skip to content
 
 
 
 .

Bezpečnost potravin v Evropě

 .
08/02/2018
 .

Chemické látky, u nichž panují minimálně pochybnosti o jejich negativním vlivu na lidské zdraví, jsou široce používány jak v zemědělské prvovýrobě, tak v dalším procesu zpracování a balení potravin. Jak se negativním vlivům a rizikům smysluplně bránit a jak při tom neohrozit potravinovou soběstačnost EU?

Evropský parlament a speciálně jeho výbor ENVI (pro životní prostředí a bezpečnost potravin) se pravidelně touto problematikou zabývá nejen při schvalování legislativy, ale také v individuálních případech při projednávání námitek k prováděcím předpisům Komise. V nedávné době i českou veřejností šířeji rezonovala dvě témata - další užití glyfosátu v zemědělství a používání fosfátů při výrobě některých potravin.

 .

Regionální diskuzní fórum na téma Bezpečnost potravin v Evropě

 .

Diskuzní fórum, pořádané Informační kanceláří Evropského parlamentu v České republice, začíná v 10:00 diskuzí formou uzavřeného kulatého stolu zástupců státní správy, akademické sféry a dalších zainteresovaných subjektů s europoslanci Kateřinou Konečnou (GUE/NGL) a Pavlem Pocem (S&D), českými zástupci ve Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí a bezpečnost potravin (ENVI), následovat bude press point ve 13:00 a veřejná debata ve 14:00. Celý program by měl být ukončen v 16:00.

 .
 .

O čem se dále mluví

root
Budoucnost mobility v EU
Energetická unie
Jednotný digitální trh
Konec roamingu v rámci EU
Migrace
Dvojí kvalita potravin

potraviny