skip to content
 
 
 

Energetická unie

 .

Česko jako evropský hráč v energetice

 .
12/06/2017
 .

Rok 2017 je v EU ve znamení přípravy klimaticko-energetického balíčku, který obsahuje návrhy novel směrnic k zvyšování podílu obnovitelných zdrojů (27 % do 2030), reformy trhu s elektřinou, zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí. Počátkem června se v Praze konal kulatý stůl, který se zaměřil především na téma prvků moderní energetiky. Hostem kulatého stolu byl europoslanec Luděk Niedermayer (EPP), místopředseda Hospodářského a měnového výboru EP.

 .

Během jednání se diskutovala následující témata:

 • podpora a možnosti samovýroby elektřiny energie pro domácnosti a podnikání
 • role akumulace jako nového zdroje v EU, který může zvýšit potenciál využití solárních a větrných elektráren
 • podpora elektromobility
 • nové prvky v evropské energetice: nástup tržních forem podpory velkých projektů obnovitelných zdrojů formou aukcí nových kapacit

Úvodní slovo do diskuze přednesli:

Kulatý stůl, 9. června 2017
Kulatý stůl, 9. června 2017
 • Luděk Niedermayer (EPP), europoslanec, místopředseda Hospodářského a měnového výboru EP
 • Pavel Cyrani, člen představenstva ČEZ
 • Alois Míka, ČSOB Advisory
 • Klára Sutlovičová, Glopolis
 • Pavel Doucha, advokát
 • Martin Sedlák, AliES
 .

Každá desátá kilowatthodina spotřebovaná v EU byla v roce 2016 z větru. Výroba a provoz větrných turbín dává práci 330 tisícům lidí v EU.

 .
 .

Evropská unie – hybatel nové energetiky

Kulatý stůl, 9. června 2017
Kulatý stůl, 9. června 2017

Evropská unie usiluje o větší energetickou soběstačnost a lepší ovzduší pro své obyvatele. Právě to mají zajistit opatření na podporu obnovitelných zdrojů, úspor energie nebo snižování emisí. Přínosem rozvoje šetrné energetiky jsou stovky tisíc pracovních míst i pozice lídra ve vývoji nových technologií. Aktuálně vzniká na půdě unie nový plán, který by měl podpořit instalace solárních panelů na rodinných domech nebo nastartovat inovace v oblasti akumulace energie.

Kulatý stůl, 9. června 2017
Kulatý stůl, 9. června 2017

Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie by měl ještě v tomto desetiletí vyrůst na 20 %. Do roku 2030 by pak mohly zelené zdroje energie pokrývat v energetickém mixu alespoň 27 %. To znamená, že by téměř jedna třetina energie ve výrobě tepla, elektřiny a energie pro dopravu dohromady byla z obnovitelných zdrojů. Obnovitelné zdroje tak postupně nahradí typy uhelných elektráren, které vypouští příliš vysoké množství znečištění. Přínosem bude lepší ovzduší pro všechny Evropany a v důsledku menší spotřeby uhlí snad také postupný útlum uhelných dolů.

 .

Praktické výsledky zelené politiky EU:

 • Energie lidem: obnovitelné zdroje v roce 2014 zajištovaly téměř 15,5 % dodávek veškeré energie a pokrývaly spotřebu 78 milionů Evropanů.
 • Zdroje v rukou občanů: téměř polovina obnovitelných zdrojů v Německu připadá na občanské projekty.
 • Ekonomický úspěch: s každým zdvojnásobením produkce fotovoltaických modulů klesly ceny o více než čtvrtinu. Cena solárních panelů klesla za pět let o 80 %. Další pokles nákladů se očekává, například analýza Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje předpovídá pokles ceny fotovoltaických modulů o 59 % do roku 2025.
 • Pracovní příležitosti: k roku 2016 bylo v celé EU vytvořeno téměř 1,2 milionu pracovních pozic ve výrobě, instalacích nebo provozu šetrných zdrojů energie.
 • Energetická bezpečnost: rostoucí podíl obnovitelných zdrojů snížil v EU poptávku po fosilních palivech o takové množství, jaké odpovídá celkové spotřebě energie v Polsku. Obnovitelné zdroje navíc ušetřily přes 20 miliard euro na výdajích za energie.
 • Podpora vývoje: EU drží přes 40 % patentů v obnovitelných zdrojích. Klíčovým hráčem je ve větrné energetice, využití energie oceánů nebo koncentrované solární energii (CSP)
 • Inspirujeme: obdobné závazky na podporu obnovitelných zdrojů energie se rozšířily do států v Jižní Americe, Africe nebo Asii
 .

Evropská podpora obnovitelných zdrojů odstartovala energetickou revoluci. Ceny solárních panelů klesly o 80 % a loni překročil celkový instalovaný výkon solárních elektráren v EU 101 gigawattů.

 .
 .
 
 .
 .

Pozvánka na diskuzní fórum v rámci mezinárodního stavebního veletrhu For Arch 2016

 .
13/09/2016
 .

Zveme Vás na regionální diskuzní fórum, které se uskuteční 22. září od 15h v rámci mezinárodního stavebního veletrhu For Arch, který trvá od úterý 20. do soboty 24. září v PVA Letňany Praha. U kulatého stolu diskuzního fóra zasednou poslanci Evropského parlamentu, Pavel Telička (ANO2011) a Evžen Tošenovský (ODS), kteří budou s odborníky debatovat o problematice energetické účinnosti. Na tomto již 27. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu budete moci navštívit stánek Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR, na kterém se dozvíte veškeré potřebné informace k tématu energetická unie.

Pozvánka na diskuzní fórum
Pozvánka na diskuzní fórum
 .
Pozvánka na For Arch
Pozvánka na For Arch
 .
 

Energetická účinnost domácích spotřebičů

 .
09/07/2016
 .

Poslanci Evropského parlamentu vyzývají k ambicióznější A-G stupnici energetické účinnosti. Měla by být zavedena nová a přísnější stupnice A až G informující o energetické účinnosti domácích spotřebičů tak, aby držela krok s technologickým pokrokem, řekli poslanci Evropského parlamentu o hlasování k navrhovaným změnám. Změna značení pro existující skupiny produktů by měla být zavedena v rozmezí od 21 měsíců do 6 let (dle typu produktu) od nabytí účinnosti právního předpisu tak, aby byla zajištěna jednotná A-G stupnice.

Celý článek o stupnici energetické účinnosti
 .
 .
 
 .

Parlament chce stejné výsledky emisních testů na silnici jako v laboratoři

 .

Znečištění ovzduší způsobuje v Evropě ročně víc než 400 000 předčasných úmrtí. Motorová vozidla, zvláště ta na naftu, jsou jedním z největších původců oxidů dusíku (NO2), včetně jedovatého oxidu dusičitého. Evropská pravidla stanoví emisní limity i postupy emisních testů. Studie nicméně prokazují, že emise v reálném provozu jsou několikanásobně vyšší, než zplodiny naměřené v laboratořích. Poslanci se chtějí zasadit o to, aby byly emisní testy co nejblíže reálným podmínkám jízdy.

Celý článek o emisních testech
 
Diskuze o energetické unii a jejích dopadech na Českou republiku 4. 12. 2015
 .
 .

Začátkem loňského roku, 22. ledna 2015, navrhla Evropská komise nové klimatické a energetické cíle pro období do roku 2030. Emise CO2 by se podle nich měly do roku 2030 snížit o 40 % v porovnání s úrovní v roce 1990. Energie z obnovitelných zdrojů by měla tvořit nejméně 27 % celkové spotřeby energie v EU. Před letní přestávkou by měla Komise oznámit nové cíle pro energetickou účinnost. Evropský parlament v reakci na tento plán vyzval v únoru ke 40% snížení spotřeby energie s tím, že by cíle měly být závazné.

 .

Energetická unie by měla být postavena na pěti pilířích, mezi něž patří:

 • bezpečnost dodávek energie,
 • jednotný vnitřní trh s energií,
 • energetická účinnost,
 • snižování emisí – dekarbonizace hospodářství,
 • výzkum a inovace v oblasti energetiky.
@Shutterstock
@Shutterstock

Ve všech těchto oblastech už bylo dosaženo určitého pokroku, ale zůstávají i problémy: v současné době se EU musí vypořádat s neefektivní mozaikou 28 různých trhů s energií, se zastaralou infrastrukturou, vysokými cenami energií, závislostí některých zemí na dovozu, a začít se přesouvat k ekologičtější ekonomice, která je méně náročná na energii.

Jednou z největších priorit je propojení evropské energetické sítě. Podle plánu by měl mít každý členský stát do roku 2020 své elektrické sítě připravené tak, aby umožnily přenos alespoň 10 % z domácí produkce elektřiny do sousedních zemí.

Poslanci Evropského parlamentu budou v letech 2015-2017 jednat a hlasovat o konkrétních opatřeních, jak vyřešit všechny otázky spojené se vznikem energetické unie. Evropský parlament také čeká pokračování práce na právních předpisech v oblasti biopaliv. Nové předpisy by měly omezit množství paliva vyráběného z potravinářských plodin a usnadnit přechod na biopaliva, která jsou vyráběna z nepotravinářských zdrojů, například z odpadu.