[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Bruxelles - plenarna sjednica, Objava za medije I, 13. studenog 2020.

13-11-2020

Zastupnici pripremaju put za učinkovit zdravstveni program unije kako bi se ukloninle slabosti uočene u koronakrizi i osigurala otpornost zdravstvenih sustava na buduće prijetnje. Dostupni i povoljni lijekovi i medicinski proizvodi u svim državama članicama su samo neki od njih.

ZASTUPNICI PRIPREMAJU PUT ZA UČINKOVITI ZDRAVSTVENI PROGRAM UNIJE

  • uspostavom europskog mehanizma za odgovor na zdravstvene krize dodatno bi se povećala spremnost Unije
  • potreban je europski sustav praćenja, izvještavanja i prijave kako bi se izbjegle nestašice lijekova i medicinskih proizvoda
  • potpora za digitalizaciju zdravstvene skrbi putem europskog evidencijskog sustava e-zdravlja

Kako bi se uklonile slabosti uočene u koronakrizi i osigurala otpornost zdravstvenih sustava na buduće prijetnje, potreban je ambiciozan zdravstveni program EU-a.

Parlament je u petak s 615 glasova za, 34 protiv i 39 suzdržanih usvojio stajalište o prijedlogu Komisije da se djelovanje Unije u zdravstvenom sektoru znatno ojača provedbom novog programa „EU za zdravlje”

Pandemija COVID-19 pokazala je da Uniji hitno treba ambiciozni program koji će omogućiti da europski zdravstveni sustavi budu spremni na buduće zdravstvene prijetnje te da EU ostane najzdravije područje svijeta, tvrde zastupnici. Prema njihovu mišljenju, to ne bi bilo moguće ako se proračun programa smanji na 1,7 milijardi eura kako predlažu države članice.. U najnovijem kompromisu o dugoročnom proračunu EU-a, zastupnico su uvjerili zemlje članice da utrostruče proračun za taj program (5,1 milijarda).

Prekogranične zdravstvene prijetnje

Program „EU4Health” (EU za zdravlje) trebao bi bolje pripremiti Uniju na velike prekogranične zdravstvene prijetnje te povećati otpornost zdravstvenih sustava. To će omogućiti učinkovitiju reakciju na buduće epidemije, ali i na dugoročne probleme kao što su starenje stanovništva i zdravstvena nejednakost.

Osim toga, zastupnici radi bolje pripravnosti na zdravstvene krize žele ojačati i suradnju na razini EU-a i zbog toga podupiru stvaranje europskog mehanizma za odgovor u području zdravlja. Traže i da se uspostavi komunikacijski portal za javnost koji će služiti za razmjenu provjerenih informacija, slanje upozorenja europskim građanima i suzbijanje dezinformacija. Europskom centru za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i Europskoj agenciji za lijekove (EMA) trebalo bi proširiti mandat.

Dostupni i povoljni lijekovi i medicinski proizvodi u svim državama članicama

Tijekom koronakrize otkrivene su brojne slabosti nacionalnih zdravstvenih sustava, među ostalim njihova ovisnost o opskrbi lijekovima, medicinskim proizvodima i osobnom zaštitnom opremom iz zemalja izvan EU-a. Zbog toga bi cilj programa trebao biti razvoj europskog sustava praćenja, izvještavanja i prijave nestašice lijekova, medicinskih proizvoda, cjepiva i dijagnostičkih alata. Na taj bi se način izbjegla fragmentacija jedinstvenog tržišta i osigurala veća dostupnost i niže cijene tih proizvoda uz istovremeno ograničavanje ovisnosti njihovih lanaca opskrbe o trećim zemljama.

Kako bi se ostvarili ciljevi programa, u izvješću se predlaže da se veći naglasak stavi na prevenciju bolesti uklanjanjem faktora rizika za zdravlje, kao što su štetno uživanje alkohola i duhana, te na otpornije zdravstvene sustave i digitaliziranu zdravstvenu skrb uspostavom i primjenom europskog evidencijskog sustava e-zdravlja. Zastupnici žele ojačati i Unijinu borbu protiv raka u sinergiji s europskim planom za borbu protiv raka.

Pritom predlažu osnivanje upravljačke skupine sastavljene od neovisnih stručnjaka za javno zdravlje koja će osigurati učinkovitu provedbu programa.

Izjava

Nakon glasanja, izvjestitelj Cristian-Silviu Buşoi (EPP, Rumunjska) izjavio je: „Kriza uzrokovana bolešću COVID-19 razotkrila je potrebu za dobro osmišljenim i adekvatno financiranim zdravstvenim instrumentima. Usto, općenito nam treba više inovacija i ulaganja u zdravlje. Od presudne je važnosti bilo povećanje proračuna programa „EU za zdravlje” sa 1,7 milijardi na 5,1 milijardu eura, kako bismo se mogli nositi s budućim pandemijama i zdravstvenim prijetnjama te kako bi naši zdravstveni sustavi postali otporniji.”

Sljedeći koraci

Parlament je spreman za početak pregovora s državama članicama kako bi se program mogao početi provoditi već početkom 2021.

Kontekst

Komisija je 28. svibnja donijela novi samostalni program „EU za zdravlje” za razdoblje 2021. – 2027. u okviru plana oporavka. Zdravstveni program prethodno je u okviru početnog prijedloga dugoročnog proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027. bio jedan od elemenata Europskog socijalnog fonda plus (ESF+).

 

Poveznice:

Usvojeni tekst bit će dostupan ovdje (13.11.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/hr/texts-adopted.html

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0102(COD)&l=en

Izvjestitelj Cristian-Silviu BUŞOI (EPP, Rumunjska)

https://www.europarl.europa.eu/meps/hr/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI/home

Brifing Službe Europskog parlamenta za istraživanja o programu „EU za zdravlje” (en)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf

Nacrt izvješća

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0196_HR.html