovi: Peter Jahr (EPP, Njemačka)

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96772/PETER_JAHR/home

Izvjestitelj- organizacija zajedničkog tržišta poljoprivrednih proizvoda: Eric Andrieu (S&D, Francuska)

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/113892/ERIC_ANDRIEU/home

Izvjestiteljica - horizontalno uređenje: Ulrike Müller (RE, Njemčka)

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124862/ULRIKE_MULLER/home

EP Research: CAP strategic plans (December 2018)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630324/EPRS_BRI(2018)630324_EN.pdf

EP Research: CAP amending regulations on the CMO for agricultural products, quality schemes and measures for remote regions (October 2019)

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf

EP Research: CAP horizontal regulation (June 2019)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628302/EPRS_BRI(2018)628302_EN.pdf

EP Research: Towards the CAP beyond 2020 - comparing the reform package with the current regulations (September 2018)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf

Study: The CAP beyond 2020: appraisal of the EC legislative proposals (October 2018)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629174/IPOL_STU(2018)629174_EN.pdf

Besplatne fotografije, video i audio materijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/common-agricultural-policy_15405_pk

Parlament će iznijeti svoje prioritete za budući propis o digitalnim uslugama

O zahtjevima zastupnika o reguliranju digitalnih usluga, uključujući internetske platforme i tržišta, raspravljat će se u ponedjeljak, a glasati u utorak.

S predstojećim propisom o digitalnim uslugama (DSA) Europska unija nastoji oblikovati digitalno gospodarstvo ne samo na razini EU-a nego utvrđivati standarde i za ostatak svijeta, kao što je to slučaj sa zaštitom podataka.

U dvama odvojenim izvješćima o „zakonodavnoj inicijativi” Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i Odbor za pravna pitanja pozivaju Komisiju da u svojem paketu DSA, koji bi trebao biti predstavljen do kraja godine, riješi i ukloni postojeće nedostatke u internetskom okruženju.

Oba odbora zahtijevaju obvezujući mehanizam „obavješćivanja i djelovanja“ za borbu protiv nezakonitog sadržaja na internetu. Zastupnici Odbora za unutarnje tržište (IMCO) također žele da se internetska tržišta zakonski obveže da budu transparentna i da dijele informacije s korisnicima, između ostalog poput onih o nesigurnim proizvodima koji se prodaju na internetu, strožim pravilima o zaštiti potrošača i učinkovitim mjerama provedbe i nadzora. Potrebno je predložiti i posebna pravila za sprečavanje (umjesto samo ispravljanje) tržišnih nedostataka koje uzrokuju velike platforme, smatraju zastupnici.

Odbor za pravna pitanja (JURI) poziva na pravnu jasnoću za platforme i jamstva za zaštitu temeljnih prava korisnika, uključujući mogućnost sudske zaštite i stroža pravila za suzbijanje štetnih sadržaja kao što su lažne vijesti. Zastupnici žele i da korisnici imaju veću kontrolu nad onim što vide na internetu (uključujući mogućnost da uklone prikazivanje priređenog sadržaja), te da se osigura manje nametljive ciljane oglase, transparentnije prikupljanje podataka i europsko tijelo za praćenje i izricanje novčanih kazni.

Treća nezakonodavna rezolucija Odbora za građanske slobode (LIBE) usmjerena je na pitanja temeljnih prava i poziva na to da uklanjanje sadržaja bude „pažljivo, razmjerno i nediskriminirajuće” kako bi se zaštitila sloboda izražavanja i informiranja te privatnost i zaštita podataka. Zastupnici također ističu da je mikrociljanje na temelju ranjivosti ljudi problematično, kao i širenje govora mržnje i dezinformacija, tražeći transparentnost politika monetizacije internetskih platformi.

Rasprava u ponedjeljak, 19. listopada, glasanje u utorak, 20. listopada, objava rezultata u srijedu, 21. listopada

Postupak: izvješća o vlastitoj inicijativi (IMCO i JURI), neobvezujuće izvješće (LIBE)

Poveznice

Izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (en)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_EN.html

Datoteka postupka: - Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2018(INL)

Izvjestitelj Odbora za unutarnje tržište Alex Agius Saliba (S&D, Malta)

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home

Izvješće Odbora za pravna pitanja

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0177_EN.html

Datoteka postupka - Digital Services Act: adapting commercial and civil law rules for commercial entities operating online

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2019(INL)

Izvjestitelj odbora za pravna pitanja Tiemo Wölken (S&D, Njemačka)

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/185619/TIEMO_WOLKEN/home

Izvješće, datoteka postupka i izvjestitelj Odbora za građanske slobode

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2022(INI)

Studies on the Digital Services Act (EP Research Service)

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=Digital+Services+Act

Besplatne fotografije, video i audio materijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

Parlament namjerava utrti put prvim pravilima EU-a o umjetnoj inteligenciji

Zastupnici će iznijeti svoju viziju najboljeg načina na koji EU može regulirati umjetnu inteligenciju radi poticanja inovacija, etičkih standarda i povjerenja u tehnologiju.

Rasprava je zakazana za ponedjeljak, glasanje o dvjema zakonodavnim inicijativama i još jednom tekstu za utorak.

Europski parlament među prvima iznosi preporuke o tome što bi pravila umjetne inteligencije (AI) trebala obuhvaćati kad je riječ o etici, odgovornosti i pravima intelektualnog vlasništva kako bi EU mogao postati globalni predvodnik razvoja u tom području. Očekuje se da će zakonodavni prijedlog Komisije biti dovršen početkom sljedeće godine.

U izvješću o zakonodavnoj inicijativi o etičkim aspektima naglašava se da bi se budućim zakonima trebalo uzeti u obzir nekoliko vodećih načela, uključujući ono o antropocentričnoj umjetnoj inteligenciji, koju stvara i nadgleda čovjek, kao i sigurnost, transparentnost i odgovornost; mjere zaštite od pristranosti i diskriminacije; pravo na pravnu zaštitu; društvenu odgovornost i odgovornost za okoliš te poštovanje temeljnih prava.

U izvješću o zakonodavnoj inicijativi o građanskopravnoj odgovornosti poziva se na donošenje okvira za odgovornost usmjerenu na budućnost, čime bi se oni koji posluju s visokorizičnom umjetnom inteligencijom smatrali strogo odgovornima u slučaju prouzročene štete. Pravila bi trebala obuhvaćati zaštitu života, zdravlja, fizičkog integriteta, imovine kao i znatnu nematerijalnu štetu ako to rezultira „provjerljivim gospodarskim gubicima”.

U trećem se tekstu poziva na učinkovit sustav prava intelektualnog vlasništva i zaštitne mjere u pogledu pravila EU-a o patentima. U njemu se razmatraju pravna osobnost, autorska prava, poslovne tajne i zaštita kreativnih djela u kojima se upotrebljava umjetna inteligencija ili su stvorena umjetnom inteligencijom.

Rasprava u ponedjeljak, 19. listopada, glasanje u utorak, objava rezultata u srijedu

Postupak: izvješće o zakonodavnoj inicijativi (etika i građanska odgovornost)  i neobvezujuće izvješće

Poveznice

Nacrt izvješća o okviru etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i povezanih tehonologija (en)https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_EN.html

Nacrt izvješća o režimu građanske odgovonosti za umjetnu inteligenciju (en)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_EN.html

Nacrt izvješća o pravu intelektualnog vlasništva u razvoju tehnologija umjetne inteligencije (en)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.html

Priopćenje za tisak o glasanju u odboru (en) (01.10.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87932/making-artificial-intelligence-ethical-safe-and-innovative

Konferencija z atisak nakon glasnja u odboru (01.10.2020.))

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v

Studies on Artificial Intelligence (EP Research Service)

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=artificial+intelligence

Besplatne fotografije, video i audio materijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=artificial%20intelligence&

Europska komisija predstavit će svoj program rada za 2021. godinu

Zastupnici će komentirati program rada Komisije za 2021. koji će biti predstavljen u utorak u 15 sati.

Nakon rasprave o stanju Europske unije s predsjednicom Ursulom von der Leyen u Parlamentu 16. rujna, Komisija će predstaviti svoje planove za poticanje oporavka od krize uzrokovane bolešću COVID-19 i izgradnju otpornog, ugljično neutralnog i digitalno naprednog gospodarstva EU-a u kojem nitko nije zapostavljen.

U pismu namjere od 16. rujna 2020. upućenom predsjedniku Parlamenta Davidu Sassoliju i njemačkom predsjedništvu Vijeća Ursula von der Leyen navela je najvažnija područja djelovanja u 2021. godini. Tim je pismom započeo međuinstitucijski dijalog o prioritetima za sljedeću godinu.

Rasprava u utorak, 20 listopada

Postupak: izjava Komisije nakon čega će uslijediti pitanja čelnika klubova zastupnika

Poveznice:

State of the European Union 2020

https://www.europarl.europa.eu/soteu/en/

Procedure file Commission Work Programme 2021

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2772(RSP)&l=en

EP Research briefing: The von der Leyen Commission's six priorities: State of play in autumn 2020

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf

Free photos, video and audio material

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

Predsjednik Parlamenta objavit će dobitnika nagrade Saharov za 2020.

Konferencija predsjednika Parlamenta (predsjednik EP-a Sassoli i čelnici klubova zastupnika) u četvrtak će odlučiti o dobitniku Nagrade Saharov za slobodu misli za 2020. godinu.

Dobitnika nagrade objavit će predsjednik Parlamenta David Sassoli u vijećnici u četvrtak u podne.

Ovogodišnji finalisti su:

· Demokratska oporba u Bjelorusiji, koju predstavlja Koordinacijsko vijeće, inicijativa hrabrih žena te političara i osoba civilnog društva;

· Aktivisti Guapinola i Berta Cáceres u Hondurasu;

· Najeeb Michaeel, nadbiskup Mosula, Irak.

Više informacija o nagradi Saharov i svim nominacijama ove godine.

Poveznice:

Priopćenje: “Sakharov Prize 2020: MEPs select the finalists” (12.10.2020)
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201012IPR89106/sakharov-prize-2020-meps-select-the-finalists

Audiovisual package: statement by AFET Chair David McAllister, DEVE Chair Tomas Tobé and DROI Chair Maria Arena on the three finalists for the 2020 Sakharov Prize 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v

Sakharov Prize Community 
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/the-prize/sakharov-prize-community

Besplatne fotografije, video i audio zapisi - Nagrada Saharov 2020 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020_16602_pk

Kako ublažiti socijalne posljedice krize uzrokovane pandemijom COVID-19

Otpuštanja radnika u EU-u zbog gospodarskih posljedica pandemije bit će u središtu rasprave s Vijećem i Komisijom u srijedu.

Instrumenti za zaštitu zapošljavanja i prihoda u vrijeme gospodarske krize, program SURE, prijedlozi koje je Komisija najavila u vezi minimalne plaće i sustava reosiguranja u slučaju nezaposlenosti, kao i pojačano jamstvo za mlade, vjerojatno će biti među temama o kojima će se raspravljati na plenarnoj sjednici.

Socijalnu dimenziju krize uzrokovane bolešću COVID-19 i Parlament će i dalje pomno pratiti, a posebno njegov Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Ta tema također zauzima visoko mjesto na dnevnom redu aktualnog trija predsjedništava Vijeća EU-a koje čine Njemačka, Portugal i Slovenija.

U EU-u stopa nezaposlenosti u kolovozu 2020. bila je 7,4 %, dok je u istom mjesecu prošle godine ona iznosila 6,6 %. Prema podacima Eurostata stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj u kolovozu ove godine bila je 8,3 %, a u istom mjesecu prošle godine bila je 6,5 %.

Rasprava u srijedu, 21. listopada, izjave Vijeća i Komisije

Poveznice

Statistike nezaposlenosti u 27 zemalja članica i u eurozoni (Eurostat)

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Youth_unemployment

Rasprava o stanju Unije s predsjednicom Komisije (16.09.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-09-16-ITM-003_EN.html

Besplatne fotografije, video i audio materijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

Vizni reciprocitet sa SAD-om: zastupnici pozivaju Komisiju da poštuje pravo EU-a

Parlament je sve više frustriran činjenicom da državljani četiriju država članica EU-a i dalje trebaju vizu za putovanje u SAD, dok svi državljani SAD-a mogu ući u EU bez vize.

Zastupnici će u ponedjeljak pitati Komisiju zašto nije predložila ponovno uvođenje viza za SAD s obzirom na to da ta zemlja i dalje zahtijeva da državljani Bugarske, Cipra, Hrvatske, i Rumunjske moraju imati vizu za ulazak na njezino državno područje. Svi ostali građani EU-a izuzeti su od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak u SAD-u (do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana), kao i državljani SAD-a pri posjetu Europskoj uniji.

Nakon rasprave na plenarnoj sjednici, zastupnici će u srijedu glasati o nacrtu rezolucije koji je pripremio Odbor za građanske slobode.

Kontekst

U skladu s mehanizmom reciprociteta EU-a, ako treća zemlja ne ukine obvezu posjedovanja vize za državljane EU-a u roku od 24 mjeseca od službene obavijesti da ne primjenjuje uzajamne vizne aranžmane, Komisija mora donijeti delegirani akt o suspenziji izuzeća od obveze posjedovanja vize za svoje državljane na razdoblje od 12 mjeseci. Europski parlament i Vijeće mogli bi uložiti prigovor na takav delegirani akt.

Stanje izostanka reciprociteta koje se odnosi na Bugarsku, Cipar, Hrvatsku i Rumunjsku službeno je započelo 12. travnja 2014. (svojevremeno se to odnosilo i na Poljsku, ali od prošle godine poljski državljani mogu putovati u SAD bez vize), stoga je rok za djelovanje Komisije istekao 12. travnja 2016.

Parlament je već zatražio od Komisije da se uskladi s pravilima u rezoluciji na plenarnoj sjednici donesenoj u ožujku 2017.

Rasprava u ponedjeljak, 19. listopada, glasanje u srijedu, 21. listopada

Postupak: nezakonodavna rezolucija

Poveznice:

State of play as regards the situation of non-reciprocity in the area of visa policy (European Commission, 23.03.2020)

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200323_com-2020-119-communication_en.pdf

Rezolucija Europskog parlamenta od 2. ožujka 2017. o viznom reciprocitetu

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0060_HR.html

Priopćenje za tisak o glasanju u Odboru (14.7.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20200712IPR83210/visa-reciprocity-with-the-us-the-commission-must-comply-with-eu-law-and-act

Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES)

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2605(RSP)

Besplatne fotografije, video i audio materijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

Ostale teme na dnevnome redu:

Ostale teme na dnevnome redu:

· Odnosi EU-a i Ujedinjene Kraljevine i pitanje pandemije COVID-19 u središtu rasprave sastanka na vrhu EU-a (rasprava u srijedu, 21. listopada, izjave Vijeća i Komisije)

·  Odgovorom na trenutačnu krizu mora se pojačati otpornost EU-a (rasprava i glasanje u srijedu, 21 listopada, nezakonodavne rezolucije)

· Parlament predlaže obvezujuće zakonodavstvo radi zaustavljanja deforestacije koju uzrokuje EU (rasprava u srijedu, 21. listopada, glasanje u četvrtak, 22. listopada; postupak za zakonodavnu inicijativu)

·  COVID-19: Zastupnici će pozvati EU da smanji zaostatke u digitalizaciji obrazovanja (rasprava u ponedjeljak, glasanje u srijedu, 21. listopada; pitanje za usmeni odgovor, rezolucija)

·  EU treba sveobuhvatnu reviziju odnosa s Bjelorusijom (rasprava u utorak, 20. listopada, glasanje u srijedu, 21. listopada; nezakonodavna rezolucija

·  Zastupnici će ponovno izraziti potporu Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja (rasprava u utorak, 20. listopada, glasanje u srijedu, 21. listopada; izjava Komisije, rezolucija

·  Zalaganje za rodnu jednakost u vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a (rasprava u četvrtak, 22. listopada, glasanje u petak, 23. listopada; nezakonodavna rezolucija)

·  Zastupnici odbijaju odobriti razrješnicu EEAS-u i Vijeću (glasanje u utorak; postupak razrješnica)

·  Rasprava o okrutnosti policije u EU-u (rasprava u utorak, 20. listopada)

·  Rasprava o prodaji putovnica EU-a (u četvrtak, 22. listopada)

· Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji; primjena EGF/2020/001 ES/Galicija pomoćni sektori brodogradnje (rasprava u ponedjeljak, glasanje u utorak)

·  Sigurnost i obrana: Provedba i upravljanje PESCO-om (rasprava u ponedjeljak, glasanje u utorak)

·  Provedba Sporazuma o pridruživanju EU-a s Republikom Moldovom (rasprava u ponedjeljak, glasanje u utorak)

Plenarnu sjednicu možete pratiti uživo ovdje.