skip to content
 
 
 

Jednotný digitální trh

 .

Jednotný digitální trh by podle poslanců měl podpořit inovace a vytvořit lepší podmínky pro nově vznikající podniky zatímco spotřebitelé by měli mít větší výběr a více ochrany. Vyplývá to z usnesení v němž Parlament v lednu 2016 přijal stanovisko ke strategii navržené Komisí v roce 2015. Poslanci přístup Komise vítají a jejich doporučení budou dále zapracována do legislativních návrhů, které Komise připravuje. Na jejich konkrétní podobě se Parlament bude nadále podílet.

Jednotný digitální trh je jednou z hlavních priorit současné Komise. Strategie má za cíl otevřít digitální příležitosti pro občany i firmy a věnuje se několika oblastem. Požaduje například modernizaci úpravy autorských práv nebo zjednodušení pravidel DPH. Řeší také dopad nových online platforem a nových způsobů využívání médií a v neposlední řadě bude třeba řešit ochranu údajů.

Parlament na strategii Komise reagoval usnesením přijatým 19.1.2016, ve kterém ji sice uvítal, ale zároveň upozornil na to, že každá země EU reguluje internet a online podnikání jinak.

Důležitou součástí strategie jednotného digitálního trhu je již odsouhlasený telekomunikační balíček. Ten přináší záruky pro síťovou neutralitu a i je příslibem zrušení roamingových poplatků od roku 2017.

 .

Diskuzní fórum, pořádané Informační kanceláří Evropského parlamentu v České republice, začíná v 10:30 diskuzí formou uzavřeného kulatého stolu zástupců státní správy a dalších zainteresovaných subjektů s europoslanci Ditou Charanzovou (ALDE), Olgou Sehnalovou (S&D) a Pavlem Svobodou (EPP), kteří se zabývají problematikou digitální agendy, následovat bude press point ve 12:30 a veřejná debata ve 13:30. Celý program by měl být ukončen v 15:00.

 .
RDF Jednotný digitální trh
RDF Jednotný digitální trh
 .

Geo-blocking nebo-li zeměpisné blokování

Zeměpisné blokování představuje diskriminační praxi, která zákazníkům nakupujícím na internetu brání v přístupu ke zboží nebo službám a v jejich nákupu z internetové stránky v jiném členském státě. Internetové obchody v různých státech EU nyní někdy umožňují nakupovat jen lidem, jejichž počítače se nacházejí v daném státě, či jejichž kreditní karta byla vydaná v dané zemi. A někdy je rovnou přesměrují do obchodu v jejich vlastní zemi, kde ovšem stejné zboží může být nabízeno za jiných a horších podmínek.

Rada schválila odstranění překážek, které brání elektronickému obchodování
 .
 
 .

Autorská práva na internetu

S dynamickým rozvojem informačních technologií roste i potřeba fyzických a právnických osob veřejně prezentovat své produkty a služby, nejčastěji prostřednictvím webových stránek. Obsahem takových prezentací pak zpravidla bývají texty, obrázky či videa. Je ovšem třeba mít na paměti, že právě tyto texty, obrázky či videa mohou naplňovat znaky autorského díla podle autorského zákona a jako taková pak požívají zvláštní právní ochrany. Evropský parlament v červenci 2015 hlasoval o změně reformy autorských práv v EU, jejímž cílem je aktualizovat pravidla pro digitální věk tak, aby chránila evropskou kulturní rozmanitost a zároveň ji zpřístupnila občanům. Již v únoru 2014 usnadnil Evropský parlament poskytovatelům online služeb získávání licencí na přenos hudby ve více než jedné zemi EU.  

Celoevropské licence hudebních děl
Reformy autorských práv v EU
Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví