skip to content
 
 
 

Café Evropa 2019

Debata pro širokou veřejnost

Café Evropa v Evropském domě
Café Evropa v Evropském domě

Café Evropa je nový formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Během debaty se můžete těšit na čerstvou kvalitní kávu, vždy tematicky zaměřenou, a drobné pečivo. Každá debata proběhne ve formátu 2+1, tedy s účastí dvou významných osobností a jedním ze zkušených moderátorů.

 .
 

Café Evropa: Evropský rozpočet a jeho budoucnost
26. listopadu 2019 18:00 - 19:30

Zveme Vás na debatu v rámci formátu debat Café Evropa, které pořádá Kancelář Evropského parlamentu a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku Europeum.

Hosty dalšího debatního podvečera s názvem Evropský rozpočet a jeho budoucnost budou:

 • Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR
 • Petr Mooz, Generální ředitelství pro rozpočet, Evropská komise

Moderátorem debaty bude Ondřej Houska .

Na debatu je nutné se registrovat.

Priority evropského rozpočtu se postupně mění a s nimi i množství financí, které z Evropské unie proudí do různých oblastí. Důraz na společnou zemědělskou politiku či společnou dopravní politiku klesá. Stejně tak bude klesat podpora jedné z dominantních složek evropského rozpočtu, kterou je kohézní politika s cílem snižovat ekonomické rozdíly mezi jednotlivými státy a evropskými regiony. Současný návrh víceletého finančního rámce snižuje prostředky na kohezní politiku  téměř o 10 %. Tato skutečnost přiměla takzvanou skupinu Přátel koheze sdružující 16 členských států Evropské unie, které čerpají prostředky z kohezních fondů, se proti aktuálnímu návrhu ohradit. Přátelé koheze, jež zahrnují i všechny země Visegrádu včetně ČR, vyzvali k zachování současné podoby kohezní politiky v jejím současném objemu. Větší pozornost v nových návrzích evropského rozpočtu naopak získává například snaha o ochranu životního prostředí, inovace, ochrana hranic nebo bezpečnost a společná obrana. Tyto změny se přímo dotknou i České republiky, kde z financí rozpočtu EU vznikly desítky tisíc pracovních míst, postavily a rekonstruovaly se tisíce kilometrů silnic a železnic a podpořilo se obrovské množství veřejných i firemních projektů. ČR za 15 let svého členství v Evropské unii získala z rozpočtu EU o 741 miliard korun více, než do něj zaplatila. Zároveň se tedy očekává, že přijde během několika let o pozici čistého příjemce. To bude znamenat potřebu snahy o získání financí jinými způsoby než dříve a bude narůstat význam různých dlouhodobých programů EU.

Jakým způsobem se vytváří evropský rozpočet a jak ho může ovlivnit Česká republika? Jaké budou nové priority EU pro budoucí vývoj a korespondují s prioritami ČR? Z jakých fondů Česká republika nejvíce čerpá a jak je úspěšná v čerpání z komunitárních programů Evropské unie? Co můžeme pro čerpání financí z EU dělat lépe a na jaké projekty bychom se měli zaměřit? Co mohou přinášet evropské fondy běžným občanům u nás? Nejsou to prostředky jen pro vyvolené a podvodníky? Čím můžeme v ČR nahradit klesající množství financí z kohézní politiky? Jak silně ovlivní snížení finančních prostředků kohezní politiky čisté příjemce a zvláště Českou republiku? Může být výzva Přátel koheze vyslyšena? Jak by vypadala situace, kdy by Česká republika do evropského rozpočtu odváděla více než by získala a jaký by to mělo dopad na každodenní život? A opravdu přijdeme o peníze z EU?

 .
 

Café Evropa: Třicet let svobody – jak je lze vnímat a co nás čeká dál?
11. listopadu 2019 18:00 - 19:30

Zveme Vás na debatu v rámci formátu debat Café Evropa, které pořádá Kancelář Evropského parlamentu a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku Europeum.

Hosty dalšího debatního podvečera s názvem Třicet let svobody – jak je lze vnímat a co nás čeká dál? budou:

 • Monika MacDonagh-Pajerová, bývalá mluvčí stávkujících studentů; vysokoškolská pedagožka
 • Ludmila Rakušanová, bývalá redaktorka Rádia Svobodná Evropa v Mnichově; novinářka a spisovatelka, Český rozhlas

Moderátorkou debaty bude Kateřina Etrychová.

Na debatu je nutné se registrovat.

Letos si připomínáme třicet let od sametové revoluce, kdy občané a jejich iniciativa vybojovala svobodu a pomohla změnit kurz tehdejšího Československa ve všech ohledech, ať už ekonomických, ideových nebo společenských. Transformační proces, který umožnil jednoznačný posun vpřed, se projevil prakticky ve všech aspektech našeho života. Obdobné změny zároveň probíhaly i v jiných státech střední a východní Evropy, z nichž většina po letech také vstoupila do Evropské unie. Často se však diskutuje u nás i na Slovensku o tom, co mohlo v posledních třiceti letech proběhnout lépe či jinak. Prosperita a také svoboda a demokracie, ke kterým snahy československých občanů na přelomu 80. a 90. let směřovaly, nejsou ani v dnešním světě samozřejmostí.

Jak byly vnímány události roku 1989 v Česku? Jak viděly transformaci v Československu země západní Evropy? Jakým způsobem se o transformaci dnes mluví u nás a u našich sousedů? Jak v české společnosti rezonuje odkaz sametové revoluce a jak jsme s nabytou svobodou naložili? Co lze označit za úspěšné příklady transformace na cestě střední Evropy za demokracií a směřování do EU a existují naopak chyby, jejichž dopady pociťujeme i dnes? Jak pomohl vstup České republiky do EU před 15 lety ukotvit demokratické hodnoty v našich společnostech? Kam bude Česká republika v rámci Evropy dále směřovat a co nám k tomu říká odkaz 17. listopadu?

 .
 

Café Evropa: 15 let Česka v EU
24. dubna 2019 18:00 - 19:30

Zveme Vás na debatu v rámci formátu debat Café Evropa, které pořádá Kancelář Evropského parlamentu a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku Europeum.

Hosty dalšího debatního podvečera s názvem 15 let Česka v EU budou:

 • Jiří Pehe, politolog, spisovatel a politický komentátor
 • Radek Špicar, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Moderátorkou debaty bude Kateřina Etrychová.

Na debatu je nutné se registrovat.

Jedním z hlavních hesel Sametové revoluce v roce 1989, která znamenala odmítnutí vlády jedné strany a centrálně řízené ekonomiky, byl „návrat do Evropy“. Trvalo však 15 let, než Česká republika v roce 2004 vstoupila do Evropské unie a stala se tak součástí nejsilnějšího ekonomického společenství na světě. Letos tomu je 15 let, kdy můžeme využívat výhody EU, ať už se jedná o možnosti cestování, práce či studia v zahraničí, podporu řady projektů v mnoha sférách, levnější mobilní služby v zahraničí anebo další výhody. V současnosti je však možné pozorovat nespokojenost některých lidí poukazujících spíše na nevýhody členství a živé diskuse o tom, jak by měla Evropská unie vypadat v budoucnu.

Jaké byly největší výzvy před vstupem Česka do EU a naplnily se vize občanů? Jakým způsobem ovlivnilo členství v Evropské unii každodenní život v České republice? Jaké výhody nám 15 let v EU přineslo a jaká mohou být negativa členství? Umí ČR prosazovat své zájmy mezi dalšími členy Unie a jaká je naše image v Evropě? Kam Evropská unie směřuje a jak bude vypadat za dalších 15 let?

 .
 

Café Evropa: Evropská bezpečnost a obrana
26. března 2019 18:00 - 19:30

Zveme Vás na debatu v rámci formátu debat Café Evropa, které pořádá Kancelář Evropského parlamentu a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku Europeum.

Hosty dalšího debatního podvečera s názvem "Evropská bezpečnost a obrana – jsme připraveni čelit novým výzvám?" budou:

 • František Mičánek – brigádní generál v záloze a emeritní děkan vojenské NATO Defence College v Římě, Univerzita obrany v Brně
 • Martin Povejšil – náměstek ministra zahraničních věcí a bývalý stálý představitel ČR při EU a bývalý stálý představitel ČR při NATO

Moderátorkou debaty bude Kateřina Etrychová.

Na debatu je nutné se registrovat.

Evropská bezpečnost je klíčovým tématem řady politiků, je velmi často skloňována i mezi občany a s velkou pravděpodobností bude důležitým tématem i v květnových volbách do Evropského parlamentu. Česká republika a EU se musí v rámci své obrany soustředit na tradiční vojenské hrozby, ale moderní doba přináší také hrozby nové a hybridní. Celý koncept bezpečnosti je dnes proto nutné chápat velmi široce. V rámci EU tak vyvstávají návrhy na vytvoření společné evropské armády a prohlubování evropské bezpečnostní spolupráce. Opačné názory tvrdí, že evropská armáda je zbytečným projektem, jelikož bezpečnost Evropy garantuje Severoatlantická aliance. V NATO však panuje po výrocích amerického prezidenta Trumpa o výši příspěvku členský států určité napětí a vyvstává řada otázek o současné bezpečnostní situaci v Evropě a budoucnosti evropské bezpečnosti.

Jakou roli má mít NATO v rámci evropské bezpečnosti a hrozí skutečně odchod USA z aliance? Jak se mají evropské členské státy NATO postavit k tlaku prezidenta Trumpa? Měla by být Evropská unie plně odpovědná za bezpečnost na evropském kontinentě? Jaká je role ČR v evropské obraně a je Česko dostatečně aktivní v zajišťování bezpečnosti v Evropě? Jsme schopni reagovat na nové bezpečnostní hrozby? Jakým způsobem ovlivní odchod Velké Británie naši bezpečnost? Jak může téma evropské bezpečnosti ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu?

 .
 

Brexit – Jak ovlivní Česko a budoucnost EU?
20. února 2019 18:30 - 20:00

Zveme Vás na debatu v rámci formátu debat Café Evropa, které pořádá Kancelář Evropského parlamentu a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku Europeum.

Hosty dalšího debatního podvečera s názvem "Brexit – jak ovlivní Česko a budoucnost Evropské unie?" budou:

 • Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a obchodu
 • Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla, bývalý velvyslanec v Londýně

Moderátorem debaty bude Ondřej Houska (Hospodářské noviny).

Na debatu je nutné se registrovat.

V roce 2016 se občané Velká Británie v referendu rozhodli pro vystoupení z Evropské unie. Británie se tak stala historicky prvním členským státem, který aktivoval článek 50 Smlouvy o EU. Vzhledem k tomu byl celý „rozvodový“ proces velkou neznámou a ukázal se být v realitě komplikovanější, než se očekávalo. V současné chvíli totiž stále není jisté, jakou podobu bude Brexit mít či kdy k němu skutečně dojde. Není zároveň ani vyloučeno, že by britský parlament přistoupil k novému referendu, které by mohlo celý proces vystoupení zvrátit.

Jaké jsou perspektivy EU po Brexitu a jak se změní hlavní rozhodovací síly v Unii? Proč k Brexitu vlastně dochází a jaké jsou možné závěry jednání v britském parlamentu? Jak to ovlivní nadcházející květnové volby do Evropského parlamentu? Jaký bude mít Brexit dopad na Českou republiku? Jaký je vlastně postoj ČR k odchodu Velké Británie z EU?

 .
 

Vztahy Ruska a EU–kde je možné najít společnou řeč?
31. ledna 18:30 - 20:00

Zveme Vás na debatu v rámci formátu debat Café Evropa, které pořádá Kancelář Evropského parlamentu a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku Europeum.

Hosty dalšího debatního podvečera s názvem "Vztahy Ruska a Evropské unie – kde je možné najít společnou řeč?" budou:

 • Petr Kolář, bývalý velvyslanec v USA a Rusku
 • Petr Pirunčík, analytik zahraničního odboru, Pražský hrad - Kancelář prezidenta republiky

Moderátorkou debaty bude Katka Etrychová.

Na debatu je nutné se registrovat.

Rusko je velice důležitým strategickým partnerem Evropské unie a členské státy EU se podílí více než 42 % na celkovém zahraničním obchodu Ruské federace, což z EU činí pro Rusko nejdůležitějšího obchodním partnera. Rusko je naopak pro Evropskou unii, zvláště pak pro některé státy střední a východní Evropy, jedním z klíčových dodavatelů surovin a energie. Vztahy Evropské unie a Ruska však byly v posledních letech poznamenány řadou problémů, jako například spory o radarové základny v Evropě, či kauzou Novičok, které se přímo dotýkaly i České republiky. Ukrajinská krize navíc vyústila v uvalení evropských sankcí proti Rusku, na základě kterých prezident Putin provedl odvetné kroky. Uvnitř EU navíc vznikají neshody o tom, jaký by měl být přístup k Rusku a někteří politici, včetně českých, kritizují jednotný postup Unie vůči Rusku a napětí se stále stupňuje.

Jak můžeme hodnotit současné vztahy EU a Ruska a co je v posledních letech nejvíce ovlivnilo? Jaké má EU účinné nástroje k řešení napjaté situace? Jak se budou vztahy s Ruskem vyvíjet v dalších měsících a letech a jaké největší výzvy a neshody je třeba překonat? Hrozí nám prohloubení krize s tímto důležitým partnerem? A jak by tato krize zasáhla Česko republiku? Kde můžeme s Ruskem najít společnou řeč? Co dělat s vnitřními rozpory v názorech na postup vůči Rusku? A jak mohou vztahy s Ruskem ovlivnit nadcházející květnové evropské volby?

 .