skip to content
 
 
 

Café Evropa online 12.11. 17:30 - Jednorázové plasty – co s nimi a jak je omezit?

 .
11/11/2020
 .

V EU se každoročně spotřebuje 580 miliard plastových cigaretových filtrů, 46 miliard plastových lahví na nápoje, 36,4 miliardy plastových brček, 16 miliard plastových kelímků na kávu nebo 2,5 miliardy plastových nádob na potraviny. Většina všech vyrobených plastů končí na skládkách nebo v přírodě. Dle údajů Evropské komise pak plasty tvoří více než 80 % mořského odpadu. Tento problém, ještě prohloubený zvýšenou spotřebou plastových výrobků v časech koronaviru, by měla Evropě pomoci vyřešit směrnice, jež od roku 2021 zakáže prodej jednorázových plastových výrobků.
Živé vysílání bude k dispozici zde: https://www.facebook.com/CafeEvropaCZ/live/.

 .

Mimo samotný zákaz směrnice rozšiřuje doposud užívanou zásadu „znečišťovatel platí" zavedením systému rozšířené odpovědnosti výrobce. Směrnice si dále klade za cíl zvýšení recyklovaného obsahu v plastových lahvích na 30 % do roku 2030. Diskutuje se také o zavedení evropské daně z nerecyklovaných plastů. Ministerstvo životního prostředí odhaduje, že Česko bude na této dani odvádět do evropského rozpočtu zhruba dvě miliardy korun ročně. Navzdory podpoře mnoha členských zemí je daň i terčem kritiků, kteří tvrdí, že daň povede ke hledání způsobů, jak odpady levně odstranit, namísto jejich dalšího využití v oběhovém hospodářství.

  • Ladislav Miko, vedoucí, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
  • Stanislav Polčák, poslanec Evropského parlamentu,
  • Starostové a nezávislí • STAN, EPP - European People's Party
  • Soňa Jonášová, zakladatelka, Institut Cirkulární Ekonomiky
  • Petr Balner, ředitel oddělení controllingu a analýz, EKO-KOM

Zveme Vás na další diskuzi v rámci formátu debat Café Evropa, kterou pořádá Evropská komise v ČR, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Kancelář Evropského parlamentu a EUROPEUM Institute for European Policy.
Moderuje Martin Vokálek

Debata se bude odvíjet od následujících otázek:
Jaká je situace EU a Česka v oblasti produkce plastového odpadu? Jak výrazně se produkce odpadu jednorázových plastových výrobků zhoršila v roce 2020 jako následek koronavirové pandemie a o jaké produkty se v tomto směru jedná? Co je to oběhové hospodářství a jaký může mít pro Česko a Evropu význam? Je postup Evropské unie při řešení nadbytku plastového odpadu správný? Jaká kritika k nové směrnici zaznívá a jak by se dalo předejít obcházení nových pravidel? V čem bude jejich dodržování náročnější a jaký měřitelný účinek z pohledu úbytku plastového odpadu se od zavedení směrnice očekává? Jaké budou dopady těchto opatření a jaká odvětví nebo producenti budou nejvíce ovlivněni? Jak se členské státy staví k nové směrnici a dani?
Debata probíhá ve spolupráci s Forum 2000 a Festival Demokracie.

Debata bude probíhat prostřednictvím živého vysílání na Facebooku, k jejímu sledování není nutné mít vytvořený profil na této sociální síti. Publikum se do debaty může zapojit prostřednictvím komentářů pod videopřenosem. Zároveň můžete tlačítkem "To se mi líbí" vybírat z daných otázek ty, které by měly zaznít jako první.

V čas konání akce stačí navštívit naši facebookovou stránku, kde bude debata živě vysílána.

Těšíme se na Vaši účast!