skip to content
 

Café Evropa online 25. 4. 2022 17:30 - Budoucnost společné zemědělské politiky – kdo z ní bude profitovat?

 .
12/04/2022
 .

Evropská unie koordinuje zemědělskou politiku svých členských států již od 60. let. Společnou zemědělskou politikou se snaží podpořit produkci, zvýšit kvalitu potravin, chránit životní prostředí a také zabránit migraci lidí do měst. To dělá především pomocí dotací udělovaných zemědělcům nebo zemědělským podnikům. Je zvyšující se podpora ekologického zemědělství krok správným směrem? Jak nastavit ekoschémata pro období 2023-2027 tak, aby motivovala zemědělce hospodařit udržitelně? 

 .

Tyto dotace postupem času klesají, stále však tvoří více než třetinu celkového rozpočtu EU. Unie se také v rámci snahy o uhlíkovou neutralitu přesouvá v čím dál větší míře od konvenčního zemědělství k tomu ekologickému. Její cíl počítá s tím, že do roku 2030 by měla být čtvrtina evropského zemědělství v ekologickém režimu. V současné době totiž zemědělství tvoří asi 10 procent celkových emisí v EU. Česká republika se v podílu ekologicky obdělávané půdy umísťuje nad průměrem EU, tento trend však v posledních letech stagnuje. Konvenční systém zemědělství navíc díky úspornému procesu nabízí zákazníkům levnější potraviny. A i když zájem o biopotraviny v ČR roste, na celkové spotřebě mají ekologické produkty stále jen zanedbatelný podíl.

Debatovat budou:

  • Jan DOLEŽAL, prezident, Agrární komora ČR
  • Petr JÍLEK, náměstek ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání, Ministerstvo zemědělství ČR
  • Kateřina URBÁNKOVÁ, manažerka svazu, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
  • Veronika VRECIONOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu, (ECR - ODS)
  • Moderátorka: Helena TRUCHLÁ, České zájmy v EU

Zveme Vás na další diskuzi v rámci formátu debat Café Evropa, kterou pořádá Evropská komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a EUROPEUM Institute for European Policy. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz

Debata se bude zabývat následujícími otázkami:

Jak může společná zemědělská politika pomoci udržitelnému hospodaření v lesích? Má tato podpora šanci změnit stagnující trend ekologického zemědělství v ČR? Neztratí evropské podniky schopnost konkurovat těm mimoevropským? Jaký bude dopad nové zemědělské politiky na české občany? Nezpůsobí tento krok zvýšení cen potravin? Je možné navýšit v ČR podíl biopotravin ve veřejném stravování bez zvýšení cen, tak jako se to povedlo v jiných zemích? Má vůbec cenu v České republice více podporovat ekologické zemědělství i přes nepříliš vysoký zájem občanů o biopotraviny? Nebo existuje naopak šance, že se se zvýšenou produkcí cena ekologických produktů sníží?

Debata bude probíhat prostřednictvím živého vysílání na Facebooku. Publikum se do debaty může zapojit prostřednictvím komentářů pod videopřenosem.

V čas konání akce stačí navštívit naši facebookovou stránku, kde bude debata živě vysílána.

Těšíme se na Vaši účast!