skip to content
 
 
 

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany 2014 zahájena

 .
25/10/2013
 .

Výběrové řízení pro další ročník Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany začíná právě dnes. Cena je udělována mladým lidem, kteří se zapojili do projektů na podporu porozumění mezi lidmi z různých evropských zemích. Termín pro přihlášení projektů je 20. ledna 2014.

 .

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany, na které se podílí Evropský parlament a Mezinárodní nadace Karla Velikého v Cáchách, se uděluje projektům mladých lidí ve věku od 16 do 30 let. Vítězné projekty by měly sloužit jako vzor pro mladé žijící v Evropě a měly by nabízet praktické příklady Evropanů žijících spolu jako jedna komunita. Výměnné programy pro mládež, umělecké a internetové projekty s evropským rozměrem jsou mezi oceněnými projekty z minulých ročních.

Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz při zahájení Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany řekl: "Zúčastněte se Ceny Karla Velikého. Přijměte roli ve formování budoucnosti Evropy a nechte zaznít svůj hlas. Vaše nápady mohou něco změnit!"

Vítězové si rozdělí 10 000 €

Tři vítězné projekty, které budou vybrány z 28 národních vítězných projektů ze všech členských států EU, získají finanční prostředky ve výši 5 000 €, 3 000 € a 2 000 €. Kromě toho obdrží pozvání k návštěvě Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku na podzim.

Zástupci národních vítězných projektů budou pozváni nejen na slavnostní ceremoniál předání Ceny Karla Velikého pro mladé v květnu 2014, ale také na udílení Mezinárodní ceny Karla Velikého města Cáchy, která se koná o dva dny později, v průběhu jejich čtyřdenního výletu do Cách.

Vítězové z roku 2013

V roce 2013 získal první cenu španělský mládežnický mediální projekt "Europe on track" - "Evropa na (správné) koleji". Druhé místo obsadila fotosoutěž "Discover Europe" - "Objevuj Evropu" z Polska, která spojuje studenty v rámci jejich kreativity a vidění Evropy. Třetí byl estonský výměnný projekt "Story of my life" - "Příběh mého života", pobytový tábor spojující lidi z různých částí společnosti prostřednictvím dialogu.

 .

Harmonogram soutěže

  • Zahájení soutěže a on-line přihlášky: 25. října 2013
  • Uzávěrka přihlášek: 20. ledna 2014
  • Výběr 28 projektů národními porotami: 3. března 2014
  • Výběr 3 vítězných projektů evropskou porotou: 10. dubna 2014
  • Vyhlášení vítězů v Cáchách: 27. května 2014
 .

Kontakt:

Constanze Beckerhoff, constanze.beckerhoff@europarl.europa.eu, +32 498-983550

Twitter: @EUYouthPrize #ECYP2014

 .
Webová stránka Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany