skip to content
 

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany (#ECYP2022)

 .
09/01/2022
 .

Bydlíte v EU, je vám mezi 16 a 30 lety a pracujete na projektu, který pomáhá utvářet Evropu? Pak můžete být dalším vítězem Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany! Prostřednictvím této ceny jsou podporovány projekty mladých lidí, které přispívají ke spolupráci a porozumění jak v Evropě, tak na mezinárodní úrovni. Přihlaste svůj projekt a získejte až 7500 EUR a pomoc s dalším rozvojem svých aktivit.  

 .
 .

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany je udělována projektům přispívajícím k porozumění na evropské i mezinárodní úrovni. Vyzdvihuje každodenní úsilí mladých lidí v celé Evropě o posílení evropské demokracie a podporuje jejich aktivní účast na utváření budoucnosti Evropy. Již od roku 2008 ji uděluje Evropský parlament společně s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách.

Přihlásit projekt
Přečti si pravidla
 .

Kalendář na rok 2022

  • 10. ledna 2022 zahájení soutěže
  • 13. února 2022: konec lhůty pro přihlašování projektů
  • Březen 2022: vyhlášení národních vítězů
  • Květen 2022: slavnostní udílení cen v Cáchách

Vítězové minulých ročníků

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany podporuje od roku 2008 inspirující projekty mladých lidí z celé EU. Národní a evropské poroty každoročně vybírají 27 projektů z každého členského státu a 3 evropské vítěze, kteří jsou pozváni na slavnostní udílení cen v Cáchách.

Seznam vítězných projektů
 .
 .

Více informací

 .
Čsto kladené otázky - FAQ