skip to content
 
 
 

Cena evropského občana - uzávěrka pro podání přihlášek/nominací prodloužena do 30. června

 .
26/05/2020
 .

Cenu evropského občana uděluje Evropský parlament od roku 2008 jednotlivcům, skupinám, sdružením nebo organizacím za jejich přínos v prosazování lepšího vzájemného porozumění a bližší integrace mezi občany a členskými státy, za podporu společných hodnot, zprostředkování přeshraniční nebo nadnárodní spolupráce v rámci Evropské unie, anebo za denní činnost, která konkrétně vyjadřuje hodnoty Listiny základních práv EU.

 .

Evropský parlament každoročně uděluje „Cenu evropského občana“. Tato cena je vyznamenáním za mimořádné výsledky dosažené v některé z následujících oblastí:

  • projekty prohlubující vzájemné porozumění a užší integraci mezi občany členských států nebo usnadňující přeshraniční či nadnárodní spolupráci v rámci Evropské unie,
  • projekty v oblasti dlouhodobé přeshraniční nebo nadnárodní kulturní spolupráce, jež posiluje myšlenku evropanství,
  • projekty vztahující se k aktuálnímu evropskému roku (v příslušných případech),
  • projekty, které jsou konkrétním projevem hodnot uvedených v Listině základních práv Evropské unie.

O Cenu evropského občana se mohou ucházet sami občané, skupiny občanů, sdružení nebo organizace v souvislosti s  projekty, které uskutečnili, nebo na ni mohou nominovat jednoho jiného občana, skupinu, sdružení nebo organizaci.

Nominace mohou podávat také poslanci Evropského parlamentu, přičemž každý poslanec může předložit jeden návrh ročně.

Chcete-li nominovat sebe nebo někoho jiného, stiskněte zde..

Více informací: CitizensPrize@ep.europa.eu  

 .

Vzhledem k letošní výjimečné situaci se místopředsedkyně Evropského parlamentu a kancléřka ceny Dita CHARANZOVÁ rozhodla prodloužit lhůtu pro podání přihlášek/nominací do konce června.

Kromě výše uvedených oblastí mohou občané a organizace nominovat také projekty zaměřené na boj s koronavirem.

 .

Laureáti Ceny evropského občana

 .

Ocenění za rok 2018 získali dva nominovaní z České republiky: nezisková organizace Post Bellum a Pražský studentský summit.

Ocenění za rok 2017 získali dva nominovaní z České republiky: Chatita ČR a mobilní HOSPIC Strom života.

Ocenění za rok 2016 získali dva nominovaní z České republiky: zakladatelka projektu Czechitas paní Dita Přikrylová a humanitární organizace ADRA CZ.

Ocenění za rok 2015 získali dva nominovaní z České republiky: Člověk v tísni a Marek Hrubec.

Ocenění za rok 2014 získali dva nominovaní z České republiky: Nadace Naše dítě a Evropský parlament mládeže v České republice.