skip to content
 
 
 

Cena evropského občana - přihlaste nebo nominujte projekt do 29. dubna

 .
09/03/2021
 .

Evropský parlament každoročně uděluje „Cenu evropského občana“, která oceňuje iniciativy, jež přispívají k evropské spolupráci a podpoře společných hodnot. Tato cena je vyznamenáním za mimořádné výsledky dosažené v některé z následujících oblastí.

  • projekty prohlubující vzájemné porozumění a užší integraci mezi občany členských států nebo usnadňující přeshraniční či nadnárodní spolupráci v rámci Evropské unie,
  • projekty v oblasti dlouhodobé přeshraniční nebo nadnárodní kulturní spolupráce, jež posiluje myšlenku evropanství,
  • projekty, které jsou konkrétním projevem hodnot uvedených v Listině základních práv Evropské unie.
 .

Jak se přihlásit

O Cenu evropského občana se mohou ucházet sami občané, skupiny občanů, sdružení nebo organizace v souvislosti s  projekty, které uskutečnili, nebo na ni mohou nominovat jednoho jiného občana, skupinu, sdružení nebo organizaci.

Chcete-li nominovat sebe nebo někoho jiného, klikněte zde .

Více informací: CitizensPrize@ep.europa.eu  

Laureáti Ceny evropského občana

Ocenění za uplynulé roky

2020  - výzkumný tým CIIRC ČVUT

2018 -  nezisková organizace Post Bellum a Pražský studentský summit.

2017  - Chatita ČR a mobilní HOSPIC Strom života.

2016 - zakladatelka projektu Czechitas paní Dita Přikrylová a humanitární organizace ADRA CZ.

2015  - Člověk v tísni a Marek Hrubec.

2014 -  Nadace Naše dítě a Evropský parlament mládeže v České republice.