skip to content
 
 
 

Školy - vyslanci Evropského parlamentu

 .
18/12/2020
 .

Evropský parlament zahajuje v členských státech Evropské unie nový ročník programu "Školy - vyslanci Evropského parlamentu", který je zaměřen na studenty středních a středních odborných škol. Tento program má za cíl zvýšit povědomí o Evropské unii a evropských demokratických hodnotách. 

Zahrnuje tak nejen aspekty Evropské unie, ale především problematiku základních evropských občanských práv, práci evropského parlamentu a jeho poslanců včetně bezprostředního vlivu na každodenní život.   Cílem projektu je zvýšit obecné povědomí o Evropské unii mezi mladými lidmi i pedagogy a informovat o úloze Evropského parlamentu při přijímání rozhodnutí v rámci evropského rozhodovacího procesu. Projekt je určen pro učitele, kteří se ve svých předmětech jakkoli dotýkají tématu Evropské unie a rádi by získali inspiraci, metodiku i materiály pro oživení výuky. - více o programu Školy – vyslanci EP

Kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s agenturou Neuropea realizuje vzdělávací program, který je zaměřen na žákyně a žáky středních a odborných škol. Tento vzdělávací program má název Školy – vyslanci Evropského parlamentu.

Evropský parlament zahajuje v členských státech Evropské unie nový ročník programu "Školy - vyslanci Evropského parlamentu", který je zaměřen na studenty středních a středních odborných škol. Tento program má za cíl zvýšit povědomí o Evropské unii a evropských demokratických hodnotách. Zahrnuje tak nejen aspekty Evropské unie, ale především problematiku základních evropských občanských práv, práci evropského parlamentu a jeho poslanců včetně bezprostředního vlivu na každodenní život.

Cílem projektu je zvýšit obecné povědomí o Evropské unii mezi mladými lidmi i pedagogy a informovat o úloze Evropského parlamentu při přijímání rozhodnutí v rámci evropského rozhodovacího procesu. Projekt je určen pro učitele, kteří se ve svých předmětech jakkoli dotýkají tématu Evropské unie a rádi by získali inspiraci, metodiku i materiály pro oživení výuky.

 .

Jak program funguje:

 .

Vzdělávací program Školy – vyslanci Evropskéh parlamentu se realizuje pomocí alespoň jedné učitelky / jednoho učitele za každou zúčastněnou školu, a žákovským spolupracujícím týmem, který kolem sebe vytvoří. Učitelé si mezi sebou zvolí senior ambasadory a žáci junior ambasadory.
Zúčastněným osobám budou poskytnuty základní a později i podrobné odborné školení o tom, jak program funguje, o úloze a činnosti Evropského parlamentu, o způsobu výuky tematiky EU a o dalších relevantních tématech. Kromě toho získají zajímavý učební materiál. V prostorách školy by se měl vytvořit informační bod / místo pro informace o EU a EP (např. Nástěnka).

Školám, pedagogům i žákům nabízíme zdarma:

  • úvodní informační (online) seminář k projektu, kde se zapojené školy, pedagogové, dozvědí harmonogram a kompletní možnosti projektu Školy - vyslanci EP;
  • účast na projektovém dni v regionech pro pedagogy i žáky včetně diskusí s poslanci Evropského parlamentu;
  • oživení výuky pomocí prezentací o EU a Evropském parlamentu, simulační hry přímo ve vašich školách nebo online;
  • online workshopy pro studenty;
  • metodiku a výukové materiály k tématu;
  • možnost pro studenty navštívit Evropský parlament ve Štrasburku.

Pokud máte zájem o tento program, neváhejte poslat přihlášku na adresu monika.sulekova@ep.europa.eu