skip to content
 
 
 

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany 2015 zahájena

 .
02/12/2014
 .

Soutěž o další ročník Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany byla právě dnes zahájena. Po osmé bude udělena mladým lidem, kteří vytvářejí projekty na podporu porozumění mezi lidmi z různých evropských zemí. Lhůta pro přihlášky je do 2. února 2015.

Cenu Karla Velikého pro mládež pořádá společně Evropský parlament a Mezinárodní nadace Karla Velikého v Cáchách a je udělována každý rok projektům, na kterých se podílejí lidé ve věku mezi 16 a 30 lety.

Vítězné projekty by měly sloužit jako vzor pro mladé lidi žijící v Evropě a nabízet praktické příklady Evropanů žijících spolu jako jedna komunita.

V minulých ročnících tak byly oceněny výměnné programy pro mládež i umělecké a internetové projekty s evropským rozměrem.

 .

Odměna ve výši 10.000 €

Tři vítězné projekty, které budou vybrány z 28 projektů nominovaných národními porotami v jednotlivých členských státech EU, získají prostředky vy výši 5 000 EUR, 3 000 EUR a 2 000 EUR. Na podzim budou jejich zástupci pozváni k návštěvě Evropského parlamentu v Bruselu či Štrasburku.

Zástupci 28 projektů nominovaných národními porotami v jednotlivých členských státech EU obdrží pozvání na čtyři dny na slavnostní ceremoniál předání Ceny Karla Velikého pro mládež a Mezinárodní Ceny Karla Velikého města Cáchy, které se uskuteční v květnu 2015.

 .

Vítězové pro rok 2014

Naše Evropa, dánský cestovatelský projekt, byl 27. května 2014 na univerzitě v Cáchách oceněn prvním místem v Ceně Karla Velikého pro mladé 2014. Druhé místo získal JouwDelft & Co, kongres mládeže z Holandska, jako třetí se umístil Employment4U, vzdělávací projekt z Kypru. Zástupci těchto tří vítězných projektů byli pozváni do Bruselu na 1. a 2. prosince 2014 setkat se s předsedou Schulzem a dalšími členy Evropského parlamentu.

 .

Harmonogram soutěže

  • 2. prosince 2014: zahájení soutěže a on-line přihlášky
  • 2. února 2015: uzávěrka přihlášek
  • 13. března 2015: výběr 28 projektů národními porotami
  • 23. dubna 2015: výběr 3 vítězných projektů evropskou porotou
  • 12. května 2015: slavnostní vyhlášení v Cáchách