skip to content
 
 
 

Možnosti stáží a návštěv

Evropský parlament by velmi rád široké veřejnosti nabídl možnost jej navštívit a seznámit se s jeho prací, a proto přijímá v prostorách svých tří pracovních míst v Bruselu, Štrasburku a v Lucemburku návštěvy jak individuální, tak v organizovaných skupinách. Prohlédněte si Parlament, zúčastněte se plenárního zasedání či jiné významné události, která je otevřená veřejnosti!

 .

Možnosti návštěv

Divize návštěv a seminářů Generálního ředitelství pro komunikaci a styk s veřejností Vám s potěšením představuje svůj program návštěv.

Evropský parlament přijímá skupiny návštěvníků ve svých třech sídlech - v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku - nejen během zasedání, ale i v době mimo ně. Návštěva trvá přibližně jednu až tři hodiny a zahrnuje výklad úředníka Evropského parlamentu o tom, co je EP a jak pracuje. Po výkladu následují volné dotazy a odpovědi na ně. Některé návštěvy zahrnují video prezentaci nebo výměnu názorů s poslanci EP.

Chcete-li se dozvědět více o zařizování návštěv Evropského parlamentu, prostudujte si laskavě informace uvedené dále.

Více informací si můžete vyžádat na vissem-CS@europarl.europa.eu

Více informací o jednotlivých místech a doplňující informace získáte zde:

Možnosti stáží

V rámci podpory vzdělání a profesního tréninku nabízí Evropský parlament možnosti stáží, aby se mladí lidé mohli blíže seznámit s fungováním této instituce EU. Jedná se o stáže Schumanova stipendia a překladatelské stáže.

Pro žádost o stáž je třeba splňovat určité obecné podmínky pro přijetí:

  • občanství členské země EU nebo země kandidátské
  • věk 18-45 let
  • výborná znalost jednoho oficiálního jazyka EU a dobrá znalost jazyka druhého
  • žadatel ještě nevykonával žádnou placenou stáž (či práci) v institucích EU
 .

Přijímací proces:

  • vyplnění a odeslání přihlášky
  • kontrola správnosti došlých přihlášek
  • jednotlivá generální ředitelství posoudí přihlášky a vyberou si stážisty
  • celkový seznam stážistů je sestaven na základě povoleného počtu míst pro stážisty
 .

Délka stáže

Placená stáž je nabízena na dobu trvání 5 měsíců, během kterých má stážista nárok na dva volné dny v každém měsíci.

Termíny stáže
Termíny stáže

Přihlásit se můžete na tomto odkaze:

Stáže v Evropském parlamentu

Další informace ke stážím, o povinnostech stážistů, možnostech přerušení stáže, hrazení nákladů na cestování, měsíčních platech a další informace, získáte zde:

Stránka Evropského parlamentu s detailními informacemi o možnostech stáží a studijních pobytů