skip to content
 
 
 

Novinky a události

 .
Třídenní simulované jednání Rady EU a Evropského parlamentu proběhne za účasti vybraných politiků a odborníků, se kterými budou účastníci diskutovat o tématech Konferencie o budoucnosti Evropy. Jednání institucí EU bude připraveno tak, aby co nejvíce odpovídalo realitě a účastníci se tak hravou formou seznámili s rozhodováním na evropské úrovni.
Ačkoliv si je EU vědomá obrovských přínosů umělé inteligence v každodenním životě evropských občanů, její nynější nízká regulace by v budoucnu mohla způsobit nemalé problémy. Proto v rámci snah o posílení důvěryhodné umělé inteligence schválila v dubnu 2021 Evropská komise dlouho očekávané Nařízení o evropském přístupu k umělé inteligenci. Jaký vliv bude mít nařízení na vývoj budoucí umělé inteligence?
Vstupem do EU se Česko mimo jiné zavázalo k přijetí společné evropské měny – eura. Tento závazek však není blíže časově specifikován. Zavedení eura by mělo pozitivní vliv mimo jiné na snížení transakčních nákladů pro české podniky orientující se na zahraniční trhy a zároveň by snížilo překážky pro zahraniční investice v ČR. Je Česko na zavedení eura připravené? Škodí dosavadní nepřijetí eura české ekonomice? 
Loni jste si na plzeňské pěší zóně mohli prohlédnout venkovní expozici o Sacharovově ceně, kterou od roku 1988 uděluje Evropský parlament jako ocenění výjimečným osobnostem nebo organizacím za jejich úsilí v boji za lidská práva a základní svobody. Letos bude k vidění tato expozice na Mlýnské kolonádě v centru Karlových Varů. Výstava se rozšířila o letošního laureáta Alexeje Navalného, ruského opozičního politika a protikorupčního aktivistu.
Kino Evropský dům setrvává také tuto sezónu v online podobě a díky službě Aerovod vám přináší kvalitní evropské filmy alespoň na doma. Tentokrát budeme svědky toho, jak velký vůdce padne. A přímo na koberec. Jeho jméno je Stalin. Nad jeho mrtvolou začíná tragikomický boj o nástupnictví. Sarkastický snímek Ztratili jsme Stalina má na svém kontě ceny z mnoha evropských filmových festivalů jako například ze skotských BAFTA, Cen britského nezávislého filmu či Evropských filmových cen.  
 .