skip to content
 

Debata 14. prosince 2022 ve 14:00 - Cirkulární ekonomika — Investice do budoucnosti

 .
07/12/2022
 .

Místopředseda Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans dne 30. října představil balíček ná-vrhů, jejichž cílem je podpořit rozvoj oběhové ekonomiky v EU. Mezi návrhy nechybí nařízení, které zamezuje šíření ne-pravdivých marketingových sdělení, či revize směrnice o obalech a obalových odpadech.

 .

Oběhová ekonomika umožňuje podnikům nejen efektivně snížit emise skleníkových plynů, ale i aplikovat inovativní postupy a nastavovat nové obchodní modely. Napomáhá snižovat materiálové náklady, spotřebu energie a surovinovou závislost, ale i zvyšovat zaměstnanost.

Otázky k diskusi:

  • Jakou roli hraje oběhová ekonomika ve snižování emisí výrobků a služeb?
  • Jak motivovat podniky k realizaci vhodných opatření v oblasti cirkulární ekonomiky?
  • Jaké budou požadavky a přínosy balíčku oběhového hospodářství, které nedávno představila Evropská komise, například v oblastech informování spotřebitelů, používání plastů nebo obalů a jejich předcházení?

Debatovat budou:

  • Pavlína KALOUSOVÁ, ředitelka firemních vztahů, Plzeňský Prazdroj, a.s.
  • Radka MAXOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu, Renew Europe (ANO)
  • David SURÝ, náměstek pro řízení sekce ochrany životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Alexandr VONDRA, poslanec Evropského parlamentu, ECR (ODS)
  • Pavel ZEDNÍČEK, výkonný ředitel Institutu cirkulární ekonomiky

V čas konání akce stačí navštívit facebookovou stránku, kde bude debata živě vysílána.

Těšíme se na Vaši účast!

 

Registrace pro osobní účast probíhá do 9. prosince na stránkách www.cebre.cz/akce .